Giáo án Tin học Lớp 7 - Tiết 45+48 - Nguyễn Vũ Lăng

Giáo án Tin học Lớp 7 - Tiết 45+48 - Nguyễn Vũ Lăng

I - MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh được trang bị kiến thức về sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính. .

2. Kỹ năng

- Biết sắp xếp dữ liệu trong trang tính.

- Biết lọc dữ liệu theo yêu cầu có thể.

- Từ việc sắp xếp dữ liệu, học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng một bảng tính.

3. Thái độ

- Nghiêm túc ghi chép, cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy.

II - CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, tranh vẽ.

2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà

III – TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định

2. Bài cũ

3. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

GV: Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiện thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

- Ví dô: Lọc ra các học sinh có điểm trung bình tà 8. 8 trở lên (hình minh hoạ)

HS: Quan sát trên màn chiếu và thực hiện trên máy tính cá nhân.

GV: Hướng dẫn học sinh thao tác trên máy tính.

HS: Quan sát và thực hiện trên máy tính cá nhân.

GV: Hướng dẫn học sinh cách lọc hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất.

HS: Quan sát và thực hành. 2. Lọc dữ liệu

Thực hiện các thao tác sau:

Bước 1. Chuẩn bị:

- Nháy chuột chọn 1 một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

- Mở bảng chọn Data -> Filter AutoFilter.

sẽ xuất hiện các mũi tên như bảng sau:

Bước 2. Lọc:

- Chọn tiêu đề để lọc

- Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột. (hình vẽ).

- Kết thúc lọc: Chọn Data  Filter  Show All (Hiển thị tất cả).

3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất

- Khi nháy chuột ở mũi tên trên tiêu đề cột có các lựa chọn sau:

+ Top 10: Lọc các hàng có giá trị dữ liệu thuộc mộ số giá trị.

VD: Chọn 3 học sinh có ĐTB lớn nhất: Chọn Top 10  Chọn ô thứ 2 có giá trị là 3  OK

 

