Giáo án Số học Lớp 6 - Tuần 17, Tiết 54: Ôn tập học kỳ I (tiết 2) - Năm học 2012-2013 - Hồ Viết Uyên Nhi

Giáo án Số học Lớp 6 - Tuần 17, Tiết 54: Ôn tập học kỳ I (tiết 2) - Năm học 2012-2013 - Hồ Viết Uyên Nhi

I. Mục tiêu:

 1.Kiến thức: - Ôn lại quy tắc lấy GTTĐ của một số nguyên, quy tắc cộng trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc, ôn tập các tính chất phép cộng trong Z

 2.Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép tính, tính nhanh giá trị của biểu thức, tìm x.

 3. Thái độ: - Rèn luyện tính chính xác cho HS.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Hệ thống kiến thức và bài tập.

2. HS: Làm các câu hỏi ôn tập vào vở, ôn ậtp chu đáo.

III. Phương pháp:

 - Vấn đáp tái hiện, gợi mở, đặt và giải quyết vấn đề, làm việc cá nhân.

IV. Tiến trình:

1. Ổn định lớp: (1) 6A2 :

 2. Kiểm tra bài cũ: (7)

 Thế nào là tập N, N*, Z. Hãy biểu diễn các tập hợp đó.

 Nêu quy tắc so sánh hai số nguyên. Cho ví dụ

3. Nội dung bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG

Hoạt động 1: (32)

a) Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a

- GV: GTTĐ của một số nguyên a là gì?

- GV: vẽ trục số minh họa

- GV:Nêu quy tắc tìm GTTĐ của số 0, số nguyên dương, số nguyên âm?

Cho VD:

b) Phép cộng trong Z

 Cộng 2 số nguyên cùng dấu.

- HS:Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số.

- HS: Giá trị tuyệt đối của số 0 là 0, GTTĐ của 1 số nguyên dương là chính nó, GTTĐ củ 1 số nguyên âm là số đối của nó

HS Tự lấy VD minh họa

a) Giá trị tuyệt đối của một số

nguyên a

b) Phép cộng trong Z

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 03/02/2021 Lượt xem 218Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tuần 17, Tiết 54: Ôn tập học kỳ I (tiết 2) - Năm học 2012-2013 - Hồ Viết Uyên Nhi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 19/12/2012
Ngày dạy : 22/12/2012
Tuần: 17
Tiết: 54
ÔN TẬP HỌC KÌ I (t2)
I. Mục tiêu:
 	1.Kiến thức: - Ôn lại quy tắc lấy GTTĐ của một số nguyên, quy tắc cộng trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc, ôn tập các tính chất phép cộng trong Z
 	2.Kĩõ năng: - Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép tính, tính nhanh giá trị của biểu thức, tìm x.
 	3. Thái độ: - Rèn luyện tính chính xác cho HS.
II. Chuẩn bị:
	GV: Hệ thống kiến thức và bài tập.
	HS: Làm các câu hỏi ôn tập vào vở, ôn ậtp chu đáo.
III. Phương pháp: 
 - Vấn đáp tái hiện, gợi mở, đặt và giải quyết vấn đề, làm việc cá nhân.
IV. Tiến trình:
1. Ổn định lớp: (1’) 6A2 : 	
	2. Kiểm tra bài cũ: (7’)
 	Thế nào là tập N, N*, Z. Hãy biểu diễn các tập hợp đó. 
	Nêu quy tắc so sánh hai số nguyên. Cho ví dụ
3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (32’)
a) Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a
- GV: GTTĐ của một số nguyên a là gì?
- GV: vẽ trục số minh họa
- GV:Nêu quy tắc tìm GTTĐ của số 0, số nguyên dương, số nguyên âm?
Nếu a ≥0
Nếu a < 0
Cho VD:
b) Phép cộng trong Z
 Cộng 2 số nguyên cùng dấu.
- HS:Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số.
- HS: Giá trị tuyệt đối của số 0 là 0, GTTĐ của 1 số nguyên dương là chính nó, GTTĐ củ 1 số nguyên âm là số đối của nó
HS Tự lấy VD minh họa
Giá trị tuyệt đối của một số 
nguyên a
Nếu a ≥0
Nếu a < 0
b) Phép cộng trong Z
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG
- GV: Nêu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu
VD: 	(-15) + (-20) =
	(19) + (+31) = 
‚ Cộng hai số nguyên khác dấu.
- GV: Hãy Tính.
	(-30) + 10 = 
	(-15) + 31 = 
	(-12) + =
Tính: (-24) + (24)
- GV: Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. (GV đưa các quy tắc cộng số nguyên lên bảng phụ
c) Phép trừ trong Z
- GV: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b ta làm thế nào? Nêu công thức?
VD:	
15 –(-20) = 15 + 20 = 35
-28-(+12) = -28+(-12) = -40
d) Quy tắc dấu ngoặc:
- GV: Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “+”, bỏ dấu ngoặc có dấu “-”; quy tắc có vào trong ngoặc
- HS: Phát biểu quy tắc thực hiện phép tính.
(-15) + (-20) = (-35)
(+19) + (+31) = (+50)
25+15 = 40
- HS: Thực hiện phép tính:
(-30) + (+10) = -20
-15 + (+40) = +25
-12 + = -12 + 50 = 38
(-24) + (+24) = 0
- HS:phát biểu 2 quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu (đối nhau và không đối nhau)
- HS:Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b
	a-b = a+(-b)
Thực hiện các phép tính
- HS: Phát biểu các quy tắc dấu ngoặc. Làm VD
VD: (-15) + (-20) = (-35)
(+19) + (+31) = (+50)
25+15 = 40
Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b
	a-b = a+(-b)
VD: (-90) –(a-90) + (7-a)
= -90 – a + 90 + 7 –a
= 7 – 2a
c) Phép trừ trong Z
Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b
	a-b = a+(-b)
d) Quy tắc dấu ngoặc:
 4. Củng cố 
 	Xen vào lúc ôn tập
 5. Hướng dẫn và dặn dò về nhà: ( 4’)
 	- Về nhà xem lại các kiến thức đã được ôn tập.
	- Ôn tập chu đáo để thi học kì I. 
6. Rút kinh nghiệm : 	

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 17 tiet 54 SH6.doc