Giáo án môn học Hình học lớp 6 - Tuần 14 - Tiết 14 - Kiểm tra 45 phút

Giáo án môn học Hình học lớp 6 - Tuần 14 - Tiết 14 - Kiểm tra 45 phút

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Kiểm tra các kiến thúc cơ bản trọng tâm của chương

2. Kỹ năng : Rèn kỹ năng vẽ hình, kỹ năng trình by bi giải của HS

3. Thái độ: Nghim tc trong khi lm bi

II. CHUẨN BỊ:

1. GV: Đề kiểm tra

2. HS: Học bi v chuẩn bị cc dụng cụ

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 780Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Hình học lớp 6 - Tuần 14 - Tiết 14 - Kiểm tra 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:14 Tiết:14 
NS : 13/11/2010
ND : 26/11/2010
 KIỂM TRA 45 PHÚT
MỤC TIÊU:
Kiến thức: Kiểm tra các kiến thúc cơ bản trọng tâm của chương
Kỹ năng : Rèn kỹ năng vẽ hình, kỹ năng trình bày bài giải của HS
Thái độ: Nghiêm túc trong khi làm bài 
CHUẨN BỊ: 
GV: Đề kiểm tra
HS: Học bài và chuẩn bị các dụng cụ 
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Ổn định:
Bài mới: 
Đề:
Câu 1(2đ): 
a/ Đoạn thẳng AB là gì?
b/ Vẽ đoạn thẳng AB.
Câu 2(2đ): 
Cho đoạn thẳng CD dài 6 cm.Vẽ trung điểm M của đoạn thẳng CD. Nêu cách vẽ.
Câu 3(3đ): 
Cho hình vẽ bên:
Hãy chỉ ra các bộ 3 điểm thẳng hàng
Trong các bộ 3 điểm thẳng hàng, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại
Hãy viết tên các tia đối nhau gốc D
Câu 4: Trên tia Ax, vẽ 2 điểm M, N sao cho: AN = 8cm, AM = 4 cm
Điểm M có nằm giữa 2 điểm A, N không? Vì sao?
So sánh độ dài đoạn thẳng AM và MN?
Điểm M có là trung điểm của đoạn AN không? Vì sao?
ĐÁP ÁN
Câu 1: 
a/ Nêu đúng ĐN 	
	1đ
b/ Vẽ đúng đoạn thẳng AB	1đ
Câu 2:
Cách vẽ:
- Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm	0,5đ
- Trên tia AB vẽ điểm M sao cho 	0,5đ
	1đ
Câu 3: 
a/ 	1đ
b/ 	Điểm B nằm giữa hai điểm A và C	
Điểm F nằm giữa hai điểm E và G
Điểm D nằm giữa hai điểm A và G
Điểm D nằm giữa hai điểm E và C	1đ
c/ 	Tia DC và tia DE
	Tia DA Và tia DG	1đ
Câu 4:
	0,5đ
a/ M nằm giữa hai điểm A và N (AM < AN (4cm < 8cm))	0,5đ	
b/ Vì M nằm giữa hai điểm A và N nên:
 AM + MN = AN	0,5đ
 Hay 4 + MN = 8
 MN = 8-4
 MN = 4 (cm)	1đ
c/ M là trung điểm của đoạn thẳng AN vì M nằm giữa và cách đều hai điểm A và N	0,5đ
	3.Thu bài 
4.HDVN:
- Ơn lại các kiến thức cơ bản của chương
- Làm và ơn lại các dạng bài tập
Ngày 20/11/2010
TT

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 14.doc