Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 2, Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng - Nguyễn Tiến Đạt

Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 2, Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng - Nguyễn Tiến Đạt

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 - Hiểu được đất trồng là gì.

 - Hiểu được vai trò của đất trồng đối với cây trồng.

 - Biết được các thành phần của đất trồng.

2. Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng

 - Rèn luyện các kỹ năng quan sát, phân tích, trao đổi nhóm.

 - Rèn luyện được khả năng phân tích đất qua từng thao tác thực hành.

3. Thái độ:

 Có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên môi trường đất.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

 - Sơ đồ 1 SGK phóng to.

 - Chuẩn bị 2 khay trồng thí nghiệm và phiếu học tập cho học sinh.

2. Học sinh:

 Xem trước bài 2

3. Phương pháp

 Trực quan, đàm thoại, thảo luận nhóm.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

 - Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế?

 - Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt.

3. Bài mới:

 a. Giới thiệu bài mới: (2 phút)

Khi muốn trồng cây thì đầu tiên ta cần gì? (đất và giống). Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đất. Vậy đất trồng có những thành phần gì?. Đó là nội dung của bài hôm nay.

 

doc 4 trang Người đăng vanady Ngày đăng 26/05/2016 Lượt xem 2388Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 2, Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng - Nguyễn Tiến Đạt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
Tiết 2
BÀI 2: KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ 
THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG
I. MỤC TIÊU
Kiến thức:
 - Hiểu được đất trồng là gì. 
 - Hiểu được vai trò của đất trồng đối với cây trồng.
 - Biết được các thành phần của đất trồng.
Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng
 - Rèn luyện các kỹ năng quan sát, phân tích, trao đổi nhóm.
 - Rèn luyện được khả năng phân tích đất qua từng thao tác thực hành.
Thái độ:
 Có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên môi trường đất.
II. CHUẨN BỊ:
Giáo viên:
 - Sơ đồ 1 SGK phóng to.
 - Chuẩn bị 2 khay trồng thí nghiệm và phiếu học tập cho học sinh.
Học sinh:
 Xem trước bài 2
Phương pháp
 Trực quan, đàm thoại, thảo luận nhóm.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)
Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
 - Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế?
 - Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt.
Bài mới:
 a. Giới thiệu bài mới: (2 phút)
Khi muốn trồng cây thì đầu tiên ta cần gì? (đất và giống). Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đất. Vậy đất trồng có những thành phần gì?. Đó là nội dung của bài hôm nay.
b. Vào bài mới:
* Hoạt động 1: Khái niệm về đất trồng.
	Yêu cầu: Hiểu được khái niệm về đất trồng và vai trò của đất trồng.
Thời gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
18 phút
_ Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục I SGK và trả lời các câu hỏi:
+ Đất trồng là gì?
+ Theo em lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồng hay không? Tại sao?
+ Đất trồng do đá biến đổi thành. Vậy đất trồng và đá có khác nhau không? Nếu khác thì khác ở chỗ nào?
_ Yêu cầu học sinh chia nhóm quan sát hình 2 và thảo luận xem 2 hình có điểm nào giống và khác nhau?
_ Giáo viên nhận xét, bổ sung.
+ Qua đó cho biết đất có tầm quan trọng như thế nào đối với cây trồng.
+ Nhìn vào 2 hình trên và cho biết trong 2 cây đó thì cây nào sẽ lớn nhanh hơn, khỏe mạnh hơn? Tại sao?
_ Giáo viên chốt lại kiến thức, ghi bảng.
_ Học sinh đọc thông tin và trả lời:
à Là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất trên đó thực vật có khả năng sinh sống và tạo ra sản phẩm.
à Lớp than đá không phải là đất trồng vì thực vật không thể sống trên lớp than đá được.
à Đất trồng khác với đá ở chỗ đất trồng có độ phì nhiêu.
_ Học sinh thảo luận nhóm và cử đại diện trả lời:
+ Giống nhau: đều có oxi, nước, dinh dưỡng.
+ Khác nhau: cây ở chậu (a) không có giá đỡ nhưng vẫn đứng vững còn chậu (b) nhờ có giá đỡ nên mới đứng vững.
_ Học sinh lắng nghe.
à Đất cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giúp cho cây đứng vững.
à Cây ở chậu (a) sẽ phát triển nhanh hơn, khỏe mạnh hơn cây ở chậu (b). vì cây (a) có đất cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn.
_ Học sinh ghi bài.
I. Khái niệm về đất trồng:
1. Đất trồng là gì?
 Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có thể sinh sống và tạo ra sản phẩm.
2. Vai trò của đất trồng:
 Đất có vai trò đặc biệt đối với đời sống cây trồng vì đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây đứng thẳng.
* Hoạt động 2: Thành phần của đất trồng.
 Yêu cầu: Biết được các thành phần của đất trồng.
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
14 phút
_ Giáo viên giới thiệu cho học sinh sơ đồ 1 về thành phần của đất trồng và hỏi:
+ Đất trồng gồm những thành phần gì? Kể ra.
+ Hãy cho biết trong không khí có những chất khí nào?
+ Oxi có vai trò gì trong đời sống cây trồng?
+ Cho biết phần rắn có chứa những chất gì?
+ Chất khoáng và chất mùn có vai trò gì đối với cây trồng?
+ Phần lỏng có những chất gì?
+ Nước có vai trò gì đối với đời sống cây trồng?
_ Theo nhóm cũ thảo luận
và điền vào bảng thành phần của đất trồng:
_ Học sinh quan sát sơ đồ 1 và trả lời:
à Đất trồng bao gồm: phần khí, phần lỏng và phần rắn (chất hữu cơ và chất vô cơ).
à Như: oxi, khí cacbonic, khí nitơ và một số khí khác.
à Oxi cần cho quá trình hô hấp của cây.
à Có chứa những chất như: chất khoáng, chất mùn.
à Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.
à Phần lỏng chính là nước trong đất.
à Có tác dụng hòa tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thu.
_ Học sinh thảo luận nhóm và hoàn thành bảng.
_ Đại diện nhóm trả lời và nhóm khác bổ sung.
_ Yêu cầu nêu được:
+ Phần khí: cung cấp oxi cho cây hô hấp.
+ Phần rắn: cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.
+ Phần lỏng cung cấp nước cho cây.
_ Học sinh lắng nghe.
à Phối hợp cung cấp các phần sẽ giúp cho cây sinh trưởng, phát triển mạnh và cho năng suất cao.
_ Học sinh ghi bài.
II. Thành phần của đất trồng:
 Gồm 3 phần: phần rắn, phần khí, phần lỏng.
_ Phần khí cung cấp oxi cho cây.
_ Phần rắn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.
_ Phần lỏng: cung cấp nước cho cây.
Các thành phần của đất trồng
Vai trò của đất trồng
Phần khí
Phần rắn
Phần lỏng
_
 Giáo viên nhận xét.
+ Phối hợp cung cấp 3 phần trên cho cây trồng có ý nghĩa gì?
_Giáo viên tiểu kết, ghi bảng
 Học sinh đọc phần ghi nhớ.
Củng cố ( 3 phút)
- Hãy cho biết thế nào là đất trồng? Đất trồng có vai trò gì?
- Đất trồng có những thành phần nào?
Nhận xét và dặn dị (2 phút)
 - Nhận xét về thái độ học tập của học sinh.
 - Dặn dò: về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 3.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao An CN 7 THCS Bien Bach.doc