Giáo án môn Hình học lớp 6 - Tiết 27: Ôn tập (Tiết 1)

Giáo án môn Hình học lớp 6 - Tiết 27: Ôn tập (Tiết 1)

1. Kiến thức:

- Học sinh ghi nhớ được các kiến thức cơ bản đã học trong chương II: Góc, tia phân giác của góc, công thức cộng góc, vẽ góc, đường tròn, tam giác, . . .

2. Kỹ năng:

- Học sinh sử dụng thành thạo các dụng cụ như: Compa, thước đo góc, thước thẳng để vẽ hình và giải được các dạng bài tập.

3. Thái độ: Cẩn thận, có ý thức liên hệ thực tế.

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Thước đo góc, com pa, phấn màu, bảng phụ.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 974Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học lớp 6 - Tiết 27: Ôn tập (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 06/ 4. 2010
Ngày giảng: 6B: 08. 4. 2010
 6A: 10. 4. 2010
 Tiết 27 ôn tập
A. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
- Học sinh ghi nhớ được các kiến thức cơ bản đã học trong chương II: Góc, tia phân giác của góc, công thức cộng góc, vẽ góc, đường tròn, tam giác, . . .
2. Kỹ năng:
- Học sinh sử dụng thành thạo các dụng cụ như: Compa, thước đo góc, thước thẳng để vẽ hình và giải được các dạng bài tập.
3. Thái độ: Cẩn thận, có ý thức liên hệ thực tế.
b. đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Thước đo góc, com pa, phấn màu, bảng phụ.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
c. phương pháp
Vấn đáp, luyện tập.
d. tổ chức giờ học
*) Hoạt động khởi động (5’)
- Mục tiêu: Học sinh nhớ được các khái niệm góc, góc bẹt; vẽ được góc vuông
- Cách tiến hành:
+) Yêu cầu HS lên bảng trả lời câu hỏi: Góc là gì ?, góc bẹt là gì ?. Vẽ góc vuông xOy.
+) Đáp án: 
 - Góc xOy là hình gồm hai tia chung gốc Ox và Oy.
 - Góc bẹt là góc mà hai cạnh là hai tia đối nhau.
 - Góc vuông xOy như hình vẽ bên. 
Hoạt động 1. Ôn tập về các hình hình học (8’)
	- Mục tiêu: HS nhớ được tên các hình đã học trong chương II.
	- Đồ dùng: Bảng phụ.
	- Cách tiến hành:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
*) Yêu cầu HS nhắc lại tên các hình hình học đã nghiên cứu trong chương II.
*) Giáo viên treo bảng phụ cho HS quan sát và chốt lai jcác kiến thức.
I . Các hình
HS thực hiện:
- Mặt phẳng, nửa mặt phẳng.
- Góc, góc vuông, góc nhọn, góc tù.
- Đường tròn, tâm giác.
- Hai góc kề nhau, hai góc bù nhau, hai góc phụ nhau, hai góc kề bù.
- Tia phân giác của góc.
Hoạt động 2. Tìm hiểu các tính chất (8’)
	- Mục tiêu: HS nhớ được các tính chất đã học trong chương II.
	- Cách tiến hành:
*) Yêu cầu HS nhắc lại các tính chất đã được nghiên cứu trong chương II.
 GV gợi ý:
+) T/c về đường thẳng trong mặt phẳng.
+) Góc bẹt có số đo bằng bao nhiêu độ ?
+) Công thức cộng góc như thế nào ?
 GV nhận xét, chốt lại. 
II – Các tính chất
HS trả lời theo gợi ý của GV:
- Bất kỳ đường thẳng nào trong mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.
- Số đo của góc bẹt bằng 1800.
- Khi Oz nằm giữa Ox và Oy thì ta có:
 xOy + yOz = xOz 
Hoạt động 3. Trả lời câu hỏi, giải các bài tập (10’)
	- Mục tiêu: HS mô tả được thế nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù.
	- Đồ dùng: Bảng phụ.
	- Cách tiến hành:
III – Câu hỏi và bài tập
Hoạt động 4. Củng cố (8’)
	- Mục tiêu: HS nhớ được cách so sánh hai góc.
	- Cách tiến hành:
e. tổng kết, hd về nhà (5’)
	+) Giáo viên chốt lại các kiến thức. 
	+) Giao BTVN: BT12, 13.
	+) Yêu cầu HS chuẩn bị bài cho tiết sau: Khi nào thì xOy+ yOz= xOz ?

Tài liệu đính kèm:

  • docT27. ON TAP.doc