Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 23: Thực hành Đo góc trên mặt đất (Bản 3 cột)

Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 23: Thực hành Đo góc trên mặt đất (Bản 3 cột)

A/ MỤC TIÊU

 1/ Kiến thức

 - HS biết cách đo góc trên mặt đất, được thực hành đo 1 góc bất kì trên mặt đất

 - Làm quen với cách tổ chức công việc thự hành.

 2/ Kĩ năng: đo được một góc bất kì trên mặt đất cẩn thận, chính xác

 3/ Thái độ: nghiêm túc.

B/ CHUẨN BỊ

 * GV: Sgk, Giác kế (2-3), phiếu thực hành.

 * HS : Sgk, đo góc, đọc cách đo sgk

C/ PHƯƠNG PHÁP: thực hành theo nhóm.

D/ TIẾN TRÌNH

Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng

* Hoạt động 1: 10’

GV: giới thiệu dụng cụ đo góc đó là giác kế.

Hướng dẫn HS cách sử dụng giác kế để đo góc trên mặt đất theo các bước như sgk * Hoạt động 1

* Hoạt động 2: 33’

Cho HS thực hành đo góc mỗi lần 2-3 học sinh, tùy theo số lượng giác kế.

Sau khi HS đo GV kiểm tra lại và đánh giá cho điểm từng học sinh. * Hoạt động 2

HS thực hành đo góc

*DẶN DÒ: Về nhà

 - Xem lại cách đo góc trên mặt đất trong sgk.

 - Chuẩn bị: thực hành đo góc.

 

doc 1 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 142Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 23: Thực hành Đo góc trên mặt đất (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 23	Tuần 27
THỰC HÀNH: ĐO GÓC TRÊN MẶT ĐẤT
A/ MỤC TIÊU
	1/ Kiến thức
	- HS biết cách đo góc trên mặt đất, được thực hành đo 1 góc bất kì trên mặt đất
	- Làm quen với cách tổ chức công việc thự hành.
	2/ Kĩ năng: đo được một góc bất kì trên mặt đất cẩn thận, chính xác
	3/ Thái độ: nghiêm túc.
B/ CHUẨN BỊ
	* GV: Sgk, Giác kế (2-3), phiếu thực hành.
	* HS : Sgk, đo góc, đọc cách đo sgk
C/ PHƯƠNG PHÁP: thực hành theo nhóm.
D/ TIẾN TRÌNH
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng
* Hoạt động 1: 10’
GV: giới thiệu dụng cụ đo góc đó là giác kế.
Hướng dẫn HS cách sử dụng giác kế để đo góc trên mặt đất theo các bước như sgk
* Hoạt động 1
* Hoạt động 2: 33’
Cho HS thực hành đo góc mỗi lần 2-3 học sinh, tùy theo số lượng giác kế.
Sau khi HS đo GV kiểm tra lại và đánh giá cho điểm từng học sinh.
* Hoạt động 2
HS thực hành đo góc
*DẶN DÒ: Về nhà
	- Xem lại cách đo góc trên mặt đất trong sgk.
	- Chuẩn bị: thực hành đo góc.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 23.doc