Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 42, Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên - Năm học 2012-2013 - Hồ Viết Uyên Nhi

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 42, Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên - Năm học 2012-2013 - Hồ Viết Uyên Nhi

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức : - HS hiểu thứ tự trong tập hợp các số nguyên.

2. Kĩ năng : - HS biết so sánh hai số nguyên, sắp xếp đúng một dãy cá số nguyên theo thứ tự tăng hoặc giảm.

 - HS tìm và viết được giá trị tuyệt đối của một số nguyên.

 3.Thái độ : - Rèn tính chính xác.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Hình vẽ một trục số, thước thẳng.

2. HS: Đọc trước bài.

III. Phương pháp:

 - Tái hiện, thực hành, tìm tòi, phát hiện vấn đề, làm việc cá thể.

IV. Tiến trình:

1. Ổn định lớp: (1) 6A2 :

 2. Kiểm tra bài cũ: (7)

 - Tập hợp các số nguyên gồm những số như thế nào?

 - GV ôn lại phần so sánh hai số tự nhiên trên trục số.

 3. Nội dung bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA GV GHI BẢNG

Hoạt động 1: So sánh hai số nguyên (16)

-GV: nhắc lại cách so sánh hai số tự nhiên.

-GV: Giới thiệu cách so sánh hai số nguyên như so sánh hai số tự nhiên.

-GV: Cho HS trả lời ?1.

-GV: Từ ?1, GV giới thiệu cho HS về số liền trước, liền sau như trong SGK.

-GV: Cho HS đứng tại chỗ trả lời bài tập ?2.

-HS: Nhắc lại cách so sánh hai số tự nhiên.

-HS: Chú ý vào trục số trên bảng và trong vở.

-HS: Đứng tại chỗ lần lượt làm bài tập ?1.

-HS: Chú ý và trả lời số liền trướcc, liền sau của các số do GV đưa ra.

-HS: Trả lời ?2. 1. So sánh hai số nguyên:

 . . . . . . . .

 Khi biểu diễn trên trục số nằm ngang, điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.

?1:

 . . . . . . .

Chú ý: (SGK)

?2: a) 2 < 7="" b)="" -2=""> -7

 c) -4 < 2="" d)="" -6="">< 0="">

 

docx 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 04/02/2021 Lượt xem 177Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 42, Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên - Năm học 2012-2013 - Hồ Viết Uyên Nhi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 28/11/2012
Ngày dạy : 01/12/2012
Tuần: 14
Tiết: 42
§3. THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP 
CÁC SỐ NGUYÊN
I. Mục tiêu:
 	1. Kiến thức : - HS hiểu thứ tự trong tập hợp các số nguyên.
2. Kĩ năng : - HS biết so sánh hai số nguyên, sắp xếp đúng một dãy cá số nguyên theo thứ tự tăng hoặc giảm.
	 	 - HS tìm và viết được giá trị tuyệt đối của một số nguyên.
 	3.Thái độ : - Rèn tính chính xác. 
II. Chuẩn bị:
GV: Hình vẽ một trục số, thước thẳng.
HS: Đọc trước bài.
III. Phương pháp: 
	- Tái hiện, thực hành, tìm tòi, phát hiện vấn đề, làm việc cá thể.
IV. Tiến trình:
1. Ổn định lớp: (1’) 6A2 : 	
	2. Kiểm tra bài cũ: (7’)
 	- Tập hợp các số nguyên gồm những số như thế nào?
	- GV ôn lại phần so sánh hai số tự nhiên trên trục số.
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
GHI BẢNG
Hoạt động 1: So sánh hai số nguyên (16’)
-GV: nhắc lại cách so sánh hai số tự nhiên.
-GV: Giới thiệu cách so sánh hai số nguyên như so sánh hai số tự nhiên.
-GV: Cho HS trả lời ?1.
-GV: Từ ?1, GV giới thiệu cho HS về số liền trước, liền sau như trong SGK.
-GV: Cho HS đứng tại chỗ trả lời bài tập ?2.
-HS: Nhắc lại cách so sánh hai số tự nhiên.
-HS: Chú ý vào trục số trên bảng và trong vở.
-HS: Đứng tại chỗ lần lượt làm bài tập ?1.
-HS: Chú ý và trả lời số liền trướcc, liền sau của các số do GV đưa ra.
-HS: Trả lời ?2.
1. So sánh hai số nguyên:
 -3 -2 -1 0 1 2 3
 . . . . . . . .
	Khi biểu diễn trên trục số nằm ngang, điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.
?1: 
 -3 -2 -1 0 1 2 3
 . . . . . . . 
Chú ý: (SGK)
?2: 	a) 2 -7
	c) -4 < 2	d) -6 < 0
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
GHI BẢNG
-GV: Từ bài tập ?2, GV đưa ra nhận xét như trong SGK và cho HS nhắc lại.
-GV: à Chốt ý.
Hoạt động 2: Giá trị tuyệt đối của một số nguyên (16’)
-GV: Giới thiệu thế nào là khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số.
-GV: Cho VD
-GV: Cho HS làm ?3.
-GV: Làm xong ?3, GV giới thiệu thế nào là giá trị tuyệt đối của một số nguyên a.
-GV: Cho VD.
-GV: Cho HS làm ?4.
-GV: Sau khi làm xong ?4, GV rút ra nhận xét như SGK.
-GV: à Chốt ý.
-HS: Chú ý và nhắc lại nhận xét trong SGK.
-HS: Chú ý theo dõi.
-HS: Chú ý.
-HS: Đứng tại chỗ lần lượt trả lời bài tập ?3.
-HS: Chú ý theo dõi.
-HS: Cho VD.
-HS: Đứng tại chỗ lần lượt trả lời bài tập ?4.
-HS: Chú ý và nhắc lại
e) 4 > -2	g) 0 < 3
Nhận xét:
- Mọi số nguyên dương đều lớn hơn 0.
- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0.
- Mọi số nguyên dương đều lớn hơn bất kì số nguyên âm nào.
2.Giá trị tuyệt đối của một số nguyên
 -5 - 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
 . . . . . . . . . . .
?3: 
a
1
-1
5
-5
3
2
0
Khoảng cách từ a đến 0
1
1
5
5
3
2
0
	Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số được gọi là giá trị tuyệt đối của số nguyên a. Kí hiệu: 
VD: 	; 
?4:
Nhận xét: (SGK)
 4. Củng cố ( 3’)
 	- GV cho HS nhắc lại cách so sánh hai số nguyên và cách tìm , với a Z.
 5. Hướng dẫn và dặn dò về nhà: ( 2’)
 	- Về nhà học bài theo vở ghi và SGK. 
- Làm các bài tập 11 đến 16.
- Tiết sau luyện tập.
6. Rút kinh nghiệm : 	

Tài liệu đính kèm:

  • docxtuan 14 tiet 42 SH6.docx