Giáo án môn Hình học Lớp 7 - Tiết 8, Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song (bản 3 cột)

Giáo án môn Hình học Lớp 7 - Tiết 8, Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song (bản 3 cột)

III.Họat động trên lớp:

· Hoạt động 1: Cũng cố kiến thức – giới thiệu bài mới :

Hoạt dộng của GV Hoạt dộng của HS

Cho một đường thẳng a và một điểm M nằm ở ngaòi đường thẳng a. vẽ đường thẳng b qua M và song song với a.

. M

 a

 HS lên bảng vẽ hình, đồng thời nêu cách vẽ.

v đặt vấn dề: Ta có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng b đi qua M và ?và đồng thời từ hai đường thẳng song song đó thì các góc so le trong, đồng vị và góc trong cùng phía sẽ như thế nào với nhau? Đó chính là nội dung bài học hôm nay Vào bài

· Hoạt động 2: Tìm tòi và phát hiện kiến thức

Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng

Giáo viên Học sinh

1. Tìm hiểu về tiên đề Ơ-clít 1.Tiên đề Ơ-clít:

(SGK)

Bài 32:

 a/ đúng b/ đúng c/ sai d/ sai

Sử dụng bài kiểm tra

Thông báo cho HS nội dung tiên đề Ơ-clít. (giải thích tiên đề: một điều không thể chứng minh được mà phải công nhận điều công nhận này là một tiên đề)

 HS: phát biểu lại và phân tích nội dung tiên đề

 .M b

 a

Điểm M nằm ngoài

đường thẳng a, đường thẳng b đi qua a vàsong song với a là duy nhất

Nhận dạng nội dung tiên đề bằng các phát biểu khác nhau tiên đề:

Cho HS đứng tại chỗ đọc bài tập 32

GV phân tích lại từng câu .

 HS theo dõi toàn bài

HS trả lời

a/ đúng b/ đúng c/ sai d/ sai

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 155Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 7 - Tiết 8, Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song (bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 8 : 	§5. TIÊN ĐỀ Ơ-clít VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 
I.Mục Tiêu:
	Kiến thức: 
Hiểu nội dung tiên đề Ơ-clít, công nhận tính chất duy nhất của đt b đi qua M sao cho và cũng nhờ có tiên đề Ơ-clít mới suy ra tính chất của hai đường thẳng song song.
Kĩ năng:
Từ hai đường thẳng song và một cát tuyến. Cho biết số đo cuả một góc, biết tính số đo các góc còn lại.
II.Phương tiện dạy học 
	Bảng phụ, thức thẳng, êke, thước đo độ.	 
III.Họat động trên lớp:
Hoạt động 1: Cũng cố kiến thức – giới thiệu bài mới :
Hoạt dộng của GV 
Hoạt dộng của HS
Cho một đường thẳng a và một điểm M nằm ở ngaòi đường thẳng a. vẽ đường thẳng b qua M và song song với a.
. M
 a
HS lên bảng vẽ hình, đồng thời nêu cách vẽ.
đặt vấn dề: Ta có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng b đi qua M và ?và đồng thời từ hai đường thẳng song song đó thì các góc so le trong, đồng vị và góc trong cùng phía sẽ như thế nào với nhau? Đó chính là nội dung bài học hôm nay Vào bài
Hoạt động 2: Tìm tòi và phát hiện kiến thức 
Hoạt động của thầy và trò 
Ghi bảng
Giáo viên
Học sinh
1. Tìm hiểu về tiên đề Ơ-clít 
1.Tiên đề Ơ-clít:
(SGK)
Bài 32:
 a/ đúng b/ đúng c/ sai d/ sai 
Sử dụng bài kiểm tra 
Thông báo cho HS nội dung tiên đề Ơ-clít. (giải thích tiên đề: một điều không thể chứng minh được mà phải công nhận điều công nhận này là một tiên đề)
HS: phát biểu lại và phân tích nội dung tiên đề 
 .M b
 a
Điểm M nằm ngoài 
đường thẳng a, đường thẳng b đi qua a vàsong song với a là duy nhất 
Nhận dạng nội dung tiên đề bằng các phát biểu khác nhau tiên đề:
Cho HS đứng tại chỗ đọc bài tập 32
GV phân tích lại từng câu .
HS theo dõi toàn bài 
HS trả lời 
a/ đúng b/ đúng c/ sai d/ sai 
2. Thực hành nhận biết tính chất của hai đường thẳng song song.
(1)
(2)
(3)
 HS làm ? theo hướng dẫn 
-Vẽ a//b và đường thẳng c bất kì cắt cắt a tại A, cắt b tại B.
Đo cặp góc so le trong và phát biểu dự đoán.
Đo cặp góc đồng vị và phát biểu dự đoán.
Đo cặp góc trong cùng phía và phát biểu dự đoán.
Từ dự đoán trên tính chất 
HS vẽ hình c
 . a
 A 
 . b
 B
Dự đoán:
Cặp góc so le trong bằng nhau
Cặp góc đồng vị bằng nhau
Cặp góc trong cùng phía thì bù nhau 
2.Tính chất của hai đường thẳng song song
(SGK)
Bài 34:
 (hai góc so le trong )
=
 (hai góc kề bù)
 (hai góc đồng vị)
(hai góc đối đỉnh)
Vận dụng tính chất hai đường thẳng song song 
Cho HS làm bài tập 34 
Đề bài cho biết gì?
Với a//b thì theo tính chất hai đường thẳng song song tì ta suy ra điều gì?
Dựa vào tính chất đó các em hãy tìm mối quan hệ giữa các góc cần tính và góc đã biết 
HS theo dõi đề bài SGK 
HS : a// b và 
HS : 
Cặp góc so le trong bằng nhau
Cặp góc đồng vị bằng nhau
Cặp góc trong cùng phía thì bù nhau 
HS : và so le trong 
 và đồng vị 
 và kề bù 
 và đối đỉnh 
Hoạt động 3: Cũng cố và dặn dò 
tiên đề Ơ-clít : cho một đường thẳng xy và một điểm nằm ngoài xy vẽ đường thẳng x’y’ qua A và song song với xy. Vẽ được bao nhiêu đường ? vì sao ?
Tính chất: HS làm bài tập 33 SGK 
Dặn dò: 
Học thuộc tiên đề và tính chất (SGK)
Chuẩn bị bài tập phần luyện tập cho tiết sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 8.doc