Giáo án môn Hình học Lớp 7 - Tuần 25 - Năm học 2005-2006

Giáo án môn Hình học Lớp 7 - Tuần 25 - Năm học 2005-2006

I) MỤC TIÊU

Kiểm tra đánh giá khả năng tiếp thu kiếm thức của HS trong chương II.

Rèn luyện tính tự giác, tinh thần làm việc độc lập.

II) CHUẨN BỊ

Giáo viên nghiên cứu tài liệu soạn bài.

Học sinh ôn tập

III) TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1/ ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số

2/ Kiểm tra:

C.

Bài 1: (3 điểm)

a) Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh, góc, cạnh của hai tam giác, vẽ hình minh hoạ.

b)

 Hỏi bằng nhau hay không? Giải thích?

Bài 2: (2 điểm)

Điền dấu “X” vào chỗ trống ( ) mộtc cách thích hợp:

Câu Đúng Sai

a) Tam giác vuông có một góc bằng 45o là tam giác vuông cân

b) Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong kề với nó

Câu 3: (5 điểm)

Cho tam giác cân ABC có: AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Kẻ AH vuông góc với BC

a) chứng minh HB = HC và

b) Tính độ dài AH

c) Kẻ HD vuông góc với AB , kẻ HE vuông góc với AC

Chứng minh tam giác HDE là tam giác cân

 

doc 7 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 124Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 7 - Tuần 25 - Năm học 2005-2006", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:25	Tiết 45
 Ôn tập chương ii
Ngày soạn: 03 tháng 03 năm 2006
 Ngày dạy : tháng 03 năm 2006
 I) Mục Tiêu
 Ôn tập và hệ thống các kiến thức đã học về tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân.
Vận dụng cáca kiến thức đã học vào bài tập vẽ hình, tính toán, chứng minh, ứng dụng thực tế.
II) Chuẩn bị 
Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu soạn bài.
Học sinh: Ôn tập bài cũ
III) Tiến trình lên lớp
1/ ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 
2/ Kiểm tra: 
3/ Bài mới: 	
I. Một số dạng tam giác đặc biệt
Tam giác cân
Tam giác đều
Tam giác vuông
Tam giác vuông cân
A
B
C
A
B
C
C
A
B
C
A
B
Định nghĩa
Quan hệ về cạnh
Quan hệ về góc
Một số cách chứng minh
AB = AC
+có 2 cạnh bằng nhau
+ có 2 góc bằng nhau
AB=BC=CA
+ có 3 cạnh bằng nhau
+ có 3 góc bằng nhau.
+ cân có 1 góc bằng 60o
BC2+AB2+AC2
BC>AB;AC
+ có một góc bằng 90o
+ Chứng minh theo định lí Pitago đảo
AB=AC=c
BC=c
+ Vuông có 2 cạnh bằng nhau.
+ vuông có hai góc bằng nhau.
B
M
H
A
K
N
C
O
? Đọc đầu bài.
? Vẽ hình.
? Ghi giả thiết, kết luận.
a)
b)
? Tính chất các góc của OBC
Bài 70/141
GT: 
KL:
a)
b)
c) 
Theo chứng minh trên.
d)
e)
4/ Củng cố: Nhật xét sự chuẩn bị củ HS trong giờ ôn tập
Hướng dẫn HS về nhà ôn tập chuẩn bị kiểm tra.
IV/ Rút kinh nghiệm :
Tiết 46
	 Kiểm tra chương ii
Ngày soạn: 03 tháng 03 năm 2006
 Ngày dạy : tháng 03 năm 2006
I) Mục Tiêu
Kiểm tra đánh giá khả năng tiếp thu kiếm thức của HS trong chương II.
Rèn luyện tính tự giác, tinh thần làm việc độc lập.
II) Chuẩn bị 
Giáo viên nghiên cứu tài liệu soạn bài.
Học sinh ôn tập
III) Tiến trình lên lớp
1/ ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 
2/ Kiểm tra: 
C.
Bài 1: (3 điểm)
a) Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh, góc, cạnh của hai tam giác, vẽ hình minh hoạ.
b) 
 Hỏi bằng nhau hay không? Giải thích?
Bài 2: (2 điểm)
Điền dấu “X” vào chỗ trống () mộtc cách thích hợp:
Câu
Đúng
Sai
a) Tam giác vuông có một góc bằng 45o là tam giác vuông cân
b) Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong kề với nó
Câu 3: (5 điểm)
Cho tam giác cân ABC có: AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Kẻ AH vuông góc với BC 
chứng minh HB = HC và 
Tính độ dài AH
Kẻ HD vuông góc với AB , kẻ HE vuông góc với AC 
Chứng minh tam giác HDE là tam giác cân
Đáp án
Bài 1 : (3 điểm)
a) Phát biểu trường hợp bằng nhau c.g.c	1 điểm.
- Vẽ hình minh hoạ có ký hiệu đúng	0.5 điểm.
b) 	1 điểm.
- giải thích đúng 	0.5 điểm.
Bài 2: (2 điểm)
a) Đánh dấu “X” vào ô đúng	1 điểm.
b) Đánh dấu “X” vào sai	1 điểm.
Bài 3: (5 điểm)
Vẽ hình đúng, có ký hiệu đúng	0.5 điểm.
Viết giả thiết, kết luận đúng	0.5 điểm.
a) chứng minh HB = HC và 	1.5 điểm.
b) Tính đúng AH=3cm	1 điểm.
c) HD = HE =>tam giác HDE cân	1.5 điểm.
4/ Củng cố: Nhận xét tình hình thái độ trong giờ kiểm tra
 Hướng dẫn HS về nhà làm lại bài kiểm tra
IV/ Rút kinh nghiệm :
	Khánh Nhạc, Ngày  tháng 03 năm 2006
	Xác nhận BGH
	 Lê Thị Yên
	Ngày ký:

Tài liệu đính kèm:

  • dochinh lop7 t25.doc