Giáo án lớp 8 môn Địa lý - Tiết 15 - Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

Giáo án lớp 8 môn Địa lý - Tiết 15 - Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

1. Kiến thức :

 -HS nắm được vị trí địa lí, các quốc gia, các vùng lãnh thổ thuộc Đông Á

 -Nắm được các đặc điểm về địa hình, khí hậu, sông ngòi, và cảnh quan tự nhiên cửa khu

 vực Đông Á

2. Kĩ năng :

 -Cũng cố phát triển kĩ năng đọc, phân tích bản đồ, tranh ảnh tự nhiên

 -Rèn kĩ năng xây dựng mối quan hệ nhân quả giữa các thành phần tự nhiên khu vực

3. Thái độ: nhận thức được mối quan hệ tự nhiên ở Đông Á

 

doc 90 trang Người đăng levilevi Lượt xem 6867Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 8 môn Địa lý - Tiết 15 - Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày 3/12/2013
Tiết 15
Bài 12 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức :
 -HS nắm được vị trí địa lí, các quốc gia, các vùng lãnh thổ thuộc Đông Á
 -Nắm được các đặc điểm về địa hình, khí hậu, sông ngòi, và cảnh quan tự nhiên cửa khu 
 vực Đông Á
2. Kĩ năng :
 -Cũng cố phát triển kĩ năng đọc, phân tích bản đồ, tranh ảnh tự nhiên 
 -Rèn kĩ năng xây dựng mối quan hệ nhân quả giữa các thành phần tự nhiên khu vực
3. Thái độ: nhận thức được mối quan hệ tự nhiên ở Đông Á
II. Các kĩ năng sống cơ bản đuợc giáo dục trong bài:
- Giao tiếp và tự nhận thức( HĐ1,2)
- Tìm kiến và xử lí thông tin, phân tích so sánh. ( HĐ1,2)
III. Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng :
-Thảo luận nhóm , So sánh,Trực quan
IV.Phương tiện dạy học 
 -Bản đồ tự nhiên khu vực Đông Á, Bản đồ tự nhiên Châu Á
 -Một số tranh ảnh, tài liẹu điển hình về cảnh quan tự nhiên Đông Á
 -Bản ñồ câm khu vực Đông Á 
IV.Tiến trình bài giảng:
1.Ổn định lớp: 
2.KTBC
 -Cho biết đặc điểm phân bố dân cư của Nam Á? Giải thích nguyên nhân phân bố dân cư 
 không đều 
 -Các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của Ấn Độ phát triển như thế nào?
3.Bài mới(1 phút)
 -Đông Á là khu vực rộng lớn tiếp giáp với TBD có ĐKTN rất đa dạng. Đây là khu vực 
 con người khai thác lâu ñời nhất nên thiên nhiên thay đổi rất sâu sắc
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung ghi bảng
1.HĐ1: Vị trí địa lí và phạm vi khu vực Đông Á
GV: dùng b/đồ “ tự nhiên Châu Á”
-Nhắc lại vị trí đặc điểm nổi bật của tự nhiên và kinh tế 2 khu vực vừa học: TNÁ, NÁ
-Giới thiệu khu vực Đông Á: Vị trí, phạm vi khu vực gồm hai bộ phận khác nhau: Phân ñất liền và Phần hải đảo
+Dựa vào H12.1. Cho biết:
 -Khu vực Đông Á bao gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ nào?
-GV. Yêu cầu HS lên bản trình bày từng câu sau (1 HS đọc tên 1 HS xác ñịnh vị trí trên b/đồ)
(Gồm4 quốc gia, Đài loan là bộ phận lãnh thổ TQ)
-Về mặt địa lí tự nhiên k/v ĐôngÁgồm mấy bộ phận?
-Các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á tiếp giáp với quốc gia, biển nào?
1.Vị trí địa lí và phạm vi khu vực 
Đông Á
-Khu vực Đông Á gồm các quốc gia và vùng lãnh :
 Trung Quốc, Nhật Bản, 
CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Đài Loan 
-Khu vực gồm 2 bộ phận:Đất liền và Hải Đảo
2.HĐ2:Đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Á
*HĐộng nhóm
GV: giới thiệu cho HS các đối tượng tự nhiên trên b/ñồ. Phân phối nhiệm vụ các nhóm theo nội dung sau:
-Bước 1 : chia nhóm phân công nhiệm vụ
