Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 34: Bội chung nhỏ nhất - Nguyễn Trọng Phúc

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 34: Bội chung nhỏ nhất - Nguyễn Trọng Phúc

I. Mục tiêu bài học

v Kiến thức: Học sinh hiểu được thế nào là bội chung nhỏ nhất, biết cách tìm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố.

v Kỹ năng: Học sinh phân biệt được quy tắc tìm ƯCLN và BCNN, có kĩ năng vận dụng linh hoạt hợp lí vào các bài toán thực tế đơn giản.

v Thái độ: Xây dựng ý thức nghiêm túc, tự giác tích cực và tinh thần hợp tác trong học tập.

II. Phương tiện dạy học :

v Giáo viên: Bảng phụ , thước thẳng , phấn màu, SGV.

v Học sinh: Vở nháp .

III. Tiến trình:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng

Hoạt động1:Hình thành BCNN

Tìm B(4) = ?

 B(6) = ?

=> BC(4, 6) = ?

Số nhỏ nhất 0 trong tập hợp các bội chung của 4 và 6 ?

Số 12 được gọi là BCNN của 4 và 6.

Vậy BCNN của hai hay nhiều số là gì ?

Có nhận xét gì về quan hệ giữa các bội chung với BCNN ?

VD: Tìm BCNN (3, 1) = ?

BCNN (4, 6, 1) = ?

=> Nhận xét gì về BCNN của một số với số 1 và của nhiều số với số 1 ?

VD: BCNN( 8, 3, 1) =?

Hoạt động 2: Cách tìm BCNN

Cho học sinh phân tích tại chỗ 15 và 12 ra thừa số nguyên tố

Có các thừa số nguyên tố nào ?

2 có số mũ lớn nhất ?

3 có số mũ lớn nhất ?

5 có số mũ lớn nhất ?

tính tích các thừa số chung và riêng đó với số mũ lớn nhất ?

- Vậy muốn tìm BCNN bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố ta làm qua các bước nào ?

Cho học sinh nhắc lại vài lần.

?. Cho học sinh thảo luận nhóm

 b) 5, 7, 8 là ba số như thế nào ?

=> BCNN tính như thế nào ?

c) Ba số 12, 16, 48 có quan hệ như thế nào với nhau ?

=> BCNN là gì ?

Cho học sinh đọc phần chú ý

Hoạt động 3: Tìm BC qua BCNN

Cho học sinh đọc VD3 SGK/59

BCNN(8,18,30) =?

=> BC(8,18,30) = ?

=> A = ?

TQ ?

Hoạt động 4 : Củng cố

Cho học sinh nhắc lại BCNN của hai hay nhiều số ?

Cách tìm BCNN bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố

=

=

BC(4, 6) =

Số 12

Là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.

Đều là bội của BCNN

= 3

= BCNN (4, 6) = 12

BCNN của một số với số 1 là chính số đó. BCNN của nhiều số với số 1 là BCNN của các số đo

 15 3 12 2

 5 5 6 2

 1 3 3

 1

Vậy 15 = 3 . 5 ; 12 = 22 . 3

2, 3, 5

2

1

1

22 . 3 . 5 = 60

3 bước:- Phân tích - tìm các thừa số chung và riêng - lập tích các thừa số đó mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất

Học sinh thảo luận nhóm và trình bày

Là các số nguyên tố cùng nhau

Bằng tích các số đã cho

12, 16 là bội của 48

là số lớn nhất

Học sinh đứng tại chỗ đọc

360

=

=

ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó.

Một vài học sinh nhắc lại tại chỗ.

1. Bội chung nhỏ nhất

- Bội chung nhỏ nhất của a và b kí hiệu là : BCNN (a, b)

VD: BCNN( 4, 6) = 12

Chú ý:

- Mọi số tự nhiên đều là bội của 1. Với a, b 0 ta có :BCNN(a, 1) = a

BCNN (a, b, 1) = BCNN(a, b)

VD: BCNN( 8, 3, 1) = BCNN(8, 3)

2. Tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố

VD: Tìm BCNN(15, 12)

Ta có: 15 3 12 2

 5 5 6 2

 1 3 3

 1

Vậy 15 = 3 . 5 ; 12 = 22 . 3

=> BCNN(15, 12) = 22 . 3 . 5 = 60

TQ: < sgk="" 58="">

?. a. Ta có:

 8 2 12 2

 4 2 6 2

 2 2 3 3

 1 1

Vậy 8 = 23 ; 12 = 22 . 3

=> BCNN( 8, 12) = 23 . 3 = 24

b. Ta có: 5 = 5

 7 = 7 ; 8 = 23

=> BCNN(5, 7, 8) = 23 . 5 . 7 = 280

c. Ta có: 12 2 16 2 48 2

 6 2 8 2 24 2

 3 3 4 2 12 2

 1 2 2 6 2

 1 3 3

 1

Vậy: 12 = 22.3 ;16 = 24;48= 24. 3

=> BCNN(12, 16, 18) = 24. 3 = 48

Chú ý: < sgk/58="">

3. Cách tìm BC thông qua BCNN

VD: SGK/59

Ta có: x BC(8,18,30) và x <>

BCNN(8, 18, 30) = 360

BC(8,18,30)

= B(360) =

Vậy A =

TQ:

