Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 17, Bài 2: Góc - Năm học 2009-2010

Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 17, Bài 2: Góc - Năm học 2009-2010

A. MỤC TIÊU.

 1. Kiến thức :

Hiểu góc là gì? Góc bẹt là gì? Điểm nằm trong góc. Nhận biết điểm nằm trong góc.

2.Kỷ năng:

Vẽ được góc, Nhận biết các góc.

3.Thái độ:

 Rèn khả năng thực hiện nhanh nhẹn , chính xác .

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 Nêu - giải quyết vấn đề.

C. CHUẨN BỊ:

 GV: Nghiên cứu bài dạy. Hệ thống bài tập củng cố.

 HS: Nghiên cứu bài mới.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 I. Ổn định ( 2’) Vắng: 6C:

 II.Kiểm tra bài cũ: (Không)

 III. Bài mới:

 1. Đặt vấn đề. 3’

2. Triển khai bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC

1. Hoạt động 1: 10

GV: Cho ba HS vẽ 2 tia chung gốc Ox, Oy.

GV: Hai tia Ox, Oy chung gốc tạo thành 1 hình, hình đó gọi là góc .Vậy góc là gì ?

GV: Giới thiệu: đỉnh góc, 2 cạnh của góc gọi HS nêu lại tên đỉnh và 2 cạnh của góc xOy.

GV: Cho HS giải bài 7 tr 75

2. Hoạt động 2: 5

GV: Cho HS xem hình 4c, và hỏi hình đó có phải là góc không ?

GV: Hai cạnh của xOy có gì đặc biệt?

GV: Đó là góc bẹt. Vậy thế nào là góc bẹt?

3. Hoạt động 3: 10

GV: Để vẽ góc xOy, ta vẽ như thế nào?

GV: Dùng kí hiệu số vẽ lên hình cho HS quan sát

4. Hoạt động 4: 5

GV: Giới thiệu như điểm nằm giữa như sgk

 1/ Góc :

Định nghĩa : góc là hình gồm hai tia chung gốc

 Góc xOy còn gọi là góc MON, góc O

 Các kí hiệu tương ứng là : xOy,

MON, Ô

2/ Góc bẹt :

Định nghĩa : góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau

3/ Vẽ góc:

 Để vẽ góc : vẽ đỉnh và hai cạnh của góc.

 Khi phân biệt góc người ta dùng:

 + Vòng cung nhỏ.

 + Kí hiệu bằng số

4/ Điểm nằm trong góc :

 Điểm M là điểm nằm bên trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox, Oy

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 02/03/2021 Lượt xem 32Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 17, Bài 2: Góc - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 17. §2: GÓC
Ngày soạn: 31/1
Ngày giảng: 6C:3/2/2010
A. MỤC TIÊU.
 1. Kiến thức :
Hiểu góc là gì? Góc bẹt là gì? Điểm nằm trong góc. Nhận biết điểm nằm trong góc. 
2.Kỷ năng:
Vẽ được góc, Nhận biết các góc.
3.Thái độ:
 	Rèn khả năng thực hiện nhanh nhẹn , chính xác .
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
 	Nêu - giải quyết vấn đề.
C. CHUẨN BỊ:
 	GV: Nghiên cứu bài dạy. Hệ thống bài tập củng cố.
	HS: Nghiên cứu bài mới.
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
 I. Ổn định ( 2’)	 Vắng: 6C:
 II.Kiểm tra bài cũ: (Không)
 III. Bài mới:
 1. Đặt vấn đề. 3’
2. Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG KIẾN THỨC
1. Hoạt động 1: 10
GV: Cho ba HS vẽ 2 tia chung gốc Ox, Oy.
GV: Hai tia Ox, Oy chung gốc tạo thành 1 hình, hình đó gọi là góc .Vậy góc là gì ?
GV: Giới thiệu: đỉnh góc, 2 cạnh của góc gọi HS nêu lại tên đỉnh và 2 cạnh của góc xOy.
GV: Cho HS giải bài 7 tr 75
2. Hoạt động 2: 5
GV: Cho HS xem hình 4c, và hỏi hình đó có phải là góc không ?
GV: Hai cạnh của xOy có gì đặc biệt? 
GV: Đó là góc bẹt. Vậy thế nào là góc bẹt?
3. Hoạt động 3: 10
GV: Để vẽ góc xOy, ta vẽ như thế nào?
GV: Dùng kí hiệu số vẽ lên hình cho HS quan sát
4. Hoạt động 4: 5
GV: Giới thiệu như điểm nằm giữa như sgk
1/ Góc :
Định nghĩa : góc là hình gồm hai tia chung gốc
 Góc xOy còn gọi là góc MON, góc O
 Các kí hiệu tương ứng là : xOy,
MON, Ô
2/ Góc bẹt :
Định nghĩa : góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau
3/ Vẽ góc:
 Để vẽ góc : vẽ đỉnh và hai cạnh của góc.
 Khi phân biệt góc người ta dùng:
 + Vòng cung nhỏ.
 + Kí hiệu bằng số 
4/ Điểm nằm trong góc :
 Điểm M là điểm nằm bên trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox, Oy
3. Củng cố: 10’
Bài tập 6, 7, 8 SGK
4. Hướng dẫn về nhà: 5’
BTVN:	Học bài, Hoàn thành các bài tập SGK. SBT
Chuẩn bị thước đo góc cho tiết sau

Tài liệu đính kèm:

  • docHINH HOC 6.17.doc