Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 16 - Nguyễn Vũ Lăng

Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 16 - Nguyễn Vũ Lăng

I. Mục tiêu:

+ Kiến thức: Hướng dẫn HS làm thêm một số bài tập.

+ Kỹ năng: Hs thực hành bài tập Excel tổng hợp những kiến thức đã học trong HKI

+ Thái độ: nghiêm túc, tích cực học tập.

II. Chuẩn bị:

+ Giáo viên: Giáo án và chuẩn bị phòng máy.

+ Học sinh: Vở ghi và sách giáo khoa (Tin học dành cho THCS quyển 2).

III. Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định tổ chức:

Kiểm tra sĩ số:

2.Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong giờ thực hành.

3. Bài mới:

Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung

Hoạt động 1: Phổ biến và kiểm tra an toàn

-Phổ biến nội dung bài thực hành.

-Kiểm tra an toàn điện, an toàn thiết bị. Nội dung bài thực hành

Hoạt động 2: Bài luyện tập

Bài tập 3:

GV: Viết biểu mẫu lên bảng.

HS: Quan sát và viết vào tập.

GV yêu cầu:

a/Nhập mẫu biểu như trên.

b/ Tính cột tổng điểm và ĐTB với môn toán, văn hệ số 2, môn anh hệ số 1

(Sử dụng địa chỉ ô để tính không nhập bằng tay).

HS: Thực hành.

GV: Theo dõi và hướng dẫn.

Bài tập 4:

GV: Viết biểu mẫu lên bảng.

HS: Quan sát và viết vào tập.

GV yêu cầu:

Tổng số cuốn sách cuốn. Tổng số tiền .đồng.

a.Tính cột thành tiền theo công thức bằng số lượng nhân đơn giá.

b.Tổng số cuốn sách=tổng cột số lượng.

c.Tổng số tiền bằng tổng cột thành tiền.

HS: Thực hành.

GV: Theo dõi và hướng dẫn.

 Bài tập 3:

Cho mẫu biểu sau:

Bảng điểm

STT Họ và tên Toán Văn Anh ĐTB

1 Nguyễn Mai Anh 8 7 7 ?

2 Lê Thị Bích 6 5 5 ?

3 Nguyễn Huy Hoàng 9 8 9 ?

4 Nguyễn Văn Mạnh 7 5 6 ?

5 Tô Thị Phương 9 9 10 ?

a/ Nhập mẫu biểu như trên

b/ Tính cột tổng điểm và ĐTB với môn toán, văn hệ số 2, môn anh hệ số 1

(Sử dụng địa chỉ ô để tính không nhập bằng tay).

Bài tập 4:

HOÁ ĐƠN XUẤT NGÀY

Ngày: . .

Tên khách hàng: Nguyễn Văn Minh.

STT Tên sách Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Turbo pascal 50 32000

2 Tin học VP 150 16000

3 Turbo C/C++ 40 40000

4 Foxpro 200 27000

5 Office 2000 90 25000

Tổng số cuốn sách cuốn. Tổng số tiền .đồng.

a.Tính cột thành tiền theo công thức bằng số lượng nhân đơn giá.

b.Tổng số cuốn sách=tổng cột số lượng.

c.Tổng số tiền bằng tổng cột thành tiền.

4. Củng cố - Dặn dò:

-Kiểm tra sản phẩm thực hành.

-Đánh giá và nhận xét.

-Vệ sinh phòng máy.

-Tự thực hành thêm.

