Giáo án môn Sinh học 6 - Kiểm tra 45 (tiết 20)

Giáo án môn Sinh học 6 - Kiểm tra 45 (tiết 20)

1. ( 2điểm) Hãy lựa chọn và ghép các thông tin ở cột B sao cho phù hợp với các thông tin ở cột A

Các bộ phận của thân non(A) Chức năng của từng bộ phận(b) Trả lời

1. Biểu bì

2. Thịt vỏ

3. Mạch rây

 4. Mạch gỗ a) Tham gia quang hợp

b) Vận chuyển chất hữu cơ

c) Bảo vệ

d)Vận chuyển nước và muối khoáng

e) Dự trử chất dinh dưỡng

f) Hấp thu chất dinh dưỡng 1+ . 2+ 3+ 4+

 2. (3điểm) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng các câu sau:

 1. Nhiệm vụ của sinh học là:

 a. Nghiên cứu hình thái cấu tạo,đời sống ,sự đa dạng của thực vật .

 b. Nghiên cứu sinh vật để phát triển và bảo vệ chúng.

 c. Nghiên cứu hình thái,cấu tạo , đời sống ,sự đa dạng của sinmh vật ,mối quan hệ giữa các sinh vật và giữa sinh vật với môi trường để sử dụng hợp lí ,phát triển và bảo vệ chúng phục vụ đời sống con người

