Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 23: Luyện tập - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 23: Luyện tập - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận

I. Mục Tiêu:

 1. Kiến thức:

 - HS được củng cố, khắc sâu về tia phân giác của một góc và tính chất của nó.

 2. Kĩ năng:

 - Rèn cho HS kĩ năng vẽ hình và kĩ năng tính số đo của góc.

 3. Thái độ:

 - Rèn ý thức tự giác trong học tập và cẩn thận trong tính toán.

II. Chuẩn Bị:

- GV: SGK, thước thẳng, thước đo góc.

 - HS: SGK, thước thẳng, thước đo góc.

III. Phương pháp:

 - Đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.

IV. Tiến Trình:

1. Ổn định lớp (1’):

 2. Kiểm tra bài cũ: (10’)

 - Thế nào là tia phân giác của một góc? Thế nào là đường phân giác của một góc?

 - GV cho hai HS lên bảng làm bài tập 33.

 3. Nội dung bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG

Hoạt động 1: (15‘)

 GV vẽ hình.

 Hai góc kề bù là hai góc như thế nào?

 Nghĩa là ta có điều gì?

 Hãy tính .

 Ot là tia phân giác của . Hãy tính .

 bằng tổng của hai góc nào?

Hoạt động 2: (17‘)

 GV yêu cầu HS đọc đề và vẽ hình vào vở.

 Câu a, GV cho HS lên bảng trình bày.

 Vì sao?

 Vì sao?

 HS đọc đề, vẽ hình.

 Có tổng số đo = 1800

 HS tính và trả lời.

 HS đọc đề và vẽ hình vào vở.

 Một HS lên bảng, các em khác làm vào vở, theo dõi và nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

 Vì On là tia phân giác của .

 Vì Om là tia phân giác của .

Bài 33:

Giải:

Ta có: và kề bù với nhau

 (1)

Mặt khác: Ot là tia phân giác của

 (2)

Vì Oy nằm giữa hai tia Ox’ và Ot nên:

Bài 37:

Giải:

a) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên:

b) Vì Om là tia phân giác của nên:

Vì On là tia phân giác của nên:

Mặt khác: tia Om nằm giữa hai tia On và Ox nên:

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 27/03/2021 Lượt xem 32Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 23: Luyện tập - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 02 / 3 / 2011
Ngày dạy: 11 / 3 / 2011
Tuần: 28
Tiết: 23
LUYỆN TẬP §6
I. Mục Tiêu: 
 1. Kiến thức:
	- HS được củng cố, khắc sâu về tia phân giác của một góc và tính chất của nó.
 2. Kĩ năng:
	- Rèn cho HS kĩ năng vẽ hình và kĩ năng tính số đo của góc.
 3. Thái độ:
 - Rèn ý thức tự giác trong học tập và cẩn thận trong tính toán.
II. Chuẩn Bị:
- GV: SGK, thước thẳng, thước đo góc.
 - HS: SGK, thước thẳng, thước đo góc.
III. Phương pháp: 
 - Đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.
IV. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp (1’):
	2. Kiểm tra bài cũ: (10’)
 	- Thế nào là tia phân giác của một góc? Thế nào là đường phân giác của một góc? 
	- GV cho hai HS lên bảng làm bài tập 33.
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (15‘)
	GV vẽ hình.
	Hai góc kề bù là hai góc như thế nào?
	Nghĩa là ta có điều gì?
	Hãy tính .
	Ot là tia phân giác của . Hãy tính .
	 bằng tổng của hai góc nào?
Hoạt động 2: (17‘)
	GV yêu cầu HS đọc đề và vẽ hình vào vở.
	Câu a, GV cho HS lên bảng trình bày.
	Vì sao?
	Vì sao?
	HS đọc đề, vẽ hình.
	Có tổng số đo = 1800
	HS tính và trả lời.
	HS đọc đề và vẽ hình vào vở.
	Một HS lên bảng, các em khác làm vào vở, theo dõi và nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
	Vì On là tia phân giác của .
	Vì Om là tia phân giác của .
O
x
x’
y
t
Bài 33: 
Giải: 
Ta có: và kề bù với nhau
	 (1)
Mặt khác: Ot là tia phân giác của 
	 (2)
Vì Oy nằm giữa hai tia Ox’ và Ot nên:
Bài 37: 
O
m
x
y
n
z
Giải: 
a) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên:	
b) Vì Om là tia phân giác của nên: 	
Vì On là tia phân giác của nên: 	
Mặt khác: tia Om nằm giữa hai tia On và Ox nên: 	
 4. Củng Cố:
 	 Xen vào lúc làm bài tập.
 5. Dặn Dò: ( 2’)
 	- Về nhà xem lại các bài tập đã giải.
	- Làm tiếp các bài 35, 36.
	- Chuẩn bị tiết sau thực hành ngoài trời.
 6. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • doch6t23.doc