Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 40, Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 40, Bài 2: Tập hợp các số nguyên

I/ Mục tiêu : Học xong bài này HS cần phải :

- Biết được tập hợp số nguyên , điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số, số đối của số nguyên .

- Bước đầu có thể hiểu được rằng có thể dùng các số nguyên để nói về các đại lượng có hai hướng ngược nhau .

- Bước đầu có ý thức liên hệ bài học với thực tiễn .

II/ Chuẩn bị : như đã dặn ở tiết trước.

– GV : Hình vẽ một trục số .

III/ Hoạt động dạy và học :

1/ Ổn định

2/ Kiểm tra bài cũ:

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 20/02/2021 Lượt xem 66Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 40, Bài 2: Tập hợp các số nguyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 14 	Ngày soạn:
Tiết : 40	Ngày dạy :
Bài 2 : TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
I/ Mục tiêu : Học xong bài này HS cần phải : 
- Biết được tập hợp số nguyên , điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số, số đối của số nguyên .
- Bước đầu có thể hiểu được rằng có thể dùng các số nguyên để nói về các đại lượng có hai hướng ngược nhau .
- Bước đầu có ý thức liên hệ bài học với thực tiễn .
II/ Chuẩn bị : như đã dặn ở tiết trước.
– GV : Hình vẽ một trục số .
III/ Hoạt động dạy và học :
1/ Ổn định 
2/ Kiểm tra bài cũ:
Hoạt động của GV và HS
Ghi bảng
BS
Gv nêu yêu cầu kiểm tra
HS vẽ trục số, chỉ rõ ra số nguyên âm, số tự nhiên .
BT 8/sbt trang 55
HS lên bảng kiểm tra
HS lớp làm bài vào vở
GV nhận xét ghi điểm
HS nhận xét bài của bạn
3/ Bài mới
GV: Với các đại lượng cĩ hai hướng ngược nhau ta cĩ thể dùng số nguyên để biểu thị chúng
1. Số nguyên 
- Số nguyên dương: 1; 2; 3;  (hoặc ghi +1; + 2; +3;  )
- Số nguyên âm: -1; - 2; -3;  
GV sử dụng trục số để giới thiệu tên các loại số (số nguyên âm, nguyên dương, số 0 ) tập hợp các số nguyên và ký hiệu 
Tập hợp Z = gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương gọi là tập hợp các số nguyên 
Yêu cầu HS làm bài tập 6 trang 70
Vậy N và Z cĩ mối quan hệ như thế nào?
HS thực hiện
-4 N sai
4 N đúng
0 Z đúng
5 N đúng
-1 N sai 
N là con của Z
Z
N
Giới thiệu: Chú ý 
HS đọc phần chú ý SGK
- Số 0 khơng phải là số nguyên âm và cũng khơng phải là số nguyên dương
- Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a
Nhận xét/sgk. Lưu ý các đại lượng trong sgk đã có quy ước chung về âm, dương. Tuy nhiên, trong thực tiễn và trong giải toán ta có thể tự đưa ra quy ước .
Củng cố: HS làm BT 7; 8/sgk. 
HS thực hiện
Yêu cầu HS làm ?1, ?2 và ?3
HS: làm ?1, ?2 và ?3
?1 điểm C: +4km
Điểm D: -1km
Điểm E: -4km
Trong bài tốn trên điểm +1 và -1 cách đều A và nằm về hai phía của điểm A. Nếu biểu diễn trên trục số thì +1 và -1 cách đều gốc 0. Ta nĩi +1 và -1 là hai số đối nhau
?2, ?3a/ Chú ốc sên cách A 1m về phía trên (+1)
b/ Chú ốc sên cách A 1m về phía dưới (-1)
2. Số đối 
Tìm ví dụ trên trục số những cặp số cách đều điểm 0 ?
Hs thực hiện
Trên trục số, hai điểm nằm ở hai phía điểm 0 và cách đều điểm 0 biểu diễn hai số đối nhau 
Khẳng định đó là các số đối nhau 
Hai số đối nhau khác nhau như thế nào ?
HS: trả lời
Vd : 1 là số đối của -1 ; -2 là số đối của 2; 
Củng cố: HS làm ?4 
Số đối cua 0 là số nào?
HS trả lời
?4 số đối của 7 là -7
 số đối của -3 là 3
Số đối của số 0 là 0 
4/ Củng cố
Người ta thường dùng số nguyên để biểu thị các đại lượng như thế nào? Cho vd
HS: Số nguyên thường dùng để biểu thị các đại lượng cĩ hai hướng ngược nhau
Tập Z các số nguyên bao gồm các loại số nào? Quan hệ giữa tập N và Z 
HS: Tập Z các số nguyên bao gồm số nguyên dương, nguyên âm, số 0
Tập N là con của tập Z
Cho VD hai số đố nhau
Trên trục số hai điểm đối nhau cĩ đặc điểm gì?
HS: 2 và -2
10 và -10 ...
Hai điểm đối nhau cĩ đặc điểm cách đều điểm 0
Bài tập 9( sgk : tr 71).
HS: -2; -5; 6; 1; 18
5/ Dặn dị:
– Học bài . Bài tập 10 (sgk : tr 71)- SBT : 9; 14->16/ tr 55, 56 .
– Chuẩn bị bài 3 “ Thứ tự trong tập hợp các số nguyên” .
6/ Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 14-tiet 40.doc