doc 6 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 08/03/2021 Lượt xem 76Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 7 - Tiết 45+48 - Nguyễn Vũ Lăng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 24 	TIẾT 45
NGÀY
16.02
16.02
18.02
17.02
16.02
18.02
16.02
LỚP
7A1
7A3
7A4
7A5
7A6
7A7
7A8
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Học sinh được trang bị kiến thức về sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính. . 
2. Kỹ năng
- Biết sắp xếp dữ liệu trong trang tính. 
- Biết lọc dữ liệu theo yêu cầu có thể. 
- Từ việc sắp xếp dữ liệu, học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng một bảng tính. 
3. Thái độ
- Nghiêm túc ghi chép, cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy. 
II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, tranh vẽ. 
2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà
III – TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Ổn định
Bài cũ
Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
GV: Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. 
HS: Quan sát trên tranh vẽ và thực hiện trên máy tính cá nhân
GV: Đưa ví dụ vẽ bằng tranh và cho HS quan sát. 
GV: Để sắp xếp thứ hạng của HS theo điểm Trung bình ta thực hiện như sau:
1. Nháy chuột chọn một ô trong cột điểm trung bình
2. Nháy nút trên thanh công cô
Ta sẽ nhận được kết quả tương tự như hình minh hoạ
1. Sắp xếp dữ liệu
- Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu
- Nháy nút hay trên thanh công cô để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. 
Ví dụ: Trang tính dưới đây là kết quả học tập của một số HS lớp 7a. 
Sau khi sắp xếp được kết quả:
4. Củng cố – Dặn dò:
- Yêu cầu: Tự lập bảng tính tương tự như bảng tính trên và thực hiện sắp xếp theo thứ tự tăng dần và giảm dần. 
- Xem lại các thao tác để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính. 
- Thực hành nếu có điều kiện. 
IV – RÚT KINH NGHIỆM
----------˜˜&™™----------
TUẦN 24 	TIẾT 46
NGÀY
17.02
18.02
19.02
18.02
17.02
19.02
19.02
LỚP
7A1
7A3
7A4
7A5
7A6
7A7
7A8
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Học sinh được trang bị kiến thức về sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính. . 
2. Kỹ năng
- Biết sắp xếp dữ liệu trong trang tính. 
- Biết lọc dữ liệu theo yêu cầu có thể. 
- Từ việc sắp xếp dữ liệu, học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng một bảng tính. 
3. Thái độ
- Nghiêm túc ghi chép, cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy. 
II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, tranh vẽ. 
2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà
III – TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Ổn định
Bài cũ
Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
GV: Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiện thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó. 
- Ví dô: Lọc ra các học sinh có điểm trung bình tà 8. 8 trở lên (hình minh hoạ)
HS: Quan sát trên màn chiếu và thực hiện trên máy tính cá nhân. 
GV: Hướng dẫn học sinh thao tác trên máy tính. 
HS: Quan sát và thực hiện trên máy tính cá nhân. 
GV: Hướng dẫn học sinh cách lọc hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất. 
HS: Quan sát và thực hành.
2. Lọc dữ liệu
Thực hiện các thao tác sau:
Bước 1. Chuẩn bị:
- Nháy chuột chọn 1 một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. 
- Mở bảng chọn Data -> Filterà AutoFilter. 
sẽ xuất hiện các mũi tên như bảng sau:
Bước 2. Lọc:
- Chọn tiêu đề để lọc
- Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột. (hình vẽ). 
- Kết thúc lọc: Chọn Data à Filter à Show All (Hiển thị tất cả). 
3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất
- Khi nháy chuột ở mũi tên trên tiêu đề cột có các lựa chọn sau:
+ Top 10: Lọc các hàng có giá trị dữ liệu thuộc mộ số giá trị. 
VD: Chọn 3 học sinh có ĐTB lớn nhất: Chọn Top 10 à Chọn ô thứ 2 có giá trị là 3 à OK
D - CỦNG CỐ (3’)
1. Trả lời câu hỏi 2,3,4 sgk
2. Yêu cầu: Tự lập bảng tính tương tự như bảng tính trên và thực hiện lọc dữ liệu. 
E - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1’)
- Xem lại các thao tác để sắp xếp dữ liệu và lọc dữ liẹu trong bảng tính
- Thực hành nếu có điều kiện
----------˜˜&™™----------
TUẦN 25	TIẾT 47
NGÀY
23.02
23.02
25.02
24.02
23.02
25.02
23.02
LỚP
7A1
7A3
7A4
7A5
7A6
7A7
7A8
I. Mục tiêu: Giúp GuiGghhG
học sinh
- Biết và thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu
- Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện được các bước để lọc dữ liệu.
II. Chuẩ bi
Giáo viên: Phòng máy, giáo án, tài liệu tin học quyển 2
Học sinh: Tập ghi, tài liệu tin học quyển 2
III. Tiến trình lên lớp
	1. Tổ chức ổn định lớp: 
	2. Kiểm tra bài cũ:
? Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng nút lệnh nào và có mấy cách để thực hiện sắp xếp mà em đã được học?
? Nêu các thực hiện sắp xếp bằng hộp thoại Sort?
Hs: lên bảng trình bày.
Gv: nhận xét và cho điểm.
Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu
Bài tập 1: 
