Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 30: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 30: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Kiến thức :

-Nhận biết hiện tượng bay hơi ,sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi váo gió , nhiệt độ , và mặt thoáng .

-Biết cách tìm hiểu tác động của mộ yếu tố lên một hiệntượng khi có nhiều yếu tố cùng tác động một lúc

-Tìm được một số ví dụ thực tế về hiện tượng bay hơi phụ thuộc vào gió ,nhiệt độ . diện tích của mặt thoáng

2. Kĩ năng

- Vạch được kế hoạch và thực hiện thí nghiệm kiểm chứng tác động của gió , nhiệt độ , mặt thoáng lên tóc độ bay hơi

-Rèn kĩ năng quan sát , so sánh , tổng hợp

 

doc 5 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 15/06/2017 Lượt xem 55Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 30: Sự bay hơi và sự ngưng tụ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 05/04/2010
Ngµy d¹y:06+07/04/2010
Tiết 30 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ
A. Mục tiêu :
1. Kiến thức :
-Nhận biết hiện tượng bay hơi ,sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi váo gió , nhiệt độ , và mặt thoáng . 
-Biết cách tìm hiểu tác động của mộ yếu tố lên một hiệntượng khi có nhiều yếu tố cùng tác động một lúc 
-Tìm được một số ví dụ thực tế về hiện tượng bay hơi phụ thuộc vào gió ,nhiệt độ . diện tích của mặt thoáng 
2. Kĩ năng 
- Vạch được kế hoạch và thực hiện thí nghiệm kiểm chứng tác động của gió , nhiệt độ , mặt thoáng lên tóc độ bay hơi 
-Rèn kĩ năng quan sát , so sánh , tổng hợp 
3. Thái độ: Trung thực ,cẩn thận ,có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống 
B. Chuẩn bị 
1 . Cả lớp : vẽ phóng to hình 26 
2. Mỗi nhóm : Giá đỡ thí nghiệm ,kẹp vạn năng , hai đĩa nhôm giống nhau ,bình chia độ , đèn cồn 
C.Ph­¬ng ph¸p:
- Ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc.
D.Hoạt động dạy học . 
Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới
- Mơc tiªu: kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
1. Kiểm tra 
- Hs1 : Chữa bài tập 24-25.1;24-25.2 
-Hs2 nêu đặc điểm cơ bản của sự nóng chảy và sự đông đặc 
2. Tổ chúc tình hống học tập 
-Dùng khăn ướt để llau bảng y/c hs quan sát =>vậy nước trên bảng đã đi đâu mất ? 
-Các emđều biết nước và mọi chất lỏng khác đều tồn tại ở ba thể rắn , lỏng , khí và có thể chuểyn từ thể này sang thể khác => bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sự chuyển tư thể lỏng sang thể hơi 
-Hai em lần lượt lên bản trả lời 
-Hs khác tập trung chú và nhận xét 
-Nghe nội dung GV thông báo
-Có thể đề xuất phương án giải quyết 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu về Sự bay hơi
- Mơc tiªu: Tìm hiểu về Sự bay hơi
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
-Các em hãy tìm một ví dụ về sự bay hơi không phải là nước và ghi vào vở 
- Gọi một vài hs nêu ví dụ của mình trước lớp 
- Dụa vào các ví dụ của hs GV đi đến kết luận mọi chất lỏng đều có hể bay hơi 
- Chuyển ý : Sự bay hơi nhanh hay chậm ( Tốc độ bay hơi)phụ thuộc vào yếu tố nào? 
- Làm việc cá nhân cho ví dụ về sự bay hơi 
- Ghi : mọi chất lỏng đều có thể bay hơi
Hoạt động 3: Quan sát hiện tượng bay hơi và rút ra kết luận về tốc độ bay hơi
- Mơc tiªu: Quan sát hiện tượng bay hơi và rút ra kết luận về tốc độ bay hơi 
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
2. Sư bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào ? 
- Treo hình 26.2a hướng dẫn hs quan sát hình A1 , A2 . mô tả lại cách phơi quân áo ở hai hình ( Y/c hs phải so sánh được : quần áo giống nhau cách phơi như nhau . Hình A1 trời râm , hình A2 trời nắng ) sau đó đọc và trả lời C1 
- Chốt lại tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ 
-Tương tự GV y/c hs quan sát hình B1, B2 C1, C2. so sánh và rút ra nhận xét về tốc độ bay hơi phụ thuộc vào gió ,phụ thuộc vào mặt thoáng 
-y/c hs hoàn thành C4 
