Giáo án môn Số học lớp 6 - Tiết 92: Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân (tiếp theo)

Giáo án môn Số học lớp 6 - Tiết 92: Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân (tiếp theo)

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

HS vận dụng các quy tắc thực hiện các phép tính về phân số và số thập phân.

 2. Kĩ năng:

Có kĩ năng vận dụng quy tắc và các tính chất của tính chất của phép tính nhanh và đúng, có kĩ năng sử dụng MTBT để tính nhanh

 3. Thái độ:

Có óc quan sát, phát hiện các đặc điểm của đề bài và có ý thức cân nhắc, lựa chọn các phương pháp hợp lí để giải toán.

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 843Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Số học lớp 6 - Tiết 92: Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân (tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 01/04/10 Ngày dạy: 7/04/10
Tiết 92: Luyện tập
các phép tính về phân số và số thập phân (tiếp)
I. Mục tiêu :
 1. Kiến thức :
HS vận dụng các quy tắc thực hiện các phép tính về phân số và số thập phân.
 2. Kĩ năng:
Có kĩ năng vận dụng quy tắc và các tính chất của tính chất của phép tính nhanh và đúng, có kĩ năng sử dụng MTBT để tính nhanh
 3. Thái độ:
Có óc quan sát, phát hiện các đặc điểm của đề bài và có ý thức cân nhắc, lựa chọn các phương pháp hợp lí để giải toán.
II. Phương pháp dạy học:
	Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề đan xen hoạt động nhóm.
III. Chuẩn bị:
	Bảng phụ bài 112 (SGK/49)
IV. Tổ chức giờ học:
*, Khởi động – Mở bài (6’)
- MT: Vần dụng quy tắc và các tính chất để thực hiện các phép tính 
- Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung 
B1: Kiểm tra bài cũ.
HS1: Chữa bài tập 107(a). SGK
HS2: Chữa bài tập 107(b).
- GV nhận xét, đánh giá và cho điểm
B2: Giới thiệu bài mới
 Bài hôm nay chúng ta tiếp tục đi vận dụng các quy tắc tính chất để giải các bài tập
Bài 107
a, 
b, 
Hoạt động 1: Luyện tập (35’)
- MT: HS vận dụng các quy tắc tính chất để giải các bài tập liên quan
- ĐDDH: Bảng phụ bài 112
- Cách tiến hành:
B1: - Yêu cầu học sinh làm việc nhóm áp dụng các tính chất và tính (7’)
N1, 2: A; N2: C
- Yêu cầu HS nhận xét chéo kết quả các nhóm
- Nhận xét chốt lại kiến thức
B2
- Yêu cầu HS hoạt động cả lớp thực hiện
- Nêu phương án giải
- Yêu cầu HS lên bảng giải
- Yêu cầu HS nhận xét và thống nhất kết quả
B3: 
Treo bảng phụ bài bài 112, yêu cầu HS kiểm tra các phép cộng đã chính xác chưa và điền vào chỗ trống mà không cần tính toán
- Làm thế nào để tìm được kết quả mà không cần tính?
HS thảo luận và hoàn thành
- Đại diện nhóm nhận xét
HS suy nghĩ, thực hiện
Đưa các số thập phân về dạng phân số rồi rút gọn và thực hiện các phép tính
1HS lên bảng giải
Hoạt động cá nhân lần lượt HS lên bảng điền
- áp dụng tính chất kết hợp và giao hoán kết hợp với các phép tính sẵn để tìm kết quả
Bài tập 110 (SGK/49) áp dụng tính chất các phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tìm giá trị các biểu thức sau:
Bài tập 114 (SGK/50) Tính:
(-3,2).
=
Bài 112 (SGK/49)
=
2840,25
3511,39
175,264
2819,1
*, Tổng kết giờ học - Hướng dẫn học ở nhà (4’)
- Xem lại các bài tập đã làm và ôn lại các quy tắc và các tính chất để chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra 45 phút

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 92.doc