Giáo án Số học 6 - Tiết 86: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Giáo án Số học 6 - Tiết 86: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

I. MỤC TIÊU:

HS hiểu và áp dụng các tính chất của phép nhân phân số

Có kỹ năng tính một cách hơp lý.

Biết quan sát để nhóm các phân số một cách hợp lý

II. CHUẨN BỊ :

GV:

HS: dụng cụ học tập

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc 3 trang Người đăng vanady Lượt xem 1227Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học 6 - Tiết 86: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 86: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:
HS hiểu và áp dụng các tính chất của phép nhân phân số 
Có kỹ năng tính một cách hơp lý.
Biết quan sát để nhóm các phân số một cách hợp lý
II. CHUẨN BỊ :
GV:
HS: dụng cụ học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Giới thiệu bài học:
GV: 1nhân số nguyên có những tính chất nào? Viết các dạng tổng quát.
2. tính và so sánh: 
a.. và .
b. . . và . . 
c. . 1
. + . và . .+ .
GV: nhận xét và cho điểm
HS: giao hoán: a.b=b.a
Kết hợp: (a.b).c= a. (c.b)
Nhân với 1: a.1=1.a=a
Phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a(b+c)=ab+ac
HS: a.. = .
b. . . = . . 
c. . 1 = 
d. . + . = . .+ .
Hoạt động 2: các tính chất: 
GV: qua bài kiểm tra bài cũ. Phép nhân phân số có những tính chất cơ bản nào?
GV: viết dạng tổng quát các tính chất?
GV: vậy trong phép nahân tính chất giao hoán kết hợp, có ứng dụng gì?
HS: + tính chất giao hoán
+ tính chất kết hợp
+ tính chất nhân với 1
+ tính chất phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng
HS: tính chất giao hoán:
. = .
tính chất kết hợp:
. .= . .
nhân với số 1
.1= 1. = 
tính chất ph6an phối giữa phép nhân với cộng:
. + = . +.
HS: nhờ các tính chất cơ bản này mà ta có thể đổi chổ và nhóm các số hạng 1cách tuỳ ý. Sao cho việc tính toán được nhanh chóng dễ dàng thuận lợi.
1. các tính chất:
 tính chất giao hoán:
. = .
tính chất kết hợp:
. .= . .
nhân với số 1
.1= 1. = 
tính chất phân phối giữa phép nhân với cộng:
. + = . +.
Hoạt động 3: vận dụng
GV: từ nhận xét trên tính tích:
A= ..
GV: gọi HS: làm từng bước mỗi bước có giải thích đã áp dụng tính chất nào?
GV: gọi 2 HS: lên làm bài B, c
GV: nhận xét cho điểm khuyến khích
HS: A= ..
Tính chất giao hoán
HS: A= ..
Tính chất kết hợp
HS A=.1.
 (tính chất nhân vơi 1)
A= 
HS: tự làm
vận dụng::
 A= ..
Tính chất giao hoán
 A= ..
Tính chất kết hợp
 A=.1.
 (tính chất nhân vơi 1)
A= 
Hoạt động 4: luyện tập củng cố
nêu các tính chất cơ bản của phép nhân phân số ?
bài 79 sgk:
GV: tổ chức cho HS hình thức chơi đua thi xem tổ nào vể nhất. Chọn 3 đội đai diện cho 3 tổ chơi một tổ 6 người lần lượt cầm phấn và giảui bT trong vòng 30s . cứ sau 30s là chuyền phấn cho bạn khác. Cứ thế độoi nào xong trưí¬c xem như tổ đó thắng.
bài 76 sgk
yêu cầu HS giải thích
GV: hướng dẫn qua HS. 
Bài A, B áp dụng các tính chất phân phối.
Bài C chú ý ngoăc thứ hai
bài 77 sgk:
GV: hướng dẫn trên bảng cho HS cách làm HS sẽ trình bày lại bài giải ở nhà.
Aùp dụng tính chất ph6an phối của phép nhân đối với phép cộng để biến đối biểu thức thành tích.
Thực hiện tính giá trị trong ngoặc, và thay giá trị củ chữ vào đẩ tính giá trị biểu thức.
Hoạt động 5: hướng dẫn về nhà
Học thuộc các quy tắc, về phép nhân cơ bản cuả phân số
Làm các BT còn lại SGK
Chú ý cách trình bày.
Chuẩn bị bài mới: chuẩn bị các BT luyên tập. Tiết sau luyện tập

Tài liệu đính kèm:

  • docTieát 86.doc