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 291Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 34: Bội chung nhỏ nhất - Nguyễn Trọng Phúc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : Tuần 12 Ngày dạy :
 Tiết 34 : BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
I. Mục tiêu bài học 
Kiến thức: Học sinh hiểu được thế nào là bội chung nhỏ nhất, biết cách tìm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố. 
Kỹ năng: Học sinh phân biệt được quy tắc tìm ƯCLN và BCNN, có kĩ năng vận dụng linh hoạt hợp lí vào các bài toán thực tế đơn giản.
Thái độ: Xây dựng ý thức nghiêm túc, tự giác tích cực và tinh thần hợp tác trong học tập.
II. Phương tiện dạy học :
Giáo viên: Bảng phụ , thước thẳng , phấn màu, SGV.
Học sinh: Vở nháp .
III. Tiến trình: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động1:Hình thành BCNN
Tìm B(4) = ?
 B(6) = ?
=> BC(4, 6) = ?
Số nhỏ nhất 0 trong tập hợp các bội chung của 4 và 6 ?
Số 12 được gọi là BCNN của 4 và 6.
Vậy BCNN của hai hay nhiều số là gì ?
Có nhận xét gì về quan hệ giữa các bội chung với BCNN ?
VD: Tìm BCNN (3, 1) = ?
BCNN (4, 6, 1) = ?
=> Nhận xét gì về BCNN của một số với số 1 và của nhiều số với số 1 ?
VD: BCNN( 8, 3, 1) =?
Hoạt động 2: Cách tìm BCNN
Cho học sinh phân tích tại chỗ 15 và 12 ra thừa số nguyên tố
Có các thừa số nguyên tố nào ?
2 có số mũ lớn nhất ?
3 có số mũ lớn nhất ?
5 có số mũ lớn nhất ?
tính tích các thừa số chung và riêng đó với số mũ lớn nhất ?
- Vậy muốn tìm BCNN bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố ta làm qua các bước nào ?
Cho học sinh nhắc lại vài lần. 
?. Cho học sinh thảo luận nhóm
 b) 5, 7, 8 là ba số như thế nào ?
=> BCNN tính như thế nào ?
c) Ba số 12, 16, 48 có quan hệ như thế nào với nhau ?
=> BCNN là gì ?
Cho học sinh đọc phần chú ý
Hoạt động 3: Tìm BC qua BCNN
Cho học sinh đọc VD3 SGK/59
BCNN(8,18,30) =?
=> BC(8,18,30) = ?
=> A = ?
TQ ?
Hoạt động 4 : Củng cố
Cho học sinh nhắc lại BCNN của hai hay nhiều số ?
Cách tìm BCNN bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố 
= 
= 
BC(4, 6) = 
Số 12
Là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.
Đều là bội của BCNN 
= 3
= BCNN (4, 6) = 12
BCNN của một số với số 1 là chính số đó. BCNN của nhiều số với số 1 là BCNN của các số đo
Ù 15 3 12 2
 5 5 6 2
 1 3 3
 1
Vậy 15 = 3 . 5 ; 12 = 22 . 3 
2, 3, 5
2
1
1
22 . 3 . 5 = 60
3 bước:- Phân tích - tìm các thừa số chung và riêng - lập tích các thừa số đó mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất
Học sinh thảo luận nhóm và trình bày 
Là các số nguyên tố cùng nhau
Bằng tích các số đã cho
12, 16 là bội của 48
là số lớn nhất 
Học sinh đứng tại chỗ đọc
360
= 
= 
ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó.
Một vài học sinh nhắc lại tại chỗ.
Bội chung nhỏ nhất
Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất trong tập hợp các bội chung của các số đó.
- Bội chung nhỏ nhất của a và b kí hiệu là : BCNN (a, b)
VD: BCNN( 4, 6) = 12
Chú ý:
- Mọi số tự nhiên đều là bội của 1. Với a, b 0 ta có :BCNN(a, 1) = a
BCNN (a, b, 1) = BCNN(a, b)
VD: BCNN( 8, 3, 1) = BCNN(8, 3)
2. Tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố 
VD: Tìm BCNN(15, 12)
Ta có: 15 3 12 2
 5 5 6 2
 1 3 3
 1
Vậy 15 = 3 . 5 ; 12 = 22 . 3
=> BCNN(15, 12) = 22 . 3 . 5 = 60
TQ: 
?. a. Ta có: 
 8 2 12 2 
 4 2 6 2
 2 2 3 3 
 1 1
Vậy 8 = 23 ; 12 = 22 . 3
=> BCNN( 8, 12) = 23 . 3 = 24
b. Ta có: 5 = 5
 7 = 7 ; 8 = 23
=> BCNN(5, 7, 8) = 23 . 5 . 7 = 280
c. Ta có: 12 2 16 2 48 2 
 6 2 8 2 24 2 
 3 3 4 2 12 2 
 1 2 2 6 2 
 1 3 3 
 1
Vậy: 12 = 22.3 ;16 = 24;48= 24. 3
=> BCNN(12, 16, 18) = 24. 3 = 48
Chú ý: 
3. Cách tìm BC thông qua BCNN
VD: SGK/59
Ta có: x BC(8,18,30) và x < 1000
BCNN(8, 18, 30) = 360
BC(8,18,30) 
= B(360) = 
Vậy A = 
TQ:
Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó. 
Hoạt động 5: Dặn dò
Coi kĩ lại kiến thức, các tìm BCNN, tìm BC thông qua BCNN tiết sau luyện tập 1
BTVN: Bài 149 đến bài 152 Sgk/59.

Tài liệu đính kèm:

  • doc34.doc