Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 98, Bài 15: Tìm một số biết giá trị của một phân số của nó

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 98, Bài 15: Tìm một số biết giá trị của một phân số của nó

I. Mục tiêu :

– HS nhận biết và hiểu quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó .

– Có kỹ năng vận dụng quy tắc đó để tìm một số biết giá trị một phân số của nó .

– Có ý thức áp dụng quy tắc này để giải một số bài toán thực tiễn .

II. Chuẩn bị :

– HS xem lại quy tắc “tìm giá trị phân số của một số cho trước “.

III. Hoạt động dạy và học :

1. Ổn định tổ chức :

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Dạy bài mới :

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 357Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 98, Bài 15: Tìm một số biết giá trị của một phân số của nó", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 33 	Ngày soạn: 
 Tiết: 98	Ngày dạy :
Bài 15 : TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ 
Mục tiêu : 
– HS nhận biết và hiểu quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó .
– Có kỹ năng vận dụng quy tắc đó để tìm một số biết giá trị một phân số của nó .
– Có ý thức áp dụng quy tắc này để giải một số bài toán thực tiễn .
Chuẩn bị :
– HS xem lại quy tắc “tìm giá trị phân số của một số cho trước “.
Hoạt động dạy và học :
Ổn định tổ chức :
Kiểm tra bài cũ:
Dạy bài mới :
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức
Bổ sung
HĐ1 : Củng cố quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước :
GV : Đặt vấn đề như sgk 
– Giới thiệu ví dụ sgk :
GV : Nếu gọi x là số học sinh lớp 6A thì khi tìm của số HS ta có kết quả bao nhiêu ? Cách thực hiện như thế nào ?
GV : Với đẳng thức trên ta có thể tìm x như thế nào ?
– Vậy ta có thể tính trực tiếp kết quả như thế nào ?
HĐ2 : Giới thiệu quy tắc :
GV : Chốt lại vấn đề , khẳng định đây là bài toán “ tìm một sồ khi biết giá trị một phân số của nó “
GV : Yêu cầu HS phát biểu quy tắc , dạng tổng quát ?
GV : Giải thích điều kiện của công thức .
HĐ3 : Luyện tập vận dụng quy tắc :
GV : Hướng dẫn HS làm ?1 , tương tự phần mở đầu .
– Chú ý yêu cầu HS xác định a, ứng với từng bài toán .
– Xác định điểm khác biệt và ý nghĩa công dụng của hai quy tắc “có tính ngược nhau “ vừa học .
GV : ?2 Cần xác định 350 l ứng với phân số nào ?
– Vận dụng công thức giải như phần bên .
HS : Phát biểu quy tắc đã học và viết dạng tổng quát 
HS : Đọc đề bài toán .
HS : Kết quả là 27 (HS) 
– Tức là : 
HS : Tìm x như một thừa số chưa biết .
HS : Thực hiện : .
HS : Nghe giảng .
HS : Phát biểu quy tắc tương tự sgk .
HS : Đọc đề bài toán sgk : tr 54 .
– Xác định các số đã cho tương ứng theo công thức và áp dụng như phần bên 
HS : Thực hiện tương tự các hoạt động trên ( chú ý 350 l , ứng với phần phân số chỉ lượng nước đã dùng hay lượng còn lại ) .
I. Ví dụ : (sgk : tr 53) .
II. Quy tắc : 
– Muốn tìm một số biết của nó bằng a , ta tính 
Vd : Ghi ?1 , ?2 
?1 : a/ Tìm một số biết (tức là ) của nó bằng 14 (tức a) .
– Aùp dụng công thức :
 = .
b/ Tương tự .
?2 : a là 350 ( l) .
 (dung tích bể ) .
Củng cố:
– Bài tập 126a , 128 (sgk : tr 54, 55) .
Hướng dẫn học ở nhà :
– Hoàn thành các bài tập còn lại tương tự (sgk : tr 54, 55) .
– Chuẩn bị tiết “Luyện tập “ .

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 33-tiet 98.doc