Giáo án lớp 6 môn Toán - Buổi 1 đến buổi 4

Giáo án lớp 6 môn Toán - Buổi 1 đến buổi 4

. Kiến thức:

- Giúp học sinh khắc sâu kiến thức các bài toán phân số, phân số thập phân và chuyển phân số thành phân số thập phân, chuyển hỗn số thành phân số

- Giải các bài toán có liên quan đến phân số.

2. Kỹ năng:

- Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ các phân số

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức học tập cho học sinh, rèn tính chính xác tỉ mỉ.

II. Chuẩn bị:

Giáo viên: Bài soạn, phiếu học tập

 

doc 9 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 13/06/2017 Lượt xem 219Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn Toán - Buổi 1 đến buổi 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Buổi 1: Ôn Tập các bài toán về phân số
Ngày giảng:
 I Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh khắc sâu kiến thức các bài toán phân số, phân số thập phân và chuyển phân số thành phân số thập phân, chuyển hỗn số thành phân số
- Giải các bài toán có liên quan đến phân số.
2. Kỹ năng:
- Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ các phân số
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức học tập cho học sinh, rèn tính chính xác tỉ mỉ.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Bài soạn, phiếu học tập
Học sinh: Ôn tập kiến thức đã học về phân số
III. Các hoạt động dạy và học
1. Tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên - Học sinh
Nội dung
Tiết 1: ( 45p)
Hoạt động 1:Ôn tập về phân số
HS: nhắc lại cách viết các thương dưới dạng phân số, lấy VD
GV: Chốt lại kiến thức
GV: yêu cầu học sinh nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số
HS: Lấy VD minh hoạ
GV: chốt
GV: viết p/s yêu cầu học sinh chuyển p/s thành hỗn số.
GV: yêu cầu học sinh nhắc lại cách quy đồng mẫu số
HS: Thực hiện QĐ các phân số có mẫu khác nhau
GV: chốt lại kiến thức, đưa ra 1 số bài tập cơ bản về phép quy đồng mẫu số
GV: Yêu cầu nhắc lại hs cách rút gọn phân số.
HS: Thực hiện phép rút gọn
Tiết 2:(45p)
Hoạt động 2: Biến đổi phân số
GV: Nêu đề bài tập yêu cầu học sinh thực hiện yêu cầ 6,7 
HS: Thực hiện theo nhóm bàn
GV: chốt- Rút ra KL
GV: nêu yêu cầu bài tập 8
HS: Thảo luận 
GV: Gọi 1 hs lên bảng thực hiện
HS: Nhận xét về phần nguyên, phần phân số
GV: Yêu cầu học sinh rút ra KL
GV: Nêu đề bài tập 9 
HS: Nhận xét về tử và mẫu
( 3232:32=101)
(4848:48= 101)
Tương tự......
Tiết 3: Hoạt động 3:
Cộng trừ phân số
GV: Nhắc lại QT cộng, trừ phân số
HS: thực hiện phép tính
rút ra KL:
HS: Hoạt động cá nhân thực hiện bài 3 tính nhanh
GV: Gọi hs lên bảng thực hiện
HS: Làm bàidưới lớp và so sánh kết quả.
GV: Nxét chung, đua ra bài tập về nhà.
I. Phân số
1. Cách viết các thương dưới dạng phân số.
VD: 4:7 Viết là: 
2. Chuyển các hỗn số thành phân số.
VD: Chuyển các hỗn số sau thành phân số
a, 3 chuyển thành 
b, 4 chuyển thành 
3. Chuyển các phân số thành hỗn số
VD: = 8: 3 dư 2 Vậy: = 2
4. Đưa các phân số sau về các p/s có mẫu số bằng nhau:
, , 
ta thấy: 12 chia hết cho 2,3,4 
vậy MSC , , là: 12
 = =
 = = 
 = = 
5. Rút gọn phân số:
