Giáo án môn Hóa học lớp 8 - Tiết 62 : Nồng độ dung dịch (tiết 1)

Giáo án môn Hóa học lớp 8 - Tiết 62 : Nồng độ dung dịch (tiết 1)

Mục tiêu:

- HS hiểu được khái niệm nồng độ phần trăm, biểu thức tính.

- Biết vận dụng để làm một số bài tập về nồng độ phần trăm

- Củng cố cách giải bài toán tính theo phương trình (có sử dụng nồng độ phần trăm)

B/ Chuẩn bị:

 - Bảng nhóm, bút dạ

D/ Tiến trình tổ chức giờ học:

 I. Ổn định lớp:

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1672Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học lớp 8 - Tiết 62 : Nồng độ dung dịch (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng: 10/4/2011
Tiết 62 : Nồng độ dung dịch (tiết 1)
A/ Mục tiêu:
HS hiểu được khái niệm nồng độ phần trăm, biểu thức tính.
Biết vận dụng để làm một số bài tập về nồng độ phần trăm
Củng cố cách giải bài toán tính theo phương trình (có sử dụng nồng độ phần trăm)
B/ Chuẩn bị: 
 - Bảng nhóm, bút dạ
D/ Tiến trình tổ chức giờ học:
 I. ổn định lớp:
 II. Kiểm tra : 
Định nghĩa độ tan, những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan?
Chữa bài tập 5/142
( ở 180C 250 gam nước hoà tan tối đa 53 gam Na2CO3
 Vậy 100 gam nước hoà tan tối đa x gam Na2CO3
 x= (53*100):250 =21,2 gam )
 III. Các hoạt động học tập
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
GV: Giới thiệu về 2 loại nồng độ: Nồng độ % và nồng độ CM
GV: Đưa ra định nghĩa nồng độ %
Nếu kí hiệu:
Khối lượng chất tan là mct
Khối lượng dd là mdd
Nồng độ phần trăm là C%
à Em hãy rút ra biểu thức tính nồng độ phần trăm
GV Hướng dẫn HS tóm tắt và làm từng bước
HS: 
Tóm tắt:
mđường=10 gam
mnước=40 gam
C%(đường) =?
BG:
mdd = mdm + mct
 = 40+10
 =50 gam
C%=(mct*100): mdd
 =(10*100) : 50
 =20%
HS tóm tắt và làm bài
 Tóm tắt:
 mdd=200 gam
C%(NaOH) =15%
mNaOH=?
BG:
mNaOH = (C%*mdd):100
 =15*200:100
 =30 gam
HS làm bài tập
Tóm tắt:
mmuối= 20 gam
C% = 10%
mdd=?
mnước=?
Bài giải
a) mdd=(mmuối*100):C%
 =20*100:10
 =200 gam
b) mnước=mdd-mmuối
 =200-20
 =180 gam
IV. Củng cố:
I/ Nồng độ phần trăm: (C%)
Nồng độ phần trăm của dd cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dd
Khối lượng chất tan là mct
Khối lượng dd là mdd
Nồng độ phần trăm là C%
=> C%= (mct*100):mdd
 Ví dụ 1: Hoà tan 10 gam đường vào 40 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dd thu được.
Ví dụ 2: Tính khối lượng NaOH có trong 200 gam dd NaOH 15%
Ví dụ 3: Hoà tan 20 gam muối vào nước được dd có nồng độ 10%
Tính khối lượng dd nước muối thu được
Tính khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế
Bài tập 1: 
Trộn 50 gam dd muối ăn có nồng độ 20% với 50 gam dd muối ăn 5%. Tính nồng độ phần trăm của dd thu được
V. Bài tập: 1,5,7 /146 SGK
 Giáo viên: 
 Lê Tiến Quân

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 62.doc