- Chuyển ý : Từ việc phân tích ta rút ra nhận xét : tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ , gió , mặt thoáng của chất lỏng , nhận xét đó chỉ là dự đoán , để kiểm tra xem dự đoán đó có đúng hay sai thì ta làm thí nghiệm 
- làm việc cá nhân quan sát hình vẽ , mô tả lại cách phơi 
- làm việc cá nhân trả lời câu hỏi 
C1: Nhiệt độ 
C2 : Gió 
C3: Mặt thoáng 
- Làm việc cá nhân dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống => hoàn thành câu 4
C4 : (1)- cao hoặc (1) –thấp 
 (2) – lớn hoặc (2)- nhỏ 
 (3) – mạnh hoặc (3) – yếu 
 (4)- lớn hoặc (4) – nhỏ
 (5) – lớn hoặc (5) – nhỏ 
 (6) – lớn hoặc (6)- nhỏ
Hoạt động 4 : Thí nghiệm kiểm tra (
- Mơc tiªu: Thí nghiệm kiểm tra (
- Thêi gian: 20 phút) 
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
-Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào 3 yếu tố ta đi kiểm xem tác động của từng yếu tố 
-Theo các em muốn kiểm tra xem sự tác động của nhiệt độ vào tốc độ bay hơi như thế nào ? 
-Xây dựng kĩ năng cho hs : Nghiên cứu tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào thì các yếu tố khác phải giữ nguyên không thay đổi .
-Vậy để kiểm tra sự tác động của nhiệt độ vào tốc độ bay hơi thì phương án thí nghiệm :Các dụng cụ , cách tiến hành thí nghiệm ra sao ? 
-Hướng dẫn hs thí nghiệm theo nhóm và rút` ra kết luận 
+ Dùng kẹp vạn năng kẹp vào mép đĩa va 2điều chỉnh sau cho đĩa nhôm đặt khớp với ngọn lửa đèn cồn . Đĩa thứ 2 dặt lên bàn để đối chứng 
+Dùng đèn cồn đốt nóng một đĩa 
+ Dùng bình chia độ để đổ 2ml nước sau choi mặt thoáng của hai đĩa như sau 
+Quan sát sự bay hơi của nước ở hai đĩa 
-Hướng dẫn hs thảo luận về kết quả thí nghiệm 
- y/c một vài nhóm mô tả lại thí nghiệm và nêu kết quả thí nghiệm = > Các nhóm nhận xét tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ 
-Thí nghiệm kiểm tra tác động của gió và mặt thoáng (5phút) 
- y/c hs lập kế hoạch kiểm tra tác động của gió vào tốc độ bay hơi 
- Tương tự kiểm tra tốc độ bay hơi phụ thuộc vào mặt thoáng 
-Nêu rõ các bước tiến hành thí nghiệm để hs về nhà tiến hành kiểm tra dự đoán
-Thảo luận đưa ra phương án kiểm tra tác động của nhiệt độ vào tốc độ bay hơi , dụng cï cách tiến hành làm thí nghiệm 
-Từng nhóm lắp dụng cụ và tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn của GV và rút ra kết luận 
-Quan sát hiện tượng ,thảo luận trong nhóm về kết quả thí ngiệm và rút ra kết luận 
- các nhóm cử đại diện mô tả thí nghiệm hoặc nhân xét kết quả của các nhóm khác 
-Vạch kế hoạch kiểm tra tác động của gió và mặt thoáng vào tốc độ bay hơi 
- Ghi lại các kết quả về nhà thực hiện 
- Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi
Hoạt động 5 : Vận dụng (
- Mơc tiªu: Vận dụng (
- Thêi gian: 7phút)
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
 - y/c hs trả lời C9 , C10 
 - Trả lời : C9 , C10 
Hoạt động 6 :củng cố -Hướng dẫn dặn dò
- Mơc tiªu: củng cố -Hướng dẫn dặn dò
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
- Gọi hs đọc phần ghi nhớ 
- Về nhà làm thí nghiệm sự tác động của gió , mặt thoáng vào tốc độ bay hơi , ghi lại kết quả thí nghiệm vào vở . từ kế quả thí nghiệm rút ra kết luận chung 
- làm bài tập SBT:26-27.2; 26-27.6 ;26-27.7 ;26-27.
-Đọc phần ghi nhớ 
-Thu thập thông tin hướng dẫn của giáo viên và tham gia cùng với lớp trả lời câu hỏi 
D.Nội dung ghi bảng 
I.Sự bay hơi 
1. Nhớ lại điều đã học từ lớp4 về sự bayhơi 
Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bây hơi . Sự bay hơi xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào 
2.Sự bây hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tớ nào ? 
a.Quan sát hiện tượng 
b. Rút ra kết luận 
C4 : (1)- cao hoặc (1) –thấp 
3. Thí nghiệm kiểm tra 
(2) – lớn hoặc (2)- nhỏ 
 (3) – mạnh hoặc (3) – yếu 
 (4)- lớn hoặc (4) – nhỏ
 (5) – lớn hoặc (5) – nhỏ 
 (6) – lớn hoặc (6)- nhỏ
4. Vận dụng : 
C9: Hạn chế sự bay hơi qua lá 
C10:Thời tiết nắng , gió to , vì tốc độ bay hơi của nước phụ thuộc vào nhiệt độ và gió 
E. Rút kinh nghiệm 	

Tài liệu đính kèm:

  • docLY 6 TIET 30.doc