a, = 
b, = 
6. Viết phân số có mẫu số lần lượt là: 10, 15, 35.
Ta có: = 
 = 
 = 
7. Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau:
Vậy: , , 
8. Tìm các hỗn số bằng nhau trong các hỗn số sau:
2, 
Các phân số có cùng phần nguyên là 2. Vậy ta xét phân số của mỗi hỗn số
, , 
Vậy: 2
KL: - Nếu phần nguyên giống nhau ta xét phần phân số của các hỗn số
- So sánh hỗn số có các p/s.
9. Tính nhanh
a, 
b, 
II. Cộng, trừ phân số.
1. Cộng phân số
 MSC là: 10
 = 
KL: Rút gọn phân số
- Tìm MSC
- Quy đồng mẫu
- Rút gọn.
2. Trừ phân số:
4
3. Tính nhanh:
= ( 1-)+(
= 1-.
BTVN: 
Bài 1: Rút gọn các phân số sau;
Bài 2: Tính nhanh: 
Bài 3: Tìm phân số , biết x lớn hơn y là 8 đơn vị và 
Bài 4: Thực hiện phép tính:
a, b, 2
Bài 5: Mẹ có 56 quả táo, mẹ cho Hồng số táo, cho Thảo số táo còn lại. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu quả táo.
 4. Củng cố:( 5p)
 Phân số là gì? Cách viết phân số, thực hiện các phép tính về phân số
 5. Dặn dò: ( 3p)
 Về nhà học bài và làm các bài tập cô giao cho
 Ôn tập tiếp các bài toán về phân số.
Buổi 2: Ôn Tập các bài toán về phân số
Ngày giảng:
 I Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh khắc sâu kiến thức các bài toán phân số, phân số thập phân, so sánh hai phân số và giải các bài toán có liên quan đến phân số.
2. Kỹ năng:
- Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các phân số
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức học tập cho học sinh, rèn tính chính xác tỉ mỉ.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Bài soạn, phiếu học tập
Học sinh: Ôn tập kiến thức đã học về phân số
III. Các hoạt động dạy và học
1. Tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: kiểm tra bài tập về nhà của học sinh.
3. Bài mới: 
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Tiết1:
Hoạt động 1: Ôn tập về so sámh hai phân số
GV: Em hãy nêu các phương pháp so sánh hai phân số đã học ở lớp 5?
HS: TL
GV: So sánh tử
Gọi học sinh lên bảng thực hiện so sánh 
HS: Thực hiện so sánh
GV: Mở rộng với số nguyên âm...
( Đổi dấu với mẫu số dương rồi tính)
GV: Mở rộng đối với so sánh phân số nguyên âm
 ( Chú ý: Khi quy đồng tử các phân số thì viết các tử dương)
GV: Chốt
HS: ghi vở KL
GV: nêu cách 3 tích chéo với các mẫu bvà d
GV: nêu VD
HS: thực hiện theo nhóm bàn, 1 học sinh lên bảng thực hiện phép tính
GV: rút ra kết luận:
 GV: mở rộng thêm cách thứ 4( Dùng số 1 làm trung gian, dùng 1 phân số làm trung gian)
GV: đưa ra VD
HS: Tìm phân sốso sánh
Tiết 2: 
Hoạt động 2: Ôn tập về số thập phân
GV: Nêu một số dạng cơ bản
HS: Viết các phân số, hỗn số dưới dạng số thập phân
GV: nhận xét, yêu cầu học sinh viết hỗn số dưới dạng số thập phân
HS: Hoạt động cá nhân
GV: Gọi 1 hs lên bảng chữc bài, hs dưới lớp nhận xét KQ?
GV: Yêu cầu học sinh nhăc lại cách viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm
HS: Thực hiện tại chỗ
GV: Đưa ra 1 số bài toán cộng trừ, nhân, chia số thập phân 
HS: Nhắc lại cách thực hiện
GV: Gọi 3 học sinh lên bảng tính
HS: lên bảng tính
GV: Sửa sai ( Nếu có) 
Tiết 3:
