Kiểm tra 15 phút Môn: Đại số 8

Kiểm tra 15 phút Môn: Đại số 8

Giải phương trình

a/ x3 + 2x2 – x – 2 = 0

. b/

. c/

 

doc 1 trang Người đăng nguyenkhanh Ngày đăng 01/06/2016 Lượt xem 478Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 15 phút Môn: Đại số 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: ...........................................
Lớp : ......
Đề số 01
Kiểm tra 15 phút
Môn: Đại số
Giải phương trình
a/ x3 + 2x2 – x – 2 = 0
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
b/ 
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
c/ 
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
Họ và tên: ...........................................
Lớp : ......
Đề số 02
Kiểm tra 15 phút
Môn: Đại số
Giải phương trình
a/ 2x3 – 7x2 + 7x – 2 = 0
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
b/ 
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
c/ 
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 8 Kiem tra 15 phut.doc