Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 41: Tập hợp các số nguyên - Năm học 2008-2009 - Trường THCS Võ Trường Toản

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 41: Tập hợp các số nguyên - Năm học 2008-2009 - Trường THCS Võ Trường Toản

I- Mục tiêu

• Kiến thức cơ bản: Biết được tập hợp các số nguyên, điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số; số đối của số nguyên.

• Kỹ năng cơ bản : Bước đầu hiểu được rằng có thể dùng số nguyên để nói về các đại lượng có hai hướng ngược nhau.

• Thái độ: Bước đầu có ý thức liên hệ bài học với thực tiễn.

II- Giảng bài

1- Ổn định lớp.

2- Kiểm tra sĩ số:

3- Giảng bài mới:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Viết bảng

HOAÏT ÑOÄNG 1: Kiểm tra bài cũ.

GV nêu câu hỏi:

- Vẽ một trục số.

- Cho các số -3; 3; -4; 4. hãy đọc và biểu diễn lên trục số. HS lên bảng kiểm tra bài cũ.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 300Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 41: Tập hợp các số nguyên - Năm học 2008-2009 - Trường THCS Võ Trường Toản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày sọan : 20/11/2008 	Ngày dạy : 
Tuần : 14 	 Tiết : 41
§2. TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
Mục tiêu
Kiến thức cơ bản: Biết được tập hợp các số nguyên, điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số; số đối của số nguyên.
Kỹ năng cơ bản : Bước đầu hiểu được rằng có thể dùng số nguyên để nói về các đại lượng có hai hướng ngược nhau.
Thái độ: Bước đầu có ý thức liên hệ bài học với thực tiễn.
Giảng bài 
Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số: 
3- Giảng bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Viết bảng
HOAÏT ÑOÄNG 1: Kiểm tra bài cũ.
GV nêu câu hỏi: 
- Vẽ một trục số.
- Cho các số -3; 3; -4; 4. hãy đọc và biểu diễn lên trục số.
HS lên bảng kiểm tra bài cũ.
HOAÏT ÑOÄNG 2: Số nguyên
- GV: chỉ vào trục số và giới thiệu các số bên phải số 0 là các số tự nhiên, và ta gọi các số này là các số nguyên dương.
- GV: các số bên trái số 0 gọi là các số nguyên âm.
- GV: Giới thiệu tập hợp số nguyên và kí hiệu. 
- GV: y/c hS biểu diễn tập hợp Z. sau đó GV điều chỉnh.
- GV: giới thiệu chú ý. Và cho HS làm ví dụ.
- Cho HS làm ? 1, ? 2, ? 3.
-GV: cho các HS nhận xét.
- GV: nhận xét lại. 
- HS nghe giảng.
- HS nghe giảng.
- HS nghe giảng.
- HS nhận xét.
- HS làm ví dụ.
- HS làm ? 1,
 ? 2, ? 3.
- HS nhận xét.
1- Số nguyên :
 - Các số tự nhiên khác 0 còn gọi là các số nguyên dương.
 - Các số –1 ; -2 ; -3 ; -4 . . . gọi là số nguyên âm.
 - Tập hợp gồm các số tự nhiên và các số nguyên âm gọi là tập hợp các số nguyên. 
- Kí hiệu Z.
Z = {...–4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4...}
Chú ý:
Số 0 không phải là số nguyên âm cũng không phải là số nguyên dương.
Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.
Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau.
Hoaït ñoäng 3: Số đối
- GV: chỉ vào bài kiểm tra bài cũa và hỏi: 3 và -3 cách 0 bao nhiêu đơn vị. Tương tự 4 và -4.
- y/c HS tìm các cặp số tương tự.
- GV: từ câu trả lời của HS giới thiệu số đối.
- GV: cho HS làm ? 4.
- GV: cho HS nhận xét sau đó nhận xét lại.
- HS trả lời.
- HS tìm các cặp số tương tự.
- HS nghe giảng.
- HS làm ? 4.
- HS nhận xét.
2- Số đối 
 Trên trục số các điểm 1 và –1; 2 và –2; 3 và –3;...cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0. Ta nói các số 1 và –1; 2 và –2; 3 và –3;...là các số đối nhau.
 1 là số đối của –1; -1 là số đối của 1
 2 là số đối của –2; -2 là số đối của 2
 3 là số đối của –3; -3 là số đối của 3
 . . . 
Hoạt động 4: Củng cố
- Cho HS nhắc lại phần 1, chú ý.
- Làm bài tập 6;9/70; 71 SGK.
- HS nhắc lại.
- HS làm bài tập.
Hoaït ñoäng 5: hướng dẫn về nhà.
Học nội dung phần số nguyên; chú ý; Ôn tập cách tìm số đối.
Làm các bài tập: 7; 8; 10 trang 70; 71 sgk và chuẩn bị bài 3 THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN trang 71.
Hoaït ñoäng 6: Ruùt kinh nghieäm: 
 DUYEÄT 
 Ngày / /2008

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 41- TAP HOP CAC SO NGUYEN.doc