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1201Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Sinh học 6 - Kiểm tra 45 (tiết 20)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KIỂM TRA 45’ (TIẾT 20)
A. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức: Qua tiết kiểm tra giúp các em tự kiểm tra lại kiến thức của mình đã học được từ đầu học kì một đến nay .
	2. Thái độ: Rèn luyện ý thức học tập tốt , biết bổ sung những kiến thức còn thiếu .
	3. Kĩ năng: Rèn kĩ năng học tập tốt ,rèn luyện tính tự lực,tự giác trong học tập.
A,. MA TRẬN:
CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH
CÁC MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
TỔNG
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
MỞĐẦU
Câu 2.1
 0,5đ
1câu:0,5đ
ĐẠI CƯƠNG
Câu 2.2
 0,5đ
1câu:0,5đ
TBTV
Câu2.3
 0,5đ
Câu 3
 2,5đ
2câu:3đ
RỄ
Câu2.4
 0,5đ
Câu 2.5
 0,5đ
Câu5:
 1đ
3câu:2đ
THÂN
Câu 4
 1,5đ
Câu1:
 2đ 
Câu 2.6:
 0,5đ 
3câu:4đ
TỔNG
2câu:1đ
1câu:1,5đ
3câu:3đ
1câu:2,5đ
2câu:1đ
1câu:1đ
10câu:10đ
B. ĐỀ KIỂM TRA:
 I. TRẮC NGHIỆM:( 5điểm)
 1. ( 2điểm) Hãy lựa chọn và ghép các thông tin ở cột B sao cho phù hợp với các thông tin ở cột A 
Các bộ phận của thân non(A)
Chức năng của từng bộ phận(b)
Trả lời
Biểu bì
Thịt vỏ
Mạch rây
 4. Mạch gỗ
a) Tham gia quang hợp
b) Vận chuyển chất hữu cơ
c) Bảo vệ
d)Vận chuyển nước và muối khoáng
e) Dự trử chất dinh dưỡng
f) Hấp thu chất dinh dưỡng
1+..
2+
3+.
4+
 2. (3điểm) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng các câu sau:
 1. Nhiệm vụ của sinh học là:
 a. Nghiên cứu hình thái cấu tạo,đời sống ,sự đa dạng của thực vật .
 b. Nghiên cứu sinh vật để phát triển và bảo vệ chúng.
 c. Nghiên cứu hình thái,cấu tạo , đời sống ,sự đa dạng của sinmh vật ,mối quan hệ giữa các sinh vật và giữa sinh vật với môi trường để sử dụng hợp lí ,phát triển và bảo vệ chúng phục vụ đời sống con người.
 2.Điểm khác nhau cơ bản của thực vật với động vật là:
 a. Thực vật sống khắp nơi trên trái đất, phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.
 b. Thực vật tự tổng hợp chất hữu cơ , phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài , phần lớn không có khả năng di chuyển.
 c. Thực vật rất đa dạng và phong phú ,phần lớn không có khả năng di chuyển.
 d.Thực vật rất đa dạng và phong phú , sống khắp nơi trên trái đất.
 3. Sự lớn lên và phân chia của tế bào thực vật có ý nghĩa gì đối với thực vật?
 a. Làm cho thực vật duy trì và phát triển nòi giống 
 b. Làm cho thực vật lớn lên
 c. Làm cho thực vật to ra.
 d. Làm cho thực vật sinh trưởng và phát triển
 4.Căn cứ vào hình dạng của rễ người ta chia rễ làm 2 loại :
 a. Rễ cọc và rễ chùm.
 b. Rễ cọc vàrễ mầm
 c. Rễ mầm và rễ chùm
 d. Rễ chính và rễ phụ.
 5.Muốn cho bộ rễ phát triển mạnh để cây nhanh tốt ,phải :
 a. Xới đất cho tơi xốp .
 b. Tưới nước đủ và bón phân hợp lí.
 c. Vun gốc để cây mọc thêm rễ phụ. 
 d. Bắt sâu nhổ cỏ.
 6.Muốn có gỗ dài người ta thường bằng áp dụng cách:
 a. Bấm ngọn để có nhiều cành bên, cây sẽ có nhiều hoa.nhiều quả hơn.
 b.Tỉa các cành bên để tập trung các chất dinh dưỡng vào thân, cây sẽ cao nhanh hơn,phát triển nhiều cành hơn.
 c.Tỉa cành xấu ,cành sâu để chất dinh dưỡng tập trung vào nuôi thân giúp thân cây cao và to hơn.
II.TỰ LUẬN: (5điểm)
 3.(2,5đ) Trình bày đặc điểm những thành phần chủ yếu của tế bào thực vật?
 4.(1,5đ) Trình bày thí nghiệm của sự vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan ở cây.
 5.(1đ)Vì sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi cây ra hoa?
 C. ĐÁP ÁN:
 I.Trắc nghiệm: ( 5điểm)
 1: (2điểm) 1c;2a,3b;4d. ( mỗi câu 0,5đ)
 2: (3điểm Mỗi câu 0,5 điểm)
 2.1: c
 2.2: b
 2.3: d
 2.4:a
 2.5:a
 2.6: c.
 II.Tự luận:(5điểm)
 3. Những thành phần chủ yếu của tế bào thực vật:(2,5đ)
 -Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định ( 0,5 điểm)
 -Màmg sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào( 0,5 điểm)
 - Chất tế bào: là chất keo lỏng chứa các bào quan như lục lạp( 0,5 điểm)
 - Nhân : Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ( 0,5 điểm)
 - Không bào : chứ dịch tế bào. ( 0,5 điểm)
 4.Thí nghiệm sự vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan của cây: (1,5đ)
 * Dụng cụ: 
 -Bình thuỷ tinh chứa nước pha màu(thuốc đỏ hoặc mực tím)
 -Dao con 
 - kính lúp
 - Một cành hoa trắng
 * Tiến hành:Cắm cành hoa vào bình nước màu ,để ra chỗ thoáng
 - Hiện tượng: Sau một thời gian cánh hoa có màu sắc của nước trong bình ,các gân lá cũng bị nhuộm màu chứng tỏ nước màu đã vận chuyển từ bình lên lá qua mạch gỗ vì dùng dao cắt ngang cành hoa thì phần mạch gỗ cũng bị nhuộm màu . (1đ)
 - Kết luận: Nước và muối khoáng vận chuyển từ rễ lên nhờ mạch gỗ. (0,5điểm)
 5. Ta cần phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi cây ra hoa vì : đến khi cây ra hoa thì chất dinh dưỡng trong củ sẽ nuôi hoa, quả , hạt (0,5đ)nên cần phải thu hoạch trước khi cây ra hoa để chất dinh dưỡng trong củ còn nguyên vẹn, năng suất và chất lượng cao hơn. (0,5đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docKT 45 Sinh 6 tiet 20 co ma tran dap an.doc