Gv: yêu cầu hs mở bảng tính Bảng điểm lớp em ở bài thực hành 6.
Hs: Thực hiện.
? Sắp xếp điểm trung bình của các theo thứ tự giảm dần, nếu có điểm trung bình bằng nhau thì căn cứ vào điểm Toán, nếu điểm toán củng bằng nhau thì căn cứ vào điểm Ngữ văn?
Gv: làm mẫu
Hs: quan sát và thực hiện tậi máy mình.
? Lọc ra những bạn có điểm Tin Học là 10?
Gv: làm mẫu
Hs: quan sát và thực hiện tậi máy mình.
? Lọc ra 3 bạn có điểm trung bình cao nhất và 2 bạn có điểm trung bình thấp nhất?
Gv: làm mẫu
Hs: quan sát và thực hiện
- Chọn ô C6.
- Data/sort XHHT Sort
 + Sort by: Điểm trung bình
 + Then By: Toán
 + Then By: Ngữ văn
 + Hearder row
 + Descending.
 + Ok
- Nháy chuột chọn ô C5
- Data/Filter/AutoFilter xuất hiện mũi tên ở hàng tiêu đề cột.
- Nháy chuột chọn tiêu đề cột Tin Học xuất hiện menu chọn 10
 Nháy chuột vào mũi tên trên hành tiêu đề cột Điểm trung bình xuất hiện mune dọc chọn Top 10 xuất hiện hộpp thoại Top 10 Auto Filter chọn Top, 3 (hoặc Bottom, 2), OK
Hoạt động 2: Tìm hiểu Lập trang tính, sắp xếp và lọc dữ liệu
Bài tập 2:
? Mở bảng tính Cac nuoc DNA đã được lưu ở bài thực hành 6?
Hs: thực hiện
? Hãy sắp xếp các nước theo:
+ Diện tích tăng dần hoặc giảm dần.
+ Dân số tăng dần hay giảm dần.
+ Mật độ tăng dần hay giảm dần
+ Tỉ lệ dân số tăng dần hay giảm dần
Hs: thực hiện
? Sử dụng công cụ để lọc:
+ Lọc ra các nước có diện tích là năm diện tích lớn nhất.
+ Lọc ra các nước có dân số là 3 số dân ít nhất.
+ Lọc ra các nước có mật độ dân số thuộc 3 mật độ dân số cao nhất. 
Hs: thực hiện
Bài tập 2:
 a)Mở bảng tính Cac nuoc DNA đã được lưu ở bài thực hành 6
Hình 95
b)Hãy sắp xếp các nước theo:
+ Diện tích tăng dần hoặc giảm dần.
+ Dân số tăng dần hay giảm dần.
+ Mật độ tăng dần hay giảm dần
+ Tỉ lệ dân số tăng dần hay giảm dần
c) Sử dụng công cụ để lọc:
+ Lọc ra các nước có diện tích là năm diện tích lớn nhất.
+ Lọc ra các nước có dân số là 3 số dân ít nhất.
+ Lọc ra các nước có mật độ dân số thuộc 3 mật độ dân số cao nhất. 
4. Cũng cố-Dặn dò:
Gv: ra hiệu lệnh kết thúc tiết thực hành.
Hs: Không soạn thảo và ngồi tại chổ để giáo viên đi kiểm tra.
Gv: nhận xét về tiết thực hành về:
	- Kết quả thực hành.
	- Thái độ, ý thức.
	- Sự chuẩn bị kiến thức của học sinh
Gv: Cho điểm và cho hs vệ sinh phòng máy.
 - Làm lại bài thực hành bài tập 1, 2 của bài thực hành 8
 - Xem trước bài tập 3: Bài thực hành 8
VI. Rút kinh nghiệm
----------˜˜&™™----------
TUẦN 25	TIẾT 48
NGÀY
24.02
25.02
26.02
26.02
24.02
26.02
26.02
LỚP
7A1
7A3
7A4
7A5
7A6
7A7
7A8
I. Mục tiêu: Giúp GuiGghhG
học sinh
- Biết và thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu
- Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện được các bước để lọc dữ liệu.
II. Chuẩ bi
1.Giáo viên: Phòng máy, giáo án, tài liệu tin học quyển 2
2.Học sinh: Tập ghi, tài liệu tin học quyển 2
III. Tiến trình lên lớp
	1. Tổ chức ổn định lớp: 
	2. Kiểm tra bài cũ:
? Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng nút lệnh nào và có mấy cách để thực hiện sắp xếp mà em đã được học?
? Nêu các thực hiện sắp xếp bằng hộp thoại Sort?
Hs: lên bảng trình bày.
Gv: nhận xét và cho điểm.
3.Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu thêm về lọc và sắp xếp dữ liệu
Gv: yêu cầu học sinh mở trang tính của bt 2
Hs: thực hiện mở
Mở trang tính của bt 2
? Chọn ô A17, thực hiện sắp xếp và lọc dữ liệu kết quả như thế nào?
? Chọn ô B 20, thực hiện sắp xếp và lọc dữ liệu kết quả như thế nào?
? Từ 2 thao tác trên em có thể rút ra kết luận gì?
Gv: nhận xét.
- Kết quả là vẫn thực hiện được sắp xếp và lọc dữ liệu
- Máy thông báo lỗi và không thực hiện được sắp xếp và lọc dữ liệu.
- Nếu nháy vào một ô bất kì ngoài danh sách dữ liệu, những lại là sát với ô dữ liệu thì việc thực hiện thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu vẫn thành công, những nếu cách xa vùng dữ liệu một ô thi máy sẽ thong bao lỗi và thao tác thực hiện không thực hiện được.
Hoạt động 2: Chèn thêm 1 hàng trống vào bảng của bài tập 2
? Chèn thêm ít nhất một hàng trống vào giữa 2 nước Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma?
? Nháy chuột chọn C3 và thực hiện sao chép và lọc dữ liệu, cho biết kết quả của thao tác?
Gv: nhận xét
 - Chọn B7, Insert/Row.
- Thực hiện và nhận xét
Nếu chèn thêm một hàng trống giữa 2 nước Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma, khi đó trang tính được coi như là có 2 bảng dữ liệu khác nhau. Do vậy, thao tác chọn ô C3 rồi thực hiện sắp xếp, lọc dữ liệu ngầm định chỉ thực hiện với bảng dữ liệu phía trên gồm các nước từ Bru-nây đến Ma-la-xi-a
4. Củng cố-Dặn dò:
Gv: ra hiệu lệnh kết thúc tiết thực hành.
Hs: Không soạn thảo và ngồi tại chổ để giáo viên đi kiểm tra.
Gv: nhận xét về tiết thực hành về:
Kết quả thực hành.
Thái độ, ý thức.
Sự chuẩn bị kiến thức của học sinh
Gv: Cho điểm và cho hs vệ sinh phòng máy.
 - Làm lại bài thực hành bài tập 1, 2, 3 của bài thực hành 8
 - Xem trước phần mềm: Học toán với Toolkit Math.
VI. Rút kinh nghiệm
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 45 & 46.doc