Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 15, Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính - Năm học 2008-2009 - Phan Hoàng Kiều Phương

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 15, Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính - Năm học 2008-2009 - Phan Hoàng Kiều Phương

I - MỤC TIÊU

 1.Kiến thức HS nắm được các qui tắc về thứ tự thực hiện phép tính .HS biết vận dụng các qui ước trên để tính đúng giá trị của biểu thức .

 2.Kĩ năng HS biết vận dụng các qui tắc về thứ tự thực hiện các phép tính để tính đúng giá trị của biểu thức.

 3.Thái độ Rèn luyện cho HS tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.

II-CHUẨN BỊ.

 Bảng phụ, phán màu.

Bảng phụ ghi bài tập : Bạn Lan đã thực hiện các phép tính như sau:

a/ 2.52=102=100;b/ 62: 4.3= 62: 12= 3

theo em bạn Lan làm đúng hay sai, vì sao? Phải làm thế nào?

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOAT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ

Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập

68 a,b/SGK/tr30

a) Tính 210 : 28

b) Tính 46 : 43

-Nhận xét cách nào nhanh hơn?

-Làm thế nào để tính đúng giá trị của một biểu thức có chứa nhiều phép tính và chứa nhiều dấu ngoặc? Đó là nội dung bài học hôm nay . -2 HS lên bảng làm bài 68/SGK.

 HS lấy thêm ví dụ.

-Làm theo cách 2 nhanh hơn

 Bài 68(SGK – tr30

a/ cách 1:

210=2.2.2.2.2.2.2.2.2.2= 1024

28= 2.2.2.2.2.2.2.2 =256

210: 28= 1024: 256= 4

cách 2: 210: 28= 210-8= 22= 4

b/ cách 1:46= 4.4.4.4.4.4= 4096

43= 4.4.4= 64

46: 43= 4096: 64= 64

cách 2: 46: 43= 46-3= 43= 64

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 04/03/2021 Lượt xem 15Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 15, Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính - Năm học 2008-2009 - Phan Hoàng Kiều Phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 06 	 Ngày soạn : 15/09/2008
Tiết : 15	 Ngaỳ daỵ : 17/09/2008
 §9 . THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH 
I - MỤC TIÊU
 1.Kiến thức : HS nắm được các qui tắc về thứ tự thực hiện phép tính .HS biết vận dụng các qui ước trên để tính đúng giá trị của biểu thức .
 2.Kĩ năng : HS biết vận dụng các qui tắc về thứ tự thực hiện các phép tính để tính đúng giá trị của biểu thức.
 3.Thái độ :Rèn luyện cho HS tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.
II-CHUẨN BỊ.
	Bảng phụ, phán màu.
Bảng phụ ghi bài tập : Bạn Lan đã thực hiện các phép tính như sau:
a/ 2.52=102=100;b/ 62: 4.3= 62: 12= 3
theo em bạn Lan làm đúng hay sai, vì sao? Phải làm thế nào?
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOAT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
NỘI DUNG GHI BẢNG 
HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ 
Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 
68 a,b/SGK/tr30
a) Tính 210 : 28
b) Tính 46 : 43
-Nhận xét cách nào nhanh hơn? 
-Làm thế nào để tính đúng giá trị của một biểu thức có chứa nhiều phép tính và chứa nhiều dấu ngoặc? Đó là nội dung bài học hôm nay .
-2 HS lên bảng làm bài 68/SGK.
 HS lấy thêm ví dụ.
-Làm theo cách 2 nhanh hơn 
Bài 68(SGK – tr30
a/ cách 1:
210=2.2.2.2.2.2.2.2.2.2= 1024
28= 2.2.2.2.2.2.2.2 =256
210: 28= 1024: 256= 4
cách 2: 210: 28= 210-8= 22= 4
b/ cách 1:46= 4.4.4.4.4.4= 4096
43= 4.4.4= 64
46: 43= 4096: 64= 64
cách 2: 46: 43= 46-3= 43= 64
HOẠT ĐỘNG 2: NHẮC LẠI VỀ BIỂU THỨC
-GV cho HS tính: 4.25 +10?
Dãy tính đó là một biểu thức. Em nào cho thêm một ví dụ khác về biểu thức?
-GV nêu chú ý trong SGK/tr31 
-HS tự lấy VD về biểu thức 
-HS đọc chú ý.
1. Nhắc lại về biểu thức.
 Các số được nối với nhau bởi các phép toán (+, -, ., :, nâng lên luỹ thừa) làm thành một biểu thức.
Ví dụ: 5+3-2; 12: 6. 2; 43; 5 là các biểu thức
* Chú ý (SGK)
HOẠT ĐỘNG 3: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH TRONG BIỂU THỨC 
Hãy tính:
48 – 32 + 8 =
60 : 2 . 5= .
(?)-Em đã thực hiện 2 phép tính trên như thế nào khi biểu thức chỉ có phép +, - hoặc nhân, chia ?
*GV cho HS thực hiện tính Tính 4.32- 5.6
(?)-Em đã thực hiện tính biểu thức trên như thế nào ?
-Cho HS tính: 100: 2. [52- (35-8)]
Tính :80- [130- (12-4)2] 
?-Khi biểu thức có dấu ngoặc ta làm trong ngoặc nào trước?
Củng cố:GV Cho HS làm ?1 Tính 
a/62 : 4. 3+ 2.52
b/2( 5.42- 18)=
GV đưa bài tập trên bảng phụ ,cho HS trả lời và lại câu sai :
*GV nêu chú ý/SGK
* Cho HS hoat động nhóm làm ?2
Tìm x biết 
a/ 6x-39 = 201.3;b/ 23 + 3x = 53
(?)Em đã thực hiện phép tính như thế nào ?
-Thực hiện từ trái qua phải.
-HS thực hiện tính 
 4.32- 5.6= 4.9- 5.6= 36- 30= 6
- Thực hiện phép nâng lên lũy
 thừa trước rồi đến cộng, trừ và cuối cùng là nhân, chia
-HS thực hiện tính 
-Ta làm trong ngoặc ( ) rồi đến ngoặc [ ] và cuối cùng là ngoặc {}
-HS làm ? 1
a) = 36: 4.3+2.25
=9.3+ 50= 27+ 50= 77
b) 2(5.16-18)=2(80-18)=2.62= 124
-HS: Bạn Lan đã làm sai, vì không theo thứ tự thực hiện phép tính.
Sửa lại : a/ 2.52= 2.25= 50
b/ 62: 4.3= 36:4.3= 9.3= 27
-HS đọc chú ý/SGK
-HS hoat động nhóm làm ?2
2 . Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức.
a/ Đối với biểu thức không có dấu ngoặc:
-Nếu chỉ có phép cộng, trừ hoặc nhân chia thì ta thực hiện từ trái qua phải:
VD:48- 32+ 8= 16+8 =24
 60:2.5= 30.5= 150.
- Nếu có phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa thì:nâng lên luỹ thừa trước à nhân và chia àø cộng và trừ.
VD:4.32-5.6=4.9-5.6=36- 30= 6
b/ Đối với biểu thức có dấu ngoặc.
* Ví dụ :
Thứ tự làm như sau:
( )® [ ] ®{}
?1 a) /62 : 4. 3+ 2.52
b) 2( 5.42- 18)=
* Chú ý (SGK)
?2a) 6x = 603 + 39
 x = 642 : 6
 x = 107
 b) 3x = 125 – 23
 x = 102 : 3 = 34 
HOẠT ĐỘNG 4 : CỦNG CỐ 
-Nhắc lại thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức?
- GV cho HS làm bài 75/ SGK trên bảng phụ 
-HS nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức 
-HS làm bài 75/SGK trên bảng phụ 
-HS làm bài 76/SGK
HS1 : 22 :22= 1
HS2 : 2 :2+2:2= 2
HS3 : (2+2+2):2= 3
HS4 : 2+2-2+2= 4
Bài 75(SGK-tr32) (Bảng phụ )
60
11
 +3 x 4 
 12 15
 x3 -4
 5 15
Bài 76( SGK-tr32)
22- 22=0 hoặc 2:2- 2:2= 0
22:22= 1 ; 2:2+2:2= 2
(2+2+2):2= 3 ; 2+2-2+2= 4
HOẠT ĐỘNG 5 : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
-Học thuộc phần đóng khung trong SGK.
-BTVN:73, 74, 77, 78 SGK/tr32,33.
-Tiết sau mang MT bỏ túi.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 15.doc