Hoạt động3: Ôn tập các bài toán đố về phân số
GV: Nêu đề bài: Một vườn ây có 145 cây ăn quả, trong đó có số cây là táo. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây táo?
HS: Đọc đề bài toán, tóm tắt và tìm lời giải.
GV: Gọi 1 học sinh lên bảng tóm tắt bài toán, và giải
HS: Làm tại chỗ, nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
GV: Nêu đề bài tập 2
bình nước chứa được 12 lít nước. Hỏi 3 bình nướcnhư vậy chứa được bao nhiêu lít nước?
HS: Đọc bài toán, hoạt động nhóm hoàn thành bài tập
GV: Yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày, nhận xét cách làm của các nhóm.
I. So sánh hai phân số:
1. Cách 1:
Quy đồng mẫu rồi so sánh các tử:
Tử nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.
VD: So sánh haiphân số sau:
?
Ta có MSC: 36
Vậy: 
Vì: 
2. Cách 2:
Quy đồng tử rồi so sánh các mẫu. 
 VD: 
Ta có: 
 vì 
KL: Mẫu nào nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn.
3. cách 3: ( Tích chéo với các mẫu b và d)
VD: So sánh 
Ta có: vì 5.8 < 7.6
KL: + Nếu a.d > b.c thì 
 + Nếu a.d < b.c thì 
 + Nếu a.d = b.c thì .
4. Cách 4:
+ Dùng số 1 làm trung gian
Nếu và 1 > 
+ Dùng 1 phân số làm trung gian
( Phân số này có tử là tử của phân số thứ nhất, có mẫu là mẫu của phân số thứ 2)
VD: Để so sánh ta xét phân số trung gian
Vì: 
NX: Trong hai phân số phân số nào vừa có tử lớn hơn vừa có mẫu nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn ( Điều kiện các tử và mẫu đều là số dương).
II. Ôn tập về số thập phân
1.Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân.
 a, = 0,2 c, = 0,6
 b, 0,79 d, 1= 1,25
2. Viết dưới dạng phân số thập phân:
( Ngược lại )
3. Viết hỗn số dưới dạng số thập phân
3= 3 , 2= 2
4. Viết dưới dạng tỉ số phần trăm:
VD: 0,125 = 25% , 0,09 = 9%.
* Cộng, trừ số thập phân
Bài 1: Tính 
a, 3,26 + = 3,26 + 0,8 = 4,06
b, + 4,56 = 8,5 + 4,56 = 13,06
c, .
Bài2: Tìm x: 
a, x+ 4,564 = 32,41-18,3
x+4,564 = 14,11
x = 14,11- 4,564
x = 12,7
b, 19,47- x = 2,073 + 6,8
19,47 - x = 8,873
x = 19,47- 8,873
x = 10,597
Bài3:Tính
x.3,18 = 56,019- 16,11
x. 3,18 = 39,909
x = 39,909 : 3,18
x = 12,55.
III. Các bài toán đố về phân số.
Bài toán1:
Bài giải:
Số cây táo có trong vườn là:
145 : 5 x 2 = 58 ( Cây táo)
Đáp số: 58 Cây táo
Bài2:
Bài giải
Số lít nước trong một bình là:
12 : 1 x 5 = 60 ( lít)
Sopó lít nước trong ba bình là:
60 x 3 = 180 (lít)
Đáp số: 180 ( lít)
Buổi 4: Ôn Tập các bài toán đố về số thập phân.
Ngày giảng:
 I Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh khắc sâu kiến thức các bài toán đố về số thập phân, phân số thập phân.
2. Kỹ năng:
- Củng cố kĩ năng giải toán.
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức học tập cho học sinh, rèn tính chính xác tỉ mỉ.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Bài soạn, phiếu học tập
Học sinh: Ôn tập kiến thức đã học về số thập phân.
III. Các hoạt động dạy và học
1. Tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: kiểm tra bài tập về nhà của học sinh.
3. Bài mới: 
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung

Tài liệu đính kèm:

  • docOn tap Toan 6 he.doc