Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 45: Cộng hai số nguyen khác dấu - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 45: Cộng hai số nguyen khác dấu - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

1. Mục tiêu:

1.1. Kiến thức:

- HS hiểu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu

- HS biết cách cộng hai số nguyên khác dấu. Nhận xét sự khác nhau khi cộng hai số nguyên cùng dấu và káhc dấu

1.2 Kỹ năng: HS hiểu được việc dùng số nguyên để biểu thị sự tăng hoặc giảm của một đại lượng

1.3 Thái độ: Có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn và bước đầu diễn đạt một tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học.

2. Trọng tâm

-Cộng hai số nguyên khác dấu

3. Chuẩn bị:

3.1 GV: Thước, bảng phụ ghi các bài tập, phấn.

3.2 HS: Trục số trên giấy.

4. Tiến trình dạy học:

4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện

Lớp 6A5: Lớp 6A6:

4.2 Kiểm tra miệng:

GV gọi 1 HS nêu quy tắc cộng hai số nguyên âm? Cộng hai số nguyên dương? Cho ví dụ? (4đ)

-Nêu cách tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên?

Tính ; ; (6đ)

-HS ở lớp nhận xét bài làm của bạn.

4.3 Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

Hoạt động 1: Ví dụ

GV nêu ví dụ 75 SGK yêu cầu tóm tắt đề bài.

Hãy dùng trục số để tìm kết quả

HS thực hiện

HS thực hiện

Hoạt động 2: Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu

-Tổng của hai số đối nhau bằng nhau nhiêu?

-Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta làm thế nào?

-Đưa quy tắc ở bảng phụ

Yêu cầu HS nhắc lại nhiều lần.

-HS thực hiện 1/ Ví dụ:

(-3) + (+3) = 0

(+3)+(-3) = 0

3 + (-6) = -3

a/

Vậy 3 + (-6) = - (+6 -3) = -3

b/ (-2) +(+4) = 4 -2 = 2

2/ Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu:

-Tổng của hai số đối nhau bằng 0.

-Muốn cộng hai số nguyên khác dấu mà không đối nhau ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối ( số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 26Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 45: Cộng hai số nguyen khác dấu - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU
Bài 5 Tiết 45 ND:23/11/2011 
Tuần 15
1. Mục tiêu:
1.1. Kiến thức: 
- HS hiểu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu
- HS biết cách cộng hai số nguyên khác dấu. Nhận xét sự khác nhau khi cộng hai số nguyên cùng dấu và káhc dấu
1.2 Kỹ năng: HS hiểu được việc dùng số nguyên để biểu thị sự tăng hoặc giảm của một đại lượng 
1.3 Thái độ: Có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn và bước đầu diễn đạt một tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học.
2. Trọng tâm
-Cộng hai số nguyên khác dấu
3. Chuẩn bị:
3.1 GV: Thước, bảng phụ ghi các bài tập, phấn.
3.2 HS: Trục số trên giấy.
4. Tiến trình dạy học:
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện
Lớp 6A5:	 Lớp 6A6:	
4.2 Kiểm tra miệng: 
GV gọi 1 HS nêu quy tắc cộng hai số nguyên âm? Cộng hai số nguyên dương? Cho ví dụ? (4đ)
-Nêu cách tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên?
Tính ; ; (6đ)
-HS ở lớp nhận xét bài làm của bạn.
4.3 Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: Ví dụ
GV nêu ví dụ 75 SGK yêu cầu tóm tắt đề bài.
Hãy dùng trục số để tìm kết quả 
?1
HS thực hiện 
?2
HS thực hiện 
Hoạt động 2: Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu
-Tổng của hai số đối nhau bằng nhau nhiêu?
-Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta làm thế nào?
-Đưa quy tắc ở bảng phụ 
Yêu cầu HS nhắc lại nhiều lần.
?3
-HS thực hiện 
1/ Ví dụ:
(-3) + (+3) = 0
(+3)+(-3) = 0
3 + (-6) = -3
a/ 
Vậy 3 + (-6) = - (+6 -3) = -3
b/ (-2) +(+4) = 4 -2 = 2
2/ Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu:
-Tổng của hai số đối nhau bằng 0.
-Muốn cộng hai số nguyên khác dấu mà không đối nhau ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối ( số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.
 4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố
Điền đúng sai vào ô trống:
(+7) + (-3) = +4 (Đ)
(-2) + (+2) = 0 (Đ)
(-4) +( +7) = (-3) ( S)
(-5) + (+5) = 10 (S)
Hoạt động nhóm làm bài tập
Tính a/ 
 b/ 102 + (-120)
 c/ So sánh 23 + (-13) và (-23) + 13
 d/ (-15) + 15
a/ 18+(-12)= 6
b/ 102+(-120) =-18
c/ 23+(-13)> (-23)+13
d/ (-15)+15 =0
4.5 Hướng dẫn hs tự học ở nhà:
* Đới với bài học ở tiết học này
-Học thuộc quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên khác dấu. So sánh để nắm vững hai quy tắc đó.
-Bài tập: 30; 31; 32; 33 SGK/ 76-77.
-Bài 30 rút ra nhận xét: Một số cộng với một số nguyên dương kết quả thay đổi thế nào?
* Đối với bài học ở tiết học sau
- Chuẩn bị Luyện tập
5. Rút kinh nghiệm:
Nội dung
Phương pháp
ĐDDH

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 45.doc