Giáo án môn Sinh học 6 - Bài 11 - Tiết 11 - Tuần 6: Hút nước và muối khoáng của rễ (tích hợp)

Giáo án môn Sinh học 6 - Bài 11 - Tiết 11 - Tuần 6: Hút nước và muối khoáng của rễ (tích hợp)

1. MỤC TIÊU

 1.1 Kiến thức:

- Học sinh biết trình bày được vai trò của lông hút, cơ chế hút nước và chất khoáng.

- Học sinh Hiểu được nhu cầu nước và muối khoáng của cây phụ thuộc vào những điều kiện nào?

 1.2 Kỹ năng:

- Kỹ năng về tìm kiếm và xử lí thông tin về nhu cầu nước, muối khoáng của cây, sự hút nước và muối khoáng của rễ cũng như các điều kiện ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của rễ.

 1.3 Thái độ:

- Nước, muối khoáng, các vi sinh vật có vai trò quan trọng đối với thực vật nói riêng và tự nhiên nói chung  Giáo dục HS ý thức bảo vệ một số động vật trong đất Bảo vệ đất, chống ô nhiễm môi trường, thoái hóa đất, chống rửa trôi. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của cây xanh đối với chu trình nước trong tự nhiên.

 

doc 4 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1369Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Sinh học 6 - Bài 11 - Tiết 11 - Tuần 6: Hút nước và muối khoáng của rễ (tích hợp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bài: 11 tiết PPCT: 11
Ngày dạy: ...... / ......../............ Tuần: 06 
 HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ (TÍCH HỢP) (tt)
1. MỤC TIÊU
 1.1 Kiến thức:
- Học sinh biết trình bày được vai trò của lông hút, cơ chế hút nước và chất khoáng.
- Học sinh Hiểu được nhu cầu nước và muối khoáng của cây phụ thuộc vào những điều kiện nào?
	1.2 Kỹ năng:
- Kỹ năng về tìm kiếm và xử lí thông tin về nhu cầu nước, muối khoáng của cây, sự hút nước và muối khoáng của rễ cũng như các điều kiện ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của rễ.
	1.3 Thái độ:
- Nước, muối khoáng, các vi sinh vật có vai trò quan trọng đối với thực vật nói riêng và tự nhiên nói chung à Giáo dục HS ý thức bảo vệ một số động vật trong đấtà Bảo vệ đất, chống ô nhiễm môi trường, thoái hóa đất, chống rửa trôi. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của cây xanh đối với chu trình nước trong tự nhiên. 
2. TRỌNG TÂM:
- Học sinh biết trình bày được vai trò của lông hút, cơ chế hút nước và chất khoáng.
- Học sinh Hiểu được nhu cầu nước và muối khoáng của cây phụ thuộc vào những điều kiện nào?
3. CHUẨN BỊ:
 3.1 Giáo viên: Tranh hình 11.2 SGK.
 3.2 Học sinh: Xem lại bài: Cấu tạo miền hút của rễ.
4. TIẾN TRÌNH:
	4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: nắm sĩ số lớp, vệ sinh.
	4.2 Kiểm tra miệng: 
	Câu 1: Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây? (10đ)
- Nước rất cần cho cây, nhưng cần nhiều hay ít còn phụ thuộc vào từng loại cây, các giai đoạn sống, các bộ phân khác nhau của cây.(5đ)
- Cây cần 3 loại muối khoáng chính như: đạm, lân, kali  . Muối khoáng giúp cho cây sinh trưởng và phát triển. Tuỳ theo từng loại cây mà nhu cầu về các loại muối khác nhau. (5đ).
4.3 Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: tìm hiểu con đường rễ cây hút nước và muối khoáng.
- GV cho HS nghiên cứu SGK làm bài tập mục s SGK trang 37.
+ HS quan sát kĩ hình 11.2 chú ý đường đi của " màu vàng và đọc phần chú thích.
- GV viết nhanh 2 bài tập lên bảng, treo tranh phóng to hình 11.2 SGK.
+ HS chọn từ điền vào chỗ trống sau đó đọc lại cả câu xem đã phù hợp chưa.
+1 HS lên chữa bài tập trên bảng " cả lớp theo dõi để nhận xét.
- Sau khi HS đã điền và nhận xét, GV hoàn thiện để HS nào chưa đúng thì sửa.
- Gọi HS đọc bài tập đã chữa đúng lên bảng.
- GV củng cố bằng cách chỉ lại trên tranh để HS theo dõi.
( Đường đi của nước và muối khoáng: Lông hút vỏ mạch gỗ các bộ phận của cây)
- GV cho HS nghiên cứu SGK trả lời " câu hỏi:
- Bộ phận nào của rễ chủ yếu làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng hoà tan?
- Tại sao sự hút nước và muối khoáng của rễ không thể tách rời nhau?
- HS đọc mục £ SGK. kết hợp với bài tập trước trả lời được 2 ý:
