Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 13 - Nguyễn Vũ Lăng

Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 13 - Nguyễn Vũ Lăng

I.Mục tiêu:

+ Kiến thức: Giúp học sinh biết cách sử dụng phần mềm.

+ Kỹ năng: Thực hành thành thạo.

+ Thái độ: nghiêm túc, tích cực học tập.

II.Chuẩn bị:

+ Giáo viên: Giáo án và chuẩn bị phòng máy.

+ Học sinh: Vở ghi và sách giáo khoa (Tin học dành cho THCS quyển 2).

III.Tiến trình giờ dạy:

1. Ổn định tổ chức:

Kiểm tra sĩ số:

2.Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong giờ thực hành.

3.Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

Hoạt động 1: Phổ biến và kiểm tra an toàn

-Phổ biến nội dung bài thực hành

-Kiểm tra an toàn điện, an toàn thiết bị. Nội dung bài thực hành

Hoạt động 2: Bài luyện tập

6.Thực hành xem bản đồ:

a.Hiện bản đồ các nước Châu Á:

GV làm mẫu

 HS quan sát làm theo

b.Làm hiện tên các quốc gia châu Á

GV nêu các cách, làm mẫu.

Hs thực hành

c.Làm hiện tên các thành phố trên bản đồ

GV nêu các cách, làm mẫu.

HS quan sát làm theo 6.Thực hành xem bản đồ

a.Hiện bản đồ các nước Châu Á (hình 141)

b.Làm hiện tên các quốc gia châu Á (hình 142)

Em có thể xem thong tin chi tiết một nước như diện tích, dân số bằng cách di chuyển chuột lên dòng chữ ghi tên nước, các thong tin của quốc gia sẽ hiện ra.

c.Làm hiện tên các thành phố trên bản đồ (hình 143)

Hãy tính:

-Khoảng cách giữa Hà Nội và Bắc Kinh

-Khoảng cách giữa Bắc Kinh và Tokyo.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 08/03/2021 Lượt xem 85Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 13 - Nguyễn Vũ Lăng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP DẠY
7A2
7A3
7A4
7A5
7A6
7A7
7A8
NGÀY DẠY
16.11
15.11
15.11
17.11
16.11
15.11
15.11
TUẦN 13	TIẾT 25
I.Mục tiêu:
+ Kiến thức: Giúp học sinh biết cách sử dụng phần mềm.
+ Kỹ năng: Thực hành thành thạo.
+ Thái độ: nghiêm túc, tích cực học tập.
II.Chuẩn bị:
+ Giáo viên: Giáo án và chuẩn bị phòng máy.
+ Học sinh: Vở ghi và sách giáo khoa (Tin học dành cho THCS quyển 2).
III.Tiến trình giờ dạy:
1. Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số:
2.Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong giờ thực hành.
3.Bài mới:
Hoạt đọng của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: Phổ biến và kiểm tra an toàn
-Phổ biến nội dung bài thực hành
-Kiểm tra an toàn điện, an toàn thiết bị.
Nội dung bài thực hành
Hoạt động 2: Bài luyện tập
5.Xem thông tin trên bản đồ:
a.Xem thông tin chi tiết trên bản đồ:
Nháy chuột vào bảng chọn Maps và thực hiện các lệnh có trong bảng này
b.Tính khoảng cách giữa hai vị trí trên bản đồ:
Nêu các cách
5.Xem thông tin trên bản đồ:
Chọn để hiện đýờng biên giới hạn
giữa các nýớc
Chọn để hiện các đýờng bờ biển
Chọn để hiện các sông
Chọn để hiện các đýờng kinh tuyến,
 vĩ tuyến
Chọn để hiện tên các quốc gia
Chọn để hiện tên các thành phố
Chọn để hiện tên các đảo
-Dịch chuyển bản đồ đến vùng có hai vị trí muốn đo khoảng cách.
-Nháy chuột vào nút lệnh để chuyển sang chế độ thực hiện việc đo khoảng cách.
-Di chuyển chuột đến vị trí thứ nhất trên bản đồ.
-Kéo thả chuột đến vị trí thứ hai cần tính khoảng cách.
Màn hình xuất hiện một thông báo chỉ khoảng cách giữa hai vị trí.
4.Củng cố - Dăn dò:	-Đánh giá và nhận xét.
-Vệ sinh phòng máy.
-Tự thực hành thêm. 
IV. rút kinh nghiệm
LỐP DẠY
7A 2
7A3
7A4
7A5
7A6
7A7
7A8
NGÀY DẠY
17.11
17.11
16.11
20.11
20.11
20.11
20.11
TUẦN 13	TIẾT 26
I.Mục tiêu:
+ Kiến thức: Giúp học sinh biết cách sử dụng phần mềm.
+ Kỹ năng: Thực hành thành thạo.
+ Thái độ: nghiêm túc, tích cực học tập.
II.Chuẩn bị:
+ Giáo viên: Giáo án và chuẩn bị phòng máy.
+ Học sinh: Vở ghi và sách giáo khoa (Tin học dành cho THCS quyển 2).
III.Tiến trình giờ dạy:
1. Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số:
2.Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong giờ thực hành.
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: Phổ biến và kiểm tra an toàn
-Phổ biến nội dung bài thực hành
-Kiểm tra an toàn điện, an toàn thiết bị.
Nội dung bài thực hành
Hoạt động 2: Bài luyện tập
6.Thực hành xem bản đồ:
a.Hiện bản đồ các nước Châu Á:
GV làm mẫu
HS quan sát làm theo 
b.Làm hiện tên các quốc gia châu Á
GV nêu các cách, làm mẫu.
Hs thực hành
c.Làm hiện tên các thành phố trên bản đồ
GV nêu các cách, làm mẫu.
HS quan sát làm theo
6.Thực hành xem bản đồ
a.Hiện bản đồ các nước Châu Á (hình 141)
b.Làm hiện tên các quốc gia châu Á (hình 142)
Em có thể xem thong tin chi tiết một nước như diện tích, dân số bằng cách di chuyển chuột lên dòng chữ ghi tên nước, các thong tin của quốc gia sẽ hiện ra.
c.Làm hiện tên các thành phố trên bản đồ (hình 143)
Hãy tính:
-Khoảng cách giữa Hà Nội và Bắc Kinh
-Khoảng cách giữa Bắc Kinh và Tokyo.
4.Củng cố - Dăn dò:	-Đánh giá và nhận xét.
-Vệ sinh phòng máy.
-Tự thực hành thêm. 
IV. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 25 & 26.doc