Giáo án môn Hình học Lớp 7 - Tuần 32 - Năm học 2005-2006

Giáo án môn Hình học Lớp 7 - Tuần 32 - Năm học 2005-2006

I/ Mục tiêu cần đạt

Thông qua giời luyện tập học sinh nắm được Định lí thuận , định lí đảo tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

II) CHUẨN BỊ

Giáo viên : nghiên cứu tài liệu soạn bài

Học sinh : đọc trước SGK

III) TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. ổn định lớp

2/ Kiểm tra:

 3/ Bài mới:

Bài 47/ Sgk/76

Cho hai điểm M,N nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB .

Chứng minh

giáo viên: Cho học sinh thảo luận theo nhóm

Học sinh: Lên bảng Chứng minh giáo viên nhận xét

Bài 48/Sgk/77

Giáo viên: Cho học sinh xem nội dung bài toán

Hai điểm M và N cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy. Lấy L đối xứng với M qua xy. Gọi I là một điểm của xy. Hãy so sánh IM+IN với LN

Giáo viên : Cho học sinh thảo luận theo nhóm

Giải

Ta có xy (gt)

KM= KL (gt)

Vậy xy là đường trung trực của đoạn thẳng ML.

Vì I nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng ML nên IM=IL

ta có: LN = LI + IN

hay LN = IM +IN do IM = IL

Vậy LN = IM +IN

4/ Củng cố:

Giáo viên : Cho học sinh xem lại các bài tập đã chữa

Hướng dẫn : bài tập về nhà 50;51 Sgk/77

IV/ Rút kinh nghiệm

 Xác nhận BGH

 

doc 5 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 119Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 7 - Tuần 32 - Năm học 2005-2006", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 32	Tiết 59
 Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
Ngày soạn: 21 tháng 04 năm 2006
 Ngày dạy : tháng 04 năm 2006
Mục Tiêu
Học sinh nắm được định lí về tính chất của các điểm thuộc đường trung trực của một đoạn thẳng, nắm được định lí đảo
Rèn kĩ năng chứng minh hình học, 
II) Chuẩn bị 
Giáo viên : nghiên cứu tài liệu soạn bài
Học sinh : đọc trước SGK
III) Tiến trình lên lớp
1. ổn định lớp
2/ Kiểm tra: 
	3/ Bài mới: 
Định lí về tính chất của các điểm thuộc đường trung trực 
a/ Thực hành 
A
B
AB
1
2
1
M
AB
b/ Định lí : Giáo viên: Cho học sinh đọc nội dungđịnh lí 
Học sinh : thảo luận theo nhóm 
Giáo viên : kiểm tra kết quả học sinh trên máy 
2/ Định lí đảo
Giáo viên: Đưa nội dung ? M có nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng hay không 
?
Định lí 2: 
 Điểm cachs đều hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.
Nếu MA = MB thì M nằm trên đường trung trực AB
A 
B 
M 
I 
? 1 Hãy viết giả thiết kết luận của định lí 
Học sinh : thảo luận theo nhóm 
Giáo viên: Cho 1 học sinh lê bảng cm 
Giáo viên : Kiểm rra các nhóm 
Giải
xét hai trường hợp :
M, vì MA = MB nên M trung điểm đoạn thẳng AB
 do đó M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB
Mkẻ đoạn thẳng nối M trung điểm I của đoạn thẳng AB
Ta có 
N.*
P
Vậy MI là đường trung trực của đoạn thẳng AB
3/ ứng dụng 
M.*
Q
Giáo viên: cho học sinh quan nôi dung ghi sgk/76
Chú ý : sgk/76
4/ Củng cố: cho học sinh làm bài 44;45;46 sgk/76
hướng dẫn bài tập về nhà 47;48;49;50 sgk/76
Tiết 60
Luyện tập
Ngày soạn: tháng 0 năm 2006 
Ngày dạy : tháng 02 năm 2006 
I/ Mục tiêu cần đạt
Thông qua giời luyện tập học sinh nắm được Định lí thuận , định lí đảo tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
II) Chuẩn bị 
Giáo viên : nghiên cứu tài liệu soạn bài
Học sinh : đọc trước SGK
III) Tiến trình lên lớp
1. ổn định lớp
2/ Kiểm tra: 
	3/ Bài mới: 
Bài 47/ Sgk/76
Cho hai điểm M,N nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB .
Chứng minh 
A
N
B
M
I
giáo viên: Cho học sinh thảo luận theo nhóm 
Học sinh: Lên bảng Chứng minh giáo viên nhận xét 
Bài 48/Sgk/77
Giáo viên: Cho học sinh xem nội dung bài toán 
Hai điểm M và N cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy. Lấy L đối xứng với M qua xy. Gọi I là một điểm của xy. Hãy so sánh IM+IN với LN
Giáo viên : Cho học sinh thảo luận theo nhóm 
L
K
M
I
N
y
x
Giải
Ta có xy (gt)
KM= KL (gt)
Vậy xy là đường trung trực của đoạn thẳng ML.
Vì I nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng ML nên IM=IL
ta có: LN = LI + IN
hay LN = IM +IN do IM = IL
Vậy LN = IM +IN 
4/ Củng cố: 
Giáo viên : Cho học sinh xem lại các bài tập đã chữa
Hướng dẫn : bài tập về nhà 50;51 Sgk/77
IV/ Rút kinh nghiệm
	Xác nhận BGH

Tài liệu đính kèm:

  • dochinh hoc t32.doc