Giáo án Đại số 6 - Tiết 25: Số nguyên tố - Hợp số

Giáo án Đại số 6 - Tiết 25: Số nguyên tố - Hợp số

1. Kiến thức:

 - Biết định nghĩa số nguyên tố, hợp số.

 - Biết nhận ra một số là số nguyên tố hay hợp số trong các trường hợp đơn giản. Biết cách lập bảng số nguyên tố.

 - Biết vận dụng các kiến thức về chia hết đã học để nhận biết một hợp số.

 2. Kỹ năng:

 - Nhận biết được số nguyên tố, hợp số.

 - Làm được các bài tập đơn giản trong SGK

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làm bài tập.

 II/ Chuẩn bị:

 - GV: Bảng phụ (Bảng số nguyên tố không vượt quá 100)

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 202Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 25: Số nguyên tố - Hợp số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 25. Số nguyên tố - Hợp số
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Biết định nghĩa số nguyên tố, hợp số.
	- Biết nhận ra một số là số nguyên tố hay hợp số trong các trường hợp đơn giản. Biết cách lập bảng số nguyên tố.
	- Biết vận dụng các kiến thức về chia hết đã học để nhận biết một hợp số.
	2. Kỹ năng:
	- Nhận biết được số nguyên tố, hợp số.
	- Làm được các bài tập đơn giản trong SGK
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làm bài tập.
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ (Bảng số nguyên tố không vượt quá 100)
	- HS: Bảng số nguyên tố.
	III/ Các hoạt động:	
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Kiểm tra bài cũ: 
? Nêu cách tìm bội của một số và ước của một số.
áp dụng: 	
a) Tìm các bội nhỏ hơn 35 của 5 
b) Tìm các ước của 10; 16
HĐ2. Tìm hiểu số nguyên tố hợp số 
- GV treo bảng phụ:
- Nêu cách tìm bội và ước của một số 
a) Các bội nhỏ hơn 35 của 5 là: 0;5;10;15;20;25;30
b) Ư(10) = 
 Ư(16) = 
1. Số nguyên tố hợp số 
- Yêu cầu HS lên bảng điền
Số a
2
3
4
5
6
vào bảng phụ các ước của 2;3;4;5;6
Các ước của a
1;2
1;3
1;2;4
1;5
1;2;3;6
? Nhận xét gì về các ước của 2;3;5
? Nhận xét gì về các ước của 4;6
- GV thông báo 2;3;5 là số nguyên tố. Số 4; 6 là hợp số
? Thế nào là số nguyên tố
? Thế nào là hợp số 
- Yêu cầu hS làm ?1
Các số 2;3;5; chỉ có 2 ước là 1 và chính nó 
Các số 4;6; có nhiều hơn 2 ước
Sô nguyên tố là các số tự nhiên lớn hơn 1 chỉ có hai ước là 1 và chính nó 
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 có nhiều hơn 2 ước 
?1
Số 7 là số nguyên tố vì 7 > 1 có ước là 1 và 7
Số 8 là hợp số vì 8 > 1 và
Định nghĩa (SGK- 46)
?1 
7 là số nguyên tố. 
8; 9 là hợp số. 
? Số 0 và số 1 có phải là số nguyên tố và hợp số hay không
? Hãy liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn 10
- GV đưa ra chú ý
- Yêu cầu HS làm bài tập 115
HĐ3. Lập bảng số nguyên tố không vượt qua 100
- GV treo bảng phụ các số tự nhiên từ 0 đến 100
? Tại sao trong bảng lại không có số 0 và số 1
? Trong dòng đầu có những số nguyên tố nào 
- GV HD HS cách tìm số nguyên tố 
+ Giữ lại số 2 loại bỏ các số là bội của 2 mà >2
+ Giữ lại số 3 loại bỏ các số là bội của 3 mà > 3
+ Giữ lại số 5 loại bỏ các số là bội của 5 mà > 5
+ Giữ lại các số 7 loại bỏ các số là bội của 7 mà > 7
- GV thông báo các số còn lại là các số nguyên tố nhỏ hơn 100
? Có bao nhiêu số nguyên tố không vượt qua 100
? Các số nguyên tố lớn hơn 5 có tận cùng là các số nào 
? Số nguyên tố nhỏ nhất là số nào 
? Số nguyên tố chẵn duy nhất là số nào 
? Tìm hai số nguyên tố hơn kém nhau 2 đơn vị
? Tìm hai số nguyên tố hơn kém nhau 1 đơn vị 
- GV giới thiệu bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000 ở cuối SGK
HĐ4. Củng cố:
- Yêu cầu HS làm bài 116
- Yêu cầu HS làm bài 117
- Gọi 1 HS đứng tại chỗ trả lời 
8 có các ước là 1;2;4;8
9 là hợp số vì 9 > 1 và 9 có các ước là 1;3;9
Số 0; 1 không phải là số nguyên tố, hợp số vì không thoả mãn điều kiện số nguyên tố, hợp số (0 < 1; 1 = 1) 
Các số nguyêt tố nhỏ hơn 10 là: 2;3;5;7
- HS lắng nghe
- HS HĐ cá nhân làm bài 115
+ Số 67 là số nguyên tố
+ Số 312; 213; 435; 417; 3311 là hợp số 
- HS quan sát bảng phụ 
Vì chúng không là số nguyên tố 
Trong dòng đầu có: 2; 3; 5; 7 là số nguyên tố 
- HS làm theo HD của GV
- HS lắng nghe
Có 100 số nguyên tố không vượt quá 100
Các số nguyên tố lớn hơn 5 có tận cùng là 1;3;5;7
Số 2
Số 2
Số 3 và 5;11 và 13; 17 và 19; .
Số 2 và 3
- HS làm bài 116
- HS làm bài 117
- 1 HS đứng tại chỗ trả lờ 
Chú ý: (SGK- 46)
Bài 115/47
2. Lập bảng các số nguyên tố không vượt qua 100
3. Luyện tập:
Bài 116/47
Bài 117/47
Số nguyên tố là 131; 313; 647
HĐ5. Hướng dẫn về nhà:
	- Học bài
	- Làm bài tập: 119;120;121;122 (SGK- 47) 
	- HD Bài 118
	 => 3 là ước của 3.4.5+6.7 
	Vậy: 3.4.5 + 6.7 là hợp số 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 25.doc