+ Lông hút là bộ phận chủ yếu của rễ hút nước và muối khoáng hoà tan.
+ Vì rễ cây chỉ hút được muối khoáng hoà tan.
- GV có thể gọi đối tượng HS trung bình trước nếu trả lời được GV khen, đánh giá điểm.
Hoạt động 2: những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây.
- GV thông báo những điều kiện ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây: Đất trồng, thời tiết, khí hậu... 
a- Các loại đất trồng khác nhau.
- Yêu cầu HS nghiên cứu SGK " trả lời câu hỏi: Đất trồng đã ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng như thế nào? VD cụ thể?
+ HS đọc mục £ SGK tr.38 trả lời câu hỏi của GV có 3 loại đất:
+ Đất đá ong: Nước và muối khoáng trong đất ít " sự hút của rễ khó khăn.
+ Đất phù sa: Nước và muối khoáng nhiều " sự hút của rễ thuận lợi.
+ Đất đỏ bazan.
- Em hãy cho biết địa phương em (Hiệp Tân, Hiệp Hoà,...) có đất trồng thuộc loại nào?
* GDHN: GV liên hệ với các kiến thức trong nông nghiệp như: trồng lúa, trồng rau, củ, quả . Các vùng tiềm năng trồng cây công nghiệp, cây lương thực và hoa màu.
b- Thời tiết khí hậu.
- GV yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK. Trả lời câu hỏi thời tiết, khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến sự hút nước và muối khoáng của cây?
+ HS đọc thông tin £ SGK tr.38 trao đổi nhanh trong nhóm về ảnh hưởng của băng giá, khi ngập úng lâu ngày sự hút nước và muối khoáng bị ngừng hay mất.
- GV gợi ý: khi nhiệt độ xuống dưới 0oC nước đóng băng, muối khoáng không hoà tan, rễ cây không hút được.
- Để củng cố phần này GV cho HS đọc và trả lời câu hỏi mục s.
+ 1 đến 2 HS trả lời " HS khác nhận xét bổ xung.
+ HS đưa ra các điều kiện ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng cũng là kết luận của mục này.
* Liên hệ GDMT: Nước, muối khoáng, các vi sinh vật có vai trò quan trọng đối với thực vật nói riêng và tự nhiên nói chung à Giáo dục HS ý thức bảo vệ một số động vật trong đấtà Bảo vệ đất, chống ô nhiễm môi trường, thoái hóa đất, chống rửa trôi. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của cây xanh đối với chu trình nước trong tự nhiên.
II) SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ.
1/ Rễ cây hút nước và muối khoáng:
- Nước và muối khoáng hoà tan trong đất, được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gổ rồi đi tới các bộ phận khác của cây.
- Rễ mang các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan trong đất.
2). Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây:
a- Các loại đất trồng khác nhau.
- Các loại đất trồng khác nhau có ảnh hưởng tới sự hút nước của cây.
- Ví dụ: 
+ Đất đá ong: Nước và muối khoáng trong đất ít " sự hút của rễ khó khăn.
 + Đất phù sa: Nước và muối khoáng nhiều " sự hút của rễ thuận lợi.
b- Thời tiết khí hậu.
- Các yếu tố bên ngoài như: thời tiết, khí hậu  khác nhau có ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây.
- Cần cung cấp đủ nước và muối khoáng thì cây mới sinh trưởng và phát triển tốt.
4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố: 
- Câu 1: Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng?
Đáp án câu 1: Lông hút
- Câu 2: Vì sao cần bón đủ phân, đúng loại, đúng lúc? Tại sao khi trời nắng, nhiệt độ cao cần tưới nhiều nước cho cây?
Đáp án câu 2: nhằm cung cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hút nước và muối khoáng của rễ, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt.
4.5 Hướng dẫn học sinh tự học:
- Đối với bài học ở tiết học này: Học bài và trả lời câu hỏi 2, 3 SGK trang 39.
- Đọc mục “Em có biết”. Giải ô chữ SGK trang 39.
- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Chuẩn bị mẫu theo nhóm: củ sắn, củ cà rốt, cành trầu không, vạn niên thanh, cây tầm gửi (nếu có), dây tơ hồng, tranh các loại cây: bụt mọc, cây mắm, cây đước (có nhiều rễ trên mặt đất).
5. RÚT KINH NGHIỆM:	
	- Nội dung: 	
	- Phương pháp: 	
	- Sử dụng đồ dùng, thiết bị: 	
--------—&–--------

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 11.doc