Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 22: Luyện tập (Bản 3 cột)

Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 22: Luyện tập (Bản 3 cột)

A/ MỤC TIÊU

 1/ Kiến thức

 - Củng cố tia phân giác của một góc, khi nào xÔy + yOz = xÔz

 - Tính được số đo góc dựa vào định nghĩa tia phân giác một góc.

 2/ Kĩ năng: vẽ hình chính xác, cẩn thận, tính được số đo góc.

 3/ Thái độ: học tập,nghiêm túc.

B/ CHUẨN BỊ

 * GV: Sgk, thước thẳng, thước đo góc.

 * HS : Sgk, đồ dùng học tập

C/ PHƯƠNG PHÁP: Gợi mở, vấn đáp, thảo luận nhóm.

D/ TIẾN TRÌNH

Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng

* Hoạt động 1:KTBC 10’

Thế nào là tia phân giác của một góc?

Sửa bài 31 sgk * Hoạt động 1

* Hoạt động 2: 15’

Gọi 1HS vẽ hình bài 33 sgk

Cho HS thảo luận nhóm.

Gọi HS trình bày

GV nhận xét chỉnh sửa.

GV: gợi ý cách khác .yêu cầu HS về nhà làm. * Hoạt động 2

HS trình bày trên bảng

HS lắng nghe Luyện tập

33) sgk

Ta có: Tia Ot là tia phân giác của góc xOy nên

Mà: ( 2 góc kề bù)

* Hoạt động 3:18’

Gọi 1HS vẽ hình bài 37 sgk

Gọi 1HS trình bày câu a

Cho HS thảo luận nhóm câu b.

GV gợi ý: Góc mOn bằng tổng hai góc nào ?

Số đo góc mOy bằng nhiêu độ ? vì sao?

Muốn tính số đo góc nOy cần dựa vào những góc nào?

Gọi HS trình bày

 * Hoạt động 3

HS vẽ hình

HS trình bày trên bảng

 37) sgk

a) Vì tia Oy nằm giữa hai tai Ox và Oz nên:

b)

Tia Om là tia phân giác của góc xOy

ta có:

Tia On là tia phân giác của góc xOz

ta có:

Mà:

Vậy:

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 119Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 22: Luyện tập (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 22	Tuần 26
LUYỆN TẬP
A/ MỤC TIÊU
	1/ Kiến thức
	- Củng cố tia phân giác của một góc, khi nào xÔy + yOz = xÔz
	- Tính được số đo góc dựa vào định nghĩa tia phân giác một góc.
	2/ Kĩ năng: vẽ hình chính xác, cẩn thận, tính được số đo góc.
	3/ Thái độ: học tập,nghiêm túc.
B/ CHUẨN BỊ
	* GV: Sgk, thước thẳng, thước đo góc.
	* HS : Sgk, đồ dùng học tập
C/ PHƯƠNG PHÁP: Gợi mở, vấn đáp, thảo luận nhóm.
D/ TIẾN TRÌNH
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng
* Hoạt động 1:KTBC 10’
Thế nào là tia phân giác của một góc?
Sửa bài 31 sgk
* Hoạt động 1
* Hoạt động 2: 15’
Gọi 1HS vẽ hình bài 33 sgk
Cho HS thảo luận nhóm.
Gọi HS trình bày
GV nhận xét chỉnh sửa.
GV: gợi ý cách khác .yêu cầu HS về nhà làm.
* Hoạt động 2
HS trình bày trên bảng
HS lắng nghe
Luyện tập
33) sgk
Ta có: Tia Ot là tia phân giác của góc xOy nên
Mà: ( 2 góc kề bù)
* Hoạt động 3:18’
Gọi 1HS vẽ hình bài 37 sgk
Gọi 1HS trình bày câu a
Cho HS thảo luận nhóm câu b.
GV gợi ý: Góc mOn bằng tổng hai góc nào ?
Số đo góc mOy bằng nhiêu độ ? vì sao?
Muốn tính số đo góc nOy cần dựa vào những góc nào?
Gọi HS trình bày
* Hoạt động 3
HS vẽ hình
HS trình bày trên bảng
37) sgk
a) Vì tia Oy nằm giữa hai tai Ox và Oz nên:
b)
Tia Om là tia phân giác của góc xOy 
ta có:
Tia On là tia phân giác của góc xOz 
ta có: 
Mà: 
Vậy: 
*DẶN DÒ: Về nhà
	- Xem và học khái niệm tia phân giác của một góc
	- Xem lại cách trình bày lời giải của một bài toán
	- Xem lại cách vẽ tia phân giác của một góc.
	- Chuẩn bị: thực hành đo góc.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 22.doc