IV. Rút kinh nghiệm

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 08/03/2021 Lượt xem 87Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 16 - Nguyễn Vũ Lăng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 16
LỚP
7A1
7A2
7A3
7A4
7A5
TIẾT 33
NGÀY
07.12
06.12
ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức: Hướng dẫn HS làm thêm một số bài tập.
+ Kỹ năng: Hs thực hành bài tập Excel tổng hợp những kiến thức đã học trong HKI
+ Thái độ: nghiêm túc, tích cực học tập.
II. Chuẩn bị:
+ Giáo viên: Giáo án và chuẩn bị phòng máy.
+ Học sinh: Vở ghi và sách giáo khoa (Tin học dành cho THCS quyển 2).
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong giờ thực hành.
3. Bài mới:
Hoạt động của Thầy và Trò
Nội dung
Hoạt động 1: Phổ biến và kiểm tra an toàn
-Phổ biến nội dung bài thực hành.
-Kiểm tra an toàn điện, an toàn thiết bị.
Nội dung thực hành
Hoạt động 2: Bài luyện tập
Bài tập 1:
GV: Viết biểu mẫu lên bảng.
HS: Quan sát và viết vào tập.
GV yêu cầu:
a/Nhập mẫu biểu như trên.
b/Tính tổng số học sinh giỏi của từng năm? (Sử dụng địa chỉ ô không nhập bằng tay).
c/Tính tổng số HS giỏi trong các năm qua ? Sử dụng hàm phù hợp để tính.
HS: Thực hành.
GV: Theo dõi và hướng dẫn.
Bài tập 2:
GV: Viết biểu mẫu lên bảng.
HS: Quan sát và viết vào tập.
GV yêu cầu: 
a/ Nhập mẫu biểu như trên
b/ Tính tổng số lượng tất cả các loại
HS: Thực hành.
GV: Theo dõi và hướng dẫn
Bài tập 1:
Cho mẫu biểu sau:
Số học sinh giỏi của lớp qua từng năm học
Năm
Nam
Nữ
Tổng
2001-2002
8
4
?
2002-2003
8
5
?
2003-2004
6
6
?
2004-2005
9
6
?
2005-2006
9
7
?
Tổng số HS giỏi trong các năm qua là:
?
a/Nhập mẫu biểu như trên.
b/Tính tổng số học sinh giỏi của từng năm? (Sử dụng địa chỉ ô không nhập bằng tay).
c/Tính tổng số HS giỏi trong các năm qua ? Sử dụng hàm phù hợp để tính.
Bài tập 2:
Cho mẫu biểu sau:
Danh sách ủng hộ các bạn vùng bão lụt.
STT
Loại
Đơn vị
Số lượng
1
Sách giáo khoa
Quyển
100
2
Vở học
Quyển
150
3
Bút
Chiếc
200
4
Quần áo
Chiếc
50
Tổng số lượng tất cả các loại là:
?
a/ Nhập mẫu biểu như trên
b/ Tính tổng số lượng tất cả các loại
4. Củng cố - Dặn dò:	
-Kiểm tra sản phẩm thực hành.
-Đánh giá và nhận xét.
-Vệ sinh phòng máy.
-Tự thực hành thêm. 
IV. Rút kinh nghiệm
TUẦN 16
LỚP
7A1
7A2
7A3
7A4
7A5
TIẾT 34
NGÀY
08.12
ÔN TẬP (TT)
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức: Hướng dẫn HS làm thêm một số bài tập.
+ Kỹ năng: Hs thực hành bài tập Excel tổng hợp những kiến thức đã học trong HKI
+ Thái độ: nghiêm túc, tích cực học tập.
II. Chuẩn bị:
+ Giáo viên: Giáo án và chuẩn bị phòng máy.
+ Học sinh: Vở ghi và sách giáo khoa (Tin học dành cho THCS quyển 2).
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số:
2.Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong giờ thực hành.
3. Bài mới:
Hoạt động của Thầy và Trò
Nội dung
Hoạt động 1: Phổ biến và kiểm tra an toàn
-Phổ biến nội dung bài thực hành.
-Kiểm tra an toàn điện, an toàn thiết bị.
Nội dung bài thực hành
Hoạt động 2: Bài luyện tập
Bài tập 3:
GV: Viết biểu mẫu lên bảng.
HS: Quan sát và viết vào tập.
GV yêu cầu:
a/Nhập mẫu biểu như trên.
b/ Tính cột tổng điểm và ĐTB với môn toán, văn hệ số 2, môn anh hệ số 1
(Sử dụng địa chỉ ô để tính không nhập bằng tay).
HS: Thực hành.
GV: Theo dõi và hướng dẫn.
Bài tập 4:
GV: Viết biểu mẫu lên bảng.
HS: Quan sát và viết vào tập.
GV yêu cầu:
Tổng số cuốn sáchcuốn. Tổng số tiền..đồng.
a.Tính cột thành tiền theo công thức bằng số lượng nhân đơn giá.
b.Tổng số cuốn sách=tổng cột số lượng.
c.Tổng số tiền bằng tổng cột thành tiền.
HS: Thực hành.
GV: Theo dõi và hướng dẫn.
Bài tập 3:
Cho mẫu biểu sau:
Bảng điểm
STT
Họ và tên
Toán
Văn
Anh
ĐTB
1
Nguyễn Mai Anh
8
7
7
?
2
Lê Thị Bích
6
5
5
?
3
Nguyễn Huy Hoàng
9
8
9
?
4
Nguyễn Văn Mạnh
7
5
6
?
5
Tô Thị Phương
9
9
10
?
a/ Nhập mẫu biểu như trên
b/ Tính cột tổng điểm và ĐTB với môn toán, văn hệ số 2, môn anh hệ số 1
(Sử dụng địa chỉ ô để tính không nhập bằng tay).
Bài tập 4:
HOÁ ĐƠN XUẤT NGÀY
Ngày:....
Tên khách hàng: Nguyễn Văn Minh.
STT
Tên sách
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
Turbo pascal
50
32000
2
Tin học VP
150
16000
3
Turbo C/C++
40
40000
4
Foxpro
200
27000
5
Office 2000
90
25000
Tổng số cuốn sáchcuốn. Tổng số tiền..đồng.
a.Tính cột thành tiền theo công thức bằng số lượng nhân đơn giá.
b.Tổng số cuốn sách=tổng cột số lượng.
c.Tổng số tiền bằng tổng cột thành tiền.
4. Củng cố - Dặn dò:
-Kiểm tra sản phẩm thực hành.
-Đánh giá và nhận xét.
-Vệ sinh phòng máy.
-Tự thực hành thêm. 
IV. Rút kinh nghiệm
KÍ DUYỆT

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 33&34.doc