Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 5, Bài 5: Tia - Năm học 2009-2010

Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 5, Bài 5: Tia - Năm học 2009-2010

A. MỤC TIÊU.

 1. Kiến thức :

Biết định nghĩa mô tả tia bằng các cách khác nhau.

Biết thế nào là 2 tia đối nhau, 2 tia trùng nhau.

2.Kỷ năng:

Biết vẽ tia.

Biết phân loại 2 tia chung gốc.

3.Thái độ:

Vẽ cẩn thận và chính xác tia. So sánh tia, đường thẳng, đoạn thẳng.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 Nêu - giải quyết vấn đề.

C. CHUẨN BỊ:

 GV: Nghiên cứu bài dạy. Hệ thống bài tập củng cố.

 HS: Nghiên cứu bài mới.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 I. Ổn định ( 2’) Vắng: 6C:

 II.Kiểm tra bài cũ: 5’

 Vẽ 1 đường thẳng, đoạn thẳng, đặt tên.

 III. Bài mới:

 1. Đặt vấn đề. 3’

 2. Triển khai bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC

1. Hoạt động 1:

HS đọc SGK: thế nào là 1 tia gốc O.

( Trên đường thẳng xy ta lấy 1 điểm O nào đó. Ta thấy điểm O chia đường thẳng xy thành 2 phần riêng biệt)

GV tô đậm tia Ox, Oy.

? Thế nào là nửa đường thẳng gốc O. Tia gốc O còn gọi là nửa đường thẳng gốc O.

? Hình 26 có bao nhiêu nửa đường thẳng gốc O.

? Nêu cách đọc ( Viết) tên 1 tia.

GV : vẽ:

HS viết tên các tia gốc B.

HS đọc hình 27. Vẽ tia CZ. Nói cách vẽ:

GV : Tia khác đường thẳng chỗ nào?

(Tia bị giới hạn về phía gốc)

2. Hoạt động 2 :

GV : 2 tia đối nhau phải có điều kiện gì?

GV đưa ra nhận xét.

GV : Thế nào là 2 tia trùng nhau.

HS: Đọc tên các tia có trong hình vẽ.

GV vẽ minh hoạ 1 số trường hợp 2 tia phân biệt.

HS Vẽ 2 tia chung gốc Ox, Oy(Có 3 trường hợp hình vẽ)

HS Nhận biết trường hợp 2 tia đối nhau.

HS Nhận biết trường hợp 2 tia trùng nhau.

Bài tập nhận biết tia, tia trùng nhau, đối nhau.

 1, Tia

Tia gốc O còn gọi là nửa đường thẳng gốc O.

Có 2 tia Ox, Oy.

2. Hai tia đối nhau.

Ox, Oy là 2 tia đối nhau khi:

 + chung gốc.

 + cùng tạo thành 1 đường thẳng.

* Nhận xét: (SGK -112)

?1

3. Hai tia trùng nhau:

 Ax và AB là 2 tia trùng nhau.

* Hai tia trùng nhau là 2 tia mà mọi điểm đều là điểm chung.

* Chú ý:

Hai tia không trùng nhau gọi là 2 tia phân biệt.

 Các cặp tia phân biệt

?2

4.Củng cố

* Vẽ 3 tia chung gốc Ox, Oy.

 Ox, Oy đối nhau

 Ox, Oy trùng nhau

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 311Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 5, Bài 5: Tia - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 5. §5: TIA
Ngày soạn: 21/9
Ngày giảng: 6C:23/9/2009
A. MỤC TIÊU.
 1. Kiến thức :
Biết định nghĩa mô tả tia bằng các cách khác nhau.
Biết thế nào là 2 tia đối nhau, 2 tia trùng nhau.
2.Kỷ năng:
Biết vẽ tia.
Biết phân loại 2 tia chung gốc.
3.Thái độ:
Vẽ cẩn thận và chính xác tia. So sánh tia, đường thẳng, đoạn thẳng.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
 	Nêu - giải quyết vấn đề.
C. CHUẨN BỊ:
 	GV: Nghiên cứu bài dạy. Hệ thống bài tập củng cố.
	HS: Nghiên cứu bài mới. 
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
 I. Ổn định ( 2’)	 Vắng: 6C:
 II.Kiểm tra bài cũ: 5’
	Vẽ 1 đường thẳng, đoạn thẳng, đặt tên.
 III. Bài mới:
 1. Đặt vấn đề. 3’
 2. Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG KIẾN THỨC
1. Hoạt động 1: 
HS đọc SGK: thế nào là 1 tia gốc O.
( Trên đường thẳng xy ta lấy 1 điểm O nào đó. Ta thấy điểm O chia đường thẳng xy thành 2 phần riêng biệt)
GV tô đậm tia Ox, Oy.
? Thế nào là nửa đường thẳng gốc O. Tia gốc O còn gọi là nửa đường thẳng gốc O.
? Hình 26 có bao nhiêu nửa đường thẳng gốc O.
? Nêu cách đọc ( Viết) tên 1 tia.
GV : vẽ: 
HS viết tên các tia gốc B.
HS đọc hình 27. Vẽ tia CZ. Nói cách vẽ: 
GV : Tia khác đường thẳng chỗ nào? 
(Tia bị giới hạn về phía gốc)
2. Hoạt động 2 :
GV : 2 tia đối nhau phải có điều kiện gì? 
GV đưa ra nhận xét.
GV : Thế nào là 2 tia trùng nhau. 
HS: Đọc tên các tia có trong hình vẽ.
GV vẽ minh hoạ 1 số trường hợp 2 tia phân biệt. 
HS Vẽ 2 tia chung gốc Ox, Oy(Có 3 trường hợp hình vẽ)
HS Nhận biết trường hợp 2 tia đối nhau.
HS Nhận biết trường hợp 2 tia trùng nhau. 
Bài tập nhận biết tia, tia trùng nhau, đối nhau. 
1, Tia
Tia gốc O còn gọi là nửa đường thẳng gốc O.
Có 2 tia Ox, Oy.
2. Hai tia đối nhau.
Ox, Oy là 2 tia đối nhau khi:
 + chung gốc.
 + cùng tạo thành 1 đường thẳng.
* Nhận xét: (SGK -112) 
?1
3. Hai tia trùng nhau:
 Ax và AB là 2 tia trùng nhau.
* Hai tia trùng nhau là 2 tia mà mọi điểm đều là điểm chung. 
* Chú ý:
Hai tia không trùng nhau gọi là 2 tia phân biệt.
 Các cặp tia phân biệt
?2
4.Củng cố
* Vẽ 3 tia chung gốc Ox, Oy.
 Ox, Oy đối nhau 
 Ox, Oy trùng nhau 
3. Củng cố: 7’
	Bài tập 23.
	a, Các tia MN, MP, MQ trùng nhau. 
 	 NP, NQ trùng nhau. 
Bài tập 24
4. Hướng dẫn về nhà: 3’
BTVN:	 Xem lại bài, các khái niệm đã học. 
Làm bài tập còn lại SGK + SBT, xem trước bài mới tiết sau luyện tập

Tài liệu đính kèm:

  • docHINH HOC 6.5.doc