Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 6: Phép cộng và phép nhân - Năm học 2010-2011

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 6: Phép cộng và phép nhân - Năm học 2010-2011

I/. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nắm được các tính chất của phép cộng của phép nhân và phát biểu, viết được dạng tổng quát của tính chất đó.

2. Kĩ năng:

- Vận dụng tính chất vào nhẩm, tính nhanh và giải toán

3. Thái độ:

- Có ý thức trong việc học và làm bài tập.

II/. Chuẩn bị:

 - Bảng phụ, phấn màu.

III/. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng

Hoạt động 1:

 Kiểm tra:

? Thế nào là tập hợp con của tập hợp – Bài 24 (SGK/14)

- Phép cộng và phép nhân các số tự nhiên có tính chất gì giống nhau .

Hoạt động 2:

? Viết công thức tổng quát của phép cộng và phép nhân (học ở lớp tiểu học ).

? Cho biết vai trò của từng đại lượng trong CT đó.

? Mỗi phép tính trên thuộc tập hợp nào.

* Chốt:Cách tính tổng, tích của nhiều số hạng

?1 Bảng phụ.

? Bài toán yêu cầu gì.

? Tại sao em có kết quả đó.

?2 Bảng phụ.

- Chỉ vào cột 3; 5 của ?1 cho học sinh phát biểu.

Hoạt động 3:

? Nêu các tính chất của phép cộng và phép nhân các số tự nhiên đã học ở lớp 5.

- Treo bảng tính chất của phép cộng và phép nhân.

? Từ công thức TQ phát biểu từng tính chất đó bằng lời.

?3 Tính nhanh bằng cách nào.

? Vận kiến thức nào vào tính.

*Chốt dạng bài tập

Hoạt động 4:

? Nêu cách tính nhanh

? Muốn tìm được x ta làm thế nào

? Hãy tìm x

* Chốt dạng toán

Bài tập :

 Tìm hai số biết tổng của chúng là 176 ; mỗi số đều có hai chữ số khác nhau và số này là số kia viết theo thứ tự ngược lại

? Gọi số thứ nhất là: thì số thứ hai là số nào

? Theo bài ra ta có điều gì

? Từ cột hàng chục a + b > 10 thì tổng của hàng đơn vị là bao nhiêu

? Tìm số a= ? Số b =?

? Hai số cần tìm là số nào

?Phép cộng và phép nhân có tính chất gì giống nhau.

? Tác dụng tính chất của phép cộng và phép nhân trong toán học

- Lên bảng

 a + b = c

 a . b = m

- Trả lời.

- Tập hợp số N

- Thực hiện

- Trả lời.

- Trả lời.

- Điền các tính chất của từng phép tính.

- Phát biểu.

- 3 em mỗi em làm 1 phần.

- Trả lời.

- Ghi nhớ để làm bài tập

- Trả lời.

- Thực hiện

- N/cứu bài tập

- là

- Tổng hai số là 176

- Tổng là b + a =16

- Thực hiện

1.Tổng và tích 2 số tự nhiên:

 a + b = c

 a . b = m

2. Các tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên:

 (SGK/15)

3, Luyện tập

Bài 27(sgk/16)

Bài 30(sgk/17)

Bài tập

 Gọi số thứ nhất là:

 thì số thứ hai là:

 Ta có: +

 176

Từ cột hàng chục ta thấy :

 a + b > 10

vậy từ cột hàng đơn vị ta suy ra : b + a =16

Vì a Nên: a = 9 ; b =7

 hoặc a = 7 ; b = 9

Vậy hai số cần tìm là:

 97 và 79

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 150Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 6: Phép cộng và phép nhân - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 1/9/2010.
Ngày giảng: 3/9/2010.
Tiết 6
 PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN	
I/. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
- Nắm được các tính chất của phép cộng của phép nhân và phát biểu, viết được dạng tổng quát của tính chất đó.
2. Kĩ năng: 
- Vận dụng tính chất vào nhẩm, tính nhanh và giải toán
3. Thái độ: 
- Có ý thức trong việc học và làm bài tập.
II/. Chuẩn bị:
	 - Bảng phụ, phấn màu.
III/. Tiến trình dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1:
 Kiểm tra:
? Thế nào là tập hợp con của tập hợp – Bài 24 (SGK/14)
- Phép cộng và phép nhân các số tự nhiên có tính chất gì giống nhau.
Hoạt động 2:
? Viết công thức tổng quát của phép cộng và phép nhân (học ở lớp tiểu học ).
? Cho biết vai trò của từng đại lượng trong CT đó.
? Mỗi phép tính trên thuộc tập hợp nào.
* Chốt:Cách tính tổng, tích của nhiều số hạng 
?1 Bảng phụ.
? Bài toán yêu cầu gì.
? Tại sao em có kết quả đó.
?2 Bảng phụ.
- Chỉ vào cột 3; 5 của ?1 cho học sinh phát biểu.
Hoạt động 3:
? Nêu các tính chất của phép cộng và phép nhân các số tự nhiên đã học ở lớp 5.
- Treo bảng tính chất của phép cộng và phép nhân.
? Từ công thức TQ phát biểu từng tính chất đó bằng lời.
?3 Tính nhanh bằng cách nào.
? Vận kiến thức nào vào tính.
*Chốt dạng bài tập
Hoạt động 4:
? Nêu cách tính nhanh
? Muốn tìm được x ta làm thế nào
? Hãy tìm x
* Chốt dạng toán
Bài tập : 
 Tìm hai số biết tổng của chúng là 176 ; mỗi số đều có hai chữ số khác nhau và số này là số kia viết theo thứ tự ngược lại 
? Gọi số thứ nhất là: thì số thứ hai là số nào
? Theo bài ra ta có điều gì
? Từ cột hàng chục a + b > 10 thì tổng của hàng đơn vị là bao nhiêu
? Tìm số a= ? Số b =?
? Hai số cần tìm là số nào 
?Phép cộng và phép nhân có tính chất gì giống nhau.
? Tác dụng tính chất của phép cộng và phép nhân trong toán học
- Lên bảng 
 a + b = c
 a . b = m
- Trả lời.
- Tập hợp số N
- Thực hiện
- Trả lời.
- Trả lời.
- Điền các tính chất của từng phép tính.
- Phát biểu.
- 3 em mỗi em làm 1 phần.
- Trả lời.
- Ghi nhớ để làm bài tập
- Trả lời.
- Thực hiện
- N/cứu bài tập 
- là 
- Tổng hai số là 176
- Tổng là b + a =16
- Thực hiện 
1.Tổng và tích 2 số tự nhiên:
 a + b = c
 a . b = m
2. Các tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên: 
 (SGK/15)
3, Luyện tập
Bài 27(sgk/16)
Bài 30(sgk/17)
Bài tập
 Gọi số thứ nhất là: 
 thì số thứ hai là:
 Ta có: + 
 176
Từ cột hàng chục ta thấy : 
 a + b > 10 
vậy từ cột hàng đơn vị ta suy ra : b + a =16
Vì a Nên: a = 9 ; b =7
 hoặc a = 7 ; b = 9
Vậy hai số cần tìm là:
 97 và 79 
 Dặn dò
-Học bài cũ – BT còn lại trong SGK, 43 -> 46 (SBT);26, 31,35 (TNC)
 - Số 142857 có tính chất rất đặc biệt. Nhân nó với mỗi số 2, 3, 4, 5, 6 em 
 sẽ phát hiện ra tính chất đặc biệt ấy.
 - (Đều được 1 tích gồm 6 chữ số đó viết theo thứ tự khác nhau).

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 6.doc