Giáo án Lớp 6 - Môn Số học - Tiết học 16: Luyện tập

Giáo án Lớp 6 - Môn Số học - Tiết học 16: Luyện tập

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Hs vận dụng các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức để tính đúng giá trị của biểu thức .

2. Kỹ năng: Thực hiện các phép tính áp dụng vào thứ tự thực hiện các phép tính.

3. Thái độ: Rèn luyện cho HS tính cẩn thận trong chính xác

B. PHƯƠNG PHÁP: Hỏi đáp.

C. CHUẨN BỊ:

 

doc 2 trang Người đăng ducthinh Ngày đăng 31/05/2016 Lượt xem 406Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 6 - Môn Số học - Tiết học 16: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 16: luyện tập
 Ngày soạn: 
A. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Hs vận dụng các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức để tính đúng giá trị của biểu thức .
2. Kỹ năng: Thực hiện các phép tính áp dụng vào thứ tự thực hiện các phép tính.
3. Thái độ: Rèn luyện cho HS tính cẩn thận trong chính xác
B. Phương pháp: Hỏi đáp.
C. Chuẩn bị:
1. GV: Máy chiếu, phấn màu, MTBT
2. Học sinh: Xem trước nội dung của bài, làm bt đã ra. Dụng cụ học tập.
D. Tiến trình:
I. ổn định tổ chức (1’):
II. Bài cũ(10’): Nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không có dấu ngoặc.
Làm BT 74(a,c).
III. Bài mới: 
Đặt vấn đề: (2’)Tiết trước các em được học thứ tự thực hiện các phép tính. Để giúp các em nắm vững nội dung kiến thức và làm BT tốt tiết hôm nay à luyện 
2. Triển khai:
TG
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
Hoạt động 1: Ôn lại thứ tự thực hiện các phép tính
HS nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính
2 HS lên bảng làm BT
Hoạt động 2: Ôn lại thứ tự thực hiện các phép tính
?Trong 1 phép tính có cả phép cộng, trừ, nhân chia ta thực hiện phép tính nào trước?
?HS lên bảng thực hiện phép tính
Hoạt động 3: HS dọc nội dung BT
GV tóm tắt BT lên bảng.
? Đây là dạng BT nào, vận dụng kiến thức nào để giải
HS nhắc lại nội dung của BT
1. BT 77/33: Thực hiện các phép tính
a. 27.75 + 25. 27 - 1500
 = 27(75 + 25) – 1500
= 27 . 100 – 150 = 2700 – 1500
 = 1200
b. 12 :{390 :} 
= 12:{390:}
= 12:{390:130} = 12 : 3 = 4
2.BT 78/33: Tính giá trị của biểu thức
12000 – (1500.2 + 1800.3 + 1800. 2 :3)
= 12000 – ( 3000 + 5400 + 1200)
= 12000 – 9600
= 2400
3. BT79/33:
 An mua hai bút chì giá 1500 đồng một chiếc
Mua ba quyển vở giá 1800 đồng một quyển.
Mua một quyển sách và giá một gói phong bì.
Biết tiền mua ba quyển sách bằng số tiền mua hai quyển vở, tổng số tiền phải trả là 12000 đồng.
Vậy giá một giói phong bì là 2400 đồng.
 IV. Củng cố (5’): 
- GV nhắc lại khái niệm về tập hợp, phần tử của tập hợp, cách biểu diễn bằng biểu đồ
- HS làm BT1, 2, 3 SGK
V. Dặn dò (2’): - Xem lại bài, làm bài tập 4, 5 SGK và BT sách BT
 -Xem trước bài tập hợp các số tự nhiên

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET16.doc