Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 5, Bài 5: Tia (Bản 3 cột)

Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 5, Bài 5: Tia (Bản 3 cột)

A/ MỤC TIÊU: Giúp HS

 - Biết các khái niệm tia, 2 tia đối nhau, 2 tia trùng nhau.

 - Biết đọc (viết) một tia thì phải đọc (viết) tên gốc trước.

 - Kỹ năng :Biết vẽ, viết tia và đọc tên 1 tia, biết phân biệt 2 tia chung gốc, nhận biết hai tia đối nhau, trùng nhau thông qua thình vẽ.

B/ CHUẨN BỊ:

 -GV:thước thẳng, bảng phụ :Hình 28, 30 Sgk

 -HS:SGK, thước thẳng.

C/ PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, vấn đáp.

D/ TIẾN TRÌNH

HOAÏT ÑOÄNG GV HOAÏT ÑOÄNG HS GHI BAÛNG

* Hoạt động 1: 10’

- Gọi HS vẽ đường thẳng xy, vẽ

O xy, ta thấy điểm O chia đường thẳng xy thành hai phần riêng biệt. hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O.

GV: Thế nào là tia gốc O?

 * Hoạt động 1

HS ve hình

HS trả lời định nghĩa

 1. Tia

 y O x

 

Ta có tia Ox và tia Oy

* Định nghĩa(Sgk)

Lưu ý: Khi đọc (viết ) tia ta phải đọc (viết )tên gốc trước

+ Tia Ox (Oy) không bị giới hạn về phía x (y).

* Hoạt động 2:13’

GV : giới thiệu khái nhiệm hai tia đối nhau.

- Dựa vào hình vẽ : Hai tia Ox,Oy

+ Có chung một gì ?

+ Có tạo thành một đường thẳng không? đó là đường thẳng nào?

GV: Ta nói hai tia Ox,Oy gọi là hai tia đối nhau.

Hai tia đối nhau phải thoả các điều kiện gì?

GV: khẳng định: Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

Cho HS làm ?1

GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 2

HS suy nghĩ trả lời câu hỏi GV

HS trả lời

Đk: - Phải chung gốc

 -Tạo thành đường thẳng

HS vẽ hình

HS quan sát H.28 và trả lời

a/ tia Ax và By không đối nhau vì không cùng một gốc

b/ Tia đối nhau: Ax và Ay;

Bx và By

 2. Hai tia đối nhau

 y O x

 

- Hai tia chung gốc Ox,Oy tạo thành đường thẳng xy gọi là hai tia đối nhau.

* Nhận xét(sgk)

?1 (H.28 bảng phụ)

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 25/03/2021 Lượt xem 15Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 5, Bài 5: Tia (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát 5 : 
A/ MỤC TIÊU: Giúp HS
	- Biết các khái niệm tia, 2 tia đối nhau, 2 tia trùng nhau. 
	- Biết đọc (viết) một tia thì phải đọc (viết) tên gốc trước.
	- Kỹ năng :Biết vẽ, viết tia và đọc tên 1 tia, biết phân biệt 2 tia chung gốc, nhận biết hai tia đối nhau, trùng nhau thông qua thình vẽ.
B/ CHUẨN BỊ:
	-GV:thước thẳng, bảng phụ :Hình 28, 30 Sgk
	-HS:SGK, thước thẳng.
C/ PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, vấn đáp.
D/ TIẾN TRÌNH
HOAÏT ÑOÄNG GV
HOAÏT ÑOÄNG HS
GHI BAÛNG
* Hoạt động 1: 10’
- Gọi HS vẽ đường thẳng xy, vẽ 
Oxy, ta thấy điểm O chia đường thẳng xy thành hai phần riêng biệt. hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O.
GV: Thế nào là tia gốc O?
* Hoạt động 1
HS ve hình
HS trả lời định nghĩa
1. Tia
 y O x
 Ÿ
Ta có tia Ox và tia Oy
* Định nghĩa(Sgk)
Lưu ý: Khi đọc (viết ) tia ta phải đọc (viết )tên gốc trước
+ Tia Ox (Oy) không bị giới hạn về phía x (y).
* Hoạt động 2:13’
GV : giới thiệu khái nhiệm hai tia đối nhau.
- Dựa vào hình vẽ : Hai tia Ox,Oy 
+ Có chung một gì ? 
+ Có tạo thành một đường thẳng không? đó là đường thẳng nào?
GV: Ta nói hai tia Ox,Oy gọi là hai tia đối nhau.
Hai tia đối nhau phải thoả các điều kiện gì?
GV: khẳng định: Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.
Cho HS làm ?1
GV nhận xét chỉnh sửa
* Hoạt động 2
HS suy nghĩ trả lời câu hỏi GV
HS trả lời
Đk: - Phải chung gốc
 -Tạo thành đường thẳng
HS vẽ hình
HS quan sát H.28 và trả lời
a/ tia Ax và By không đối nhau vì không cùng một gốc
b/ Tia đối nhau: Ax và Ay;
Bx và By
2. Hai tia đối nhau
 y O x
 Ÿ
- Hai tia chung gốc Ox,Oy tạo thành đường thẳng xy gọi là hai tia đối nhau.
* Nhận xét(sgk)
?1 (H.28 bảng phụ)
* Họat động 3:8’
GV: Yêu cầu HS vẽ tia Ax và điểm B thuộc tia Ax (khác A)
- Hãy nêu các tia gốc A.
- Tia Ax còn gọi là tia gì ?
- GV: ta nói tia Ax và tia AB gọi là 2 tia trùng nhau.
GV : đi đến chú ý
Cho HS làm ?2
Goi từng HS trả lời
GV nhận xét chỉnh sửa
* Hoạt động 3
HS vẽ hình
HS: Tia Ax và tia AB
Còn gọi là tia AB
HS lắng nghe
HS làm
a/Tia OB trùng tia Oy
b/ Hai tia Ax và Ox không trùng nhau
c/ Vì không cùng nằm trên đường thẳng
3. Hai tia trùng nhau
* Tia Ax và tia AB là hai tia trùng nhau.
* Hai tia trùng nhau là hai tia chung gốc và cùng nằm trên nữa đường thẳng gốc của tia
* Chú ý 
Hai tia không trùng nhau gọi là hai tia phân biệt
?2 ( hình 30 bảng phụ)
* Hoạt động 4 : 12’ Củng cố
Cho HS làm bài 22 Sgk
Yêu câu HS trả lời miệng
GV nhận xét chỉnh sửa
Gọi 1HS vẽ lại hình 31 Sgk
GV: Yêu câu HS trả lời các câu hỏi bài 23 sgk
Gv nhận xét chỉnh sửa
* Hoạt động 4
HS trả lời
a/ Tia
b/ Hai tia đối nhau Rx và Ry
c/ + AB và AC
 + CB
 + trùng nhau
HS vẽ hình
HS trả lời
a/ Các tia MN,MP,MQ trùng nhau
tia NP,NQ trùng nhau
b/ trong các tia MN,NM,MP không có tia đối nhau
c/ Tia PQ và PN dối nhau
22)sgk
23)Sgk
* DẶN DÒ:
	- Xem lại và học các khái niệm tia , hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau,nhận xét.
	- Xem lai cách vẽ một tia, cách viết tia (gốc tia viết trước)
	- BTVN: 24;25;26;27;28;29;30;31;32 SGK

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 5 R.doc