Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 25: Ước và bội - Võ Hữu Nghĩa

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 25: Ước và bội - Võ Hữu Nghĩa

I\ Mục tiêu:

-HS nắm được định nghĩa ước và bội của một số , kí hiệu tập hợp các ước ,các bội của một số.

-Biết kiểm tra một số có là ước, bội của một số , tìm ước và bội của một số .

-Biết tìm ước và bội trong trường hợp đơn giản.

II\ Chuẩn bị:

III\ Hoạt động dạy học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

Khi nào số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b?

Cho ví dụ

Ta nói 25 là bội của 5 và 5 gọi là ước của 25. Nếu có số tự nhiên q sao cho a=b.q

Khi đó ta nói a chia hết cho b và kí hiệu là:

Vd :

HOẠT ĐỘNG 2: ƯỚC VÀ BỘI

Khi ta nói :

-a là bội của b

-b là ước của a

Thực hiện ?1:

Số 18 có là bội 3 không? Có là bội của 4 không?

Số 4 có là ước của 12 không? Có là ước của 15 không?

18 là bội của 3 vì 18 chia hết cho 3.

18 không là bội của 4 vì 18 không chia hết cho 4/

4 là ước của 12 vì 12 chia hết cho 4.

4 không là ước của 15 vì 15 không chia hết cho 4.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 27/02/2021 Lượt xem 41Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 25: Ước và bội - Võ Hữu Nghĩa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD&ĐT Đất Đỏ	GIÁO ÁN
Trường THCS Châu Văn Biếc
GV: Võ Hữu Nghĩa
Tiết 25: ƯỚC VÀ BỘI
I\ Mục tiêu:
-HS nắm được định nghĩa ước và bội của một số , kí hiệu tập hợp các ước ,các bội của một số.
-Biết kiểm tra một số có là ước, bội của một số , tìm ước và bội của một số .
-Biết tìm ước và bội trong trường hợp đơn giản.
II\ Chuẩn bị:
III\ Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
HOẠT ĐỘNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Khi nào số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b?
Cho ví dụ
Ta nói 25 là bội của 5 và 5 gọi là ước của 25.
Nếu có số tự nhiên q sao cho a=b.q
Khi đó ta nói a chia hết cho b và kí hiệu là: 
Vd :
HOẠT ĐỘNG 2: ƯỚC VÀ BỘI
Khi ta nói :
-a là bội của b
-b là ước của a
Thực hiện ?1:
Số 18 có là bội 3 không? Có là bội của 4 không?
Số 4 có là ước của 12 không? Có là ước của 15 không?
18 là bội của 3 vì 18 chia hết cho 3. 
18 không là bội của 4 vì 18 không chia hết cho 4/
4 là ước của 12 vì 12 chia hết cho 4.
4 không là ước của 15 vì 15 không chia hết cho 4.
HOẠT ĐỘNG 3: CÁCH TÌM ƯỚC VÀ BỘI CỦA MỘT SỐ
Những số chia hết cho a có dạng như thế nào?
Có nhiều không những số chia hết cho a?
Số 0 có bội không?
Vậy một số tự nhiên khác 0 có bao nhiêu bội.
Ta kí hiệu tập hợp các ước của a là Ư(a) tập hợp các bội của a là B(a)
Nêu cách tìm bội của một số 
Áp dụng :
Tìm B(2)
Thực hiện ?2: Tìm các số tự nhiên x , xB(8) và x<40
Làm thế nào để tìm các ước của một số ?
b là ước của a hãy so sánh b với a
Những số chia hết cho a có dạng là : a.k với k là số tự nhiên k=0,1,2,3,4
Có vô số những số chia chia hết cho a.
Không có số nào chia hết cho 0 nên 0 không có bội.
Có vô số bội.
Ta có thể tìm bội của một số bằng cách nhân số đó lần lượt với 0,1,2,3,4
B(2)= 
Các số tự nhiên x cần tìm là : 0,8,16,24,32
b luôn nhỏ hơn hoặc bằng a.
Rút ra cách tìm các ước của một số.
Thực hiện ?3:
Viết các phần tử của tập hợp Ư(12)
Chú ý: mọi số tự nhiên luôn là bội và ước của chính nó.
Ta có thể tìm các ước của a bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên tứ đến a. Nếu a chia hết cho số nào thì số đó là ước của a.
Ư(12)=
HOẠT ĐỘNG 4: CỦNG CỐ
Tìm các ước của 1 và 0.
Bài 111 sgk:
a\ Tìm các bội của 4 từ các số: 8; 14; 20, 25
b\ Viết tập hợp các bội nhỏ hơn 30 của 4
c\ Viết dạng tổng quát các số là bội của 4.
Ư(1)= 
Số 0 chia hết cho mọi số tự nhiên nên 0 có vô số ước.
a\ 8 và 20
b\ 0;4;8;16;20;24;28
c\ 4q với q= 0;1;2;3;4
HOẠT ĐỘNG 5: DẶN DÒ
Làm các bài tập 112;113;114 sgk

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 25.doc