+Nhóm1:-So sánh địa hình phía đông và phía tây của phần đất liền?(Đọc tên xác ñịnh cụ thể các dạng địa hình trên bản đồ)
 -Địa hình hải đảo?(Xác định vành đai lửa TBD)
+Nhóm2:-Khu vực Đông Á nằm trong đới khí hậu nào (dựa vào H2.1)
 -Phân biệt sự khác nhau về khí hậu giữa phía đông , hải đảo với Phía tây khu vực Đông Á. Khí hạu ảnh hưởng đến các cảnh quan khu vực như thế nào?
+NHóm3:-Xác định 3 con sông lớn khu vực Đông Á trên b/đồ tự nhiên Châu Á
 -Nêu điểm giống và khác nhau về đặc điểm giữa hệ thống sông Hoàng Hà và sông Trường Giang?
-Bước 2: các nhóm thảo luận
-Bước 3: đại diện từng nhóm trình bày.
-Bước 4: gv chuẩn xác kiến thức , nhận xét
(Giống: nơi bắt nguồn, hướng chảy, hạ lưu có đồng bằng phù sa; Khác nhau:Chế độ nước sông Hoàng Hà có chế độ nước thất thường do chảy qua những vùng có khí hâu khác nhau , còn sông Trường Giang có chế độ nước điều hoà vì phần lớn sông chảy qua vùng khí hậu cận nhiệt gió mùa)
*Các nhóm thảo luận, lần lược từng nhóm trình bày nhóm khác bổ sung .GV chuẩn xác kiến thức dựa vào b/đồ Châu Á và khu vực 
2 Đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Á:
a, Địa hình, khí hậu và cảnh quan tự nhiên:
*Phần phía đông và Hải ñảo
-Phiá đông: Vùng đồi, núi thấp xen với ñồng bằng, đồng bằng :rộng, bằng phẳng
-Hải đảo: Vùng nuùi trẻ,núi lửa, động đất đang hoạt động
_có khí hậu gió mùa ẩm
 +Mùa đông:gió mùa tây bắc rất 
 lạnh và khô
 +Mùa hè: Có mùa đông nam, 
 mưa nhiều
 +Cảnh quan: Rừng cận nhiệt ñới
*Phần phía tây ñất liền:
 -Núi cao hiểm trở, sơn nguyên 
 đồ sộ, bồn địa cao rộng
 -Khí hậu cận nhiệt lục ñịa quanh
 năm khô
 -Cảnh quan: Thảo nguyên khô, 
 hoang mạc
b,Sông ngòi:
-Khu vực có 3 sông lớn:A mua, Trường Giang, Hoàng Hà
-Các sông lớn bồi tụ lượng phù sa cho các đồng bằng ven biển
4.Củng cố: 
-Nêu sự khác biệt : địa hình, khí hậu, cảnh quan giữa phía đông và phía tây của phần đất liền
*Phần trắc nghiệm: S Hoàng Hà khác với sông Trường Giang ở đặc điểm nào ?
 a,Bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng 
 b,Chế độ nước thất thường
 c,Ở hạ lưu bồi tụ nên đồng bằng phù sa màu mở 
 d,Chảy về phía đông nên đồng bằng phù sa màu mở
5.HDVN: học bài cũ và soạn bài mới:
Bài 13:Tình hình phát triển Kinh tế – xã hội khu vực Đông Á
 +Quan sát bảng thống kê số liệu về dân số Đông Á và thế giới năm2002: Cho biết số dân khu vực Đông Á chiếm bao nhiêu% so với thế giới; cho biết số dân TQ chiếm bao nhhiêu % so với ĐÁ, Châu Á, Thế giới
 +Hãy so sánh đặc điểm kinh tế Nhật Bản và Trung Quốc ?
 +Em hãy nêu những ngành SXCN của Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới
 4.12.2013
Tiết 16:Bài 13 TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI KHU VỰC ĐÔNG Á
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức :HS cần
 -Nắm vững đặc điểm chung về dân cư và sự phát triển KT – XH khu vực Đông Á
 -Hiểu rỏ đặc điểm cơ bản phát triển kinh tế – Xã hội của Nhật Bản và Trung Quốc
2. Kĩ năng : -Cũng cố nâng cao kĩ năng ñọc, Phân tích các bản số liệu 
3. Thái độ: Nhận thức được tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước Đông Á ,có ý thức hợp tác trong phát triển kinh tế
II. Các kĩ năng sống cơ bản đuợc giáo dục trong bài:
-Giao tiếp và tự nhận thức( HĐ1,2)
- Tìm kiến và xử lí thông tin. ( HĐ1,2)
III. Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng :
