Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 80: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 80: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

Trường THCS Tân Đông NH: 2011 - 2012

Giáo án Số học 6 – GV: Nguyễn Thị Hết

1. MỤC TIU:

1.1 Kiến thức: HS biết các tính chất cơ bản của phép cộng phân số: GH, kết hợp, cộng với 0.

1.2 Kỹ năng: Bước đầu có kĩ năng để vận dụng các tính chất trên để tính được hợp lý, nhất l khi cộng nhiều phn số.

1.3 Thái độ: Có ý thức quan sát đặc điểm các phân số để vận dung các tính chất cơ bản của phép cộng phân số.

2. TRỌNG TM

- Tính chất cơ bản của phn số

3. CHUẨN BỊ:

-GV: Chuẩn bị cc tấm bìa ( hình 8) SGK/ 28, 2 bảng phụ để chơi “ Trị chơi ghép hình “

-HS: Bảng nhĩm, mỗi HS mang 4 phần của tấm bìa được cắt ra như hình 8, bn kính 10 cm.

4. TIẾN TRÌNH:

4.1 Ổn định tổ chức v kiểm diện:

4.2 Kiểm tra miệng: GV nu cu hỏi kiểm tra:

HS1: Em hy cho biết php cộng số nguyn cĩ những tính chất gì? Nu dạng tổng qut? (4đ)

Thực hiện php tính:

 v

 Rt ra nhận xt. (6đ)

HS2: Thực hiện php tính

( (5đ)

 (5đ)

Php cộng số nguyn cĩ cc tính chất :

+Giao hốn : a+ b = b+ a

+Kết hợp: (a+b) +c = a+ ( b+ c)

+Cộng với 0 : a+ 0= 0+ a = a

+Cộng với số đối a+ (-a) = 0

=

=

(=

=

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 43Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 80: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÍNH CHẤT CƠ BẢN
 CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ
Tuần 27	ND: 12/3/2012
Tiết: 80
1. MỤC TIÊU:
1.1 Kiến thức: HS biết các tính chất cơ bản của phép cộng phân số: GH, kết hợp, cộng với 0.
1.2 Kỹ năng: Bước đầu cĩ kĩ năng để vận dụng các tính chất trên để tính được hợp lý, nhất là khi cộng nhiều phân số.
1.3 Thái độ: Cĩ ý thức quan sát đặc điểm các phân số để vận dung các tính chất cơ bản của phép cộng phân số.
2. TRỌNG TÂM
- Tính chất cơ bản của phân số
3. CHUẨN BỊ:
-GV: Chuẩn bị các tấm bìa ( hình 8) SGK/ 28, 2 bảng phụ để chơi “ Trị chơi ghép hình “
-HS: Bảng nhĩm, mỗi HS mang 4 phần của tấm bìa được cắt ra như hình 8, bán kính 10 cm.
4. TIẾN TRÌNH: 
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:
4.2 Kiểm tra miệng: GV nêu câu hỏi kiểm tra:
HS1: Em hãy cho biết phép cộng số nguyên cĩ những tính chất gì? Nêu dạng tổng quát? (4đ)
Thực hiện phép tính:
 và 
 Rút ra nhận xét. (6đ)
HS2: Thực hiện phép tính 
( (5đ)
 (5đ)
Phép cộng số nguyên cĩ các tính chất :
+Giao hốn : a+ b = b+ a
+Kết hợp: (a+b) +c = a+ ( b+ c)
+Cộng với 0 : a+ 0= 0+ a = a
+Cộng với số đối a+ (-a) = 0
=
=
(=
=
GV nhận xét, cho điểm HS.
4.3 Giảng bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Các tính chất
Qua ví dụ và tính chất cơ bản của phép cộng số nguyên em nào nêu được tính chất của phép cộng phân số?
GV đưa “ các tính chất “ở bảng phụ.
Mỗi tính chất gọi HS nêu ví dụ.
GV: Theo em tổng của nhiều phân số cĩ tính chất giao hốn và kết hợp khơng?
HS: Tổng của nhiều phân số cũng cĩ tính chất giao hồn và kết hợp.
GV: Vậy tính chất cơ bản của phép cộng phân số giúp ta điều gì?
HS: Nhờ tính chất cơ bản của phân số khi cộng nhiều phân số ta cĩ thể đổi chỗ hoặc nhĩm các phân số để tính thuận tiện .
+Dựa vào nhận xét trên em hãy tính nhanh tổng các phân số sau:
A = 
1 HS đứng tại chỗ trả lời.
?2
GV ghi bảng.
GV: Cả lớp làm vào tập 
Gọi 2 HS lên bảng làm 2 câu B, C.
Hạot động 2: Aùp Dụng
4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố
GV gọi vài HS phát biểu lại các tính chất cơ bản của phép cộng phân số.
Bài tập 51/ 29 SGK.
HS đọc kỹ đề bài và tự tìm cách giải.
Bài tập điền số thích hợp vào ơ trống.
GV gọi từng học sinh đứng tại chỗ trả lời.
(Cĩ thể chọn hai đội để thi đua).
Cả lớp nhận xét
+
=
+
+
+
=
=
=
+
=
1/ Các tính chất:
a/ Tính chất giao hốn:
b/ Tính chất kết hợp:
(
c/ Cộng với số 0:
Chú ý: a, b, c, d, p, q Z
 b, d, q 0
A = 
 = = (-1) +1+ 
2/ Áp dụng:
B = 
 = (
 = (-1) + 1 + = 
C = = 
 = ( = -1 + 
5 cách chọn là: 
 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học:
* Đối với bài học ở tiết học này:
-Học thuộc các tính chất vận dụng vào bài tập để tính nhanh.
-Làm bài tập 47, 49, 52 SGK; Bài 66; 68 / 13 SBT.
Bài mới : Luyện tập.
* Đối với bài học ở tiết học sau:
Chuẩn bị bài 53; 64; 67 / 30-31 SGK.
Bài tập nâng cao:
Tính tổng sau một cách hợp lý nhất:
A = B = 
5. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 80.doc