Kiểm tra 1 tiết môn: Sinh học lớp 6

Kiểm tra 1 tiết môn: Sinh học lớp 6

Câu 1: Thụ tinh là :

a. Hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ .

b. Hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái .

c. Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn .

d. Hiện tượng kết quả , tạo hạt .

Câu 2: Nhóm nào sau đây toàn là quả khô

a. Quả cà chua , quả cải , quả thì là

b. Quả đu đủ , quả nổ , quả đậu bắp

c. Quả chò , quả nổ , quả cải , quả đậu bắp

d. Quả cải , quả đu đủ , quả nổ

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1065Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn: Sinh học lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: SINH HỌC 6
Tên : 
Lớp : 
Điểm
Lời phê
A.TRẮC NGHIỆM : 4 điểm 
Em hãy khoanh tròn vào một trong những chữ a,b,c,d ở đầu câu chỉ ý đúng trong các câu sau :
Câu 1: Thụ tinh là :
a. Hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ .
b. Hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái . 
c. Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn .
d. Hiện tượng kết quả , tạo hạt .
Câu 2: Nhóm nào sau đây toàn là quả khô 
a. Quả cà chua , quả cải , quả thì là 
b. Quả đu đủ , quả nổ , quả đậu bắp 
c. Quả chò , quả nổ , quả cải , quả đậu bắp 
d. Quả cải , quả đu đủ , quả nổ 
Câu 3 : Sau thụ tinh , bộ phận nào của hoa sẽ phát triển thành quả :
a. Vòi nhuỵ.
b. Đầu nhuỵ.
c. Bầu nhuỵ 
d. Chỉ nhị .
Câu 4: Quả và hạt có :
a. 2 cách phát tán 
b. 3 cách phát tán 
c, 4 cách phát tán 
d. 5 cách phát tán 
Câu 5: Có 2 loại quả chính :
a. Quả khô và quả thịt . 
b. Quả xanh và quả chín 
c. Quả có hạt và quả không có hạt.
d. Quả non và quả già .
Câu 6: Tảo là thực vật bậc thấp , vì ;
a. Cơ thể có cấu tạo đơn bào .
b. Sống ở nước .
c. Chưa có rễ , thân , lá thực sự 
d. Đã phân hoá thành các mô điển hình .
Câu 7:Em hãy lựa các từ hoặc các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (.) trong đoạn thông tin sau cho đúng :
Dương xỉ là cây đã có (1)thật sự .Lá non của dương xỉ bao giờ cũng (2)trên đầu , khác với rêu trong thân và lá dương xỉ đã có (3)giữ chức năng vận chuyển nước và muối khoáng . Dương xỉ cũng sinh sản bằng (4)như rêu .
B. TỰ LUẬN :( 6 điểm )
Câu 8/ (2 điểm )
Muốn cho hạt nảy mầm cần những điều kiện nào ? 
Câu 9/ (2đ)
 Những quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm gì ? Cho VD .
Câu 10/ (2 đ)
Hãy trình bày sự phát triển của cây dương xỉ .

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEÅM TRA 1 TIEÁT.doc