Thảo luận nhóm, Nêu vấn đề , trực quan .
IV.Phương tiện dạy học 
 -Bản đồ tự nhiên, Kinh tế Đông Á
 -Tranh ảnh, Tài liệu về Công nghiệp, Nông nghiệp, Hoạt động sản xuất của các nước
 trong khu vực 
V.Tiến trình bài giảng:
1.Ổn định lớp: 
2.KTBC 
 -Cho biết đặc điển khác nhau về địa hình, khí hậu, cảnh quan của khu vực Đông Á
 -Nêu điểm giống và khác nhau của 2 con sông Hoàng Hà, sông Trường Giang 
 3.Bài mới 
-Giới thiệu bài mới: Vào đầu thập kỉ 70 thế giới nói nhiều đến sự phát triển “Thần kì”
 của nền kinh tế Nhật Bản.Vào những năm của thập kỉ 80, những “ con rồng” KT khu vực 
 Châu Á đã xuất hiện và phát triển mạnh mẽ, dẫn đến sự biến đổi to lớn về mọi mặt 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung ghi bảng
1.HĐ1: 
Khái quát về dân cư và đặc điểm phát triển kinh tế khu vực Đông Á
*HĐộng cá nhân/ cặp
-Dựa vào bản 13.1 ñọc dân số các nước khu vực và tính tổng dân số khu vực Đông Á
-Dân số khu vực Đông Á chiếm bao nhiêu % tổng số dân Châu Á và thế giới(năm 2002)? (chiếm 40%dân số Châu Á và 24% dân số thế giới)
- Đặc điểm sự phân bố dc và tôn giáo khu vực Đ Á?
+Đọc SGK mục 1 cho biết:
 -Sau chiến tranh thế giới lần 2 nền kinh tế các nước Đông Á phát triển như thế nào? Vì sao ?
 -Ngày nay nền kinh tế các nước trong khu vực có những đặc điểm gì nổi bật?
GV. Giảng giải mở rộng:
-Trung Quốc cuối thập kỉ 80 đến nay đã đạt thành tựu rrất lớn trong phát triển KT, thực hiện chiến lược hiện đại hoá đất nước.
-Quá tình phát triển KT các nước trong khu vực Đông Á thể hiện như thế nào?
-Dựa vào bảng13.2 Hãy cho biết tình hình xuất khẩu của 3 nước Đông Á?Nước nào có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất trong 3 nước đó? (Xuất khẩu > nhập khẩu , Nhật Bản có giá trị > nhập 54,4 tỉ USD
-Hãy cho biết vai trò của các nước, vùng lãnh thổ Khu vực Đông Á trong sự phát triển hiện nay trên thế giới 
1.Khái quát về dân cư và đặc điểm phát triển kinh tế khu vực Đông Á:
a,Khái quát về dân cư: 
-Đông Á là khu vực có dân số đông nhất so với các khu vực Châu Á, số dân:
1509,5 triệu gười(2002)
b,Đặc điểm phát triển kinh tế Đông Á:
-Ngày nay nền kinh tế phát triển nhanh và duy trì với tốc ñộ tăng trưởng cao.
-Quá trình phát triển đi từ sản xuất thay thế hàng nhập khẩu đến sản xuất để xuất khẩu
2.HĐ2. 
Đặc ñiểm phát triển 1 số quốc gia trên thế giới 
*Hoạt động nhóm: 2 nhóm
-Bước 1 : chia nhóm phân công nhiệm vụ
-Nhóm1:Trình bày hiểu biết của mình về sự phát triển của Nhật Bản (sơ lược lịch sử, đặc điểm phát triển kinh tế )
-Nhóm 2:Trình bày hiểu biết của mình về sự phát triển của Trung Quốc (dân số và đặc điểm phát triển kinh tế )
*Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung
-Bước 2: các nhóm thảo luận
-Bước 3: đại diện từng nhóm trình bày.
-Bước 4: gv chuẩn xác kiến thức , nhận xét
GV.Chuẩn xác kiến thức :
+Tổng kết những đặc điểm phát triển Nhật Bản.
-Công nghiệp: Là ngành mũi nhọn, là sức mạnh kinhtế 
-GV xác định 5 đặc khu kinh tế lớn TQ trên bản đồ: Thẩm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu, Hạ Môn và Hải Nam
2.Đặc điểm phát triển của 1 số nươc
Đông Á:
a,Nhật Bản:
-Là nước công nghiệp phát triển cao. Tổ chức sản xuất hiện ñại, hợp lí và mang lại hiệu quả cao 
-Nhiều ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới: Chế tạo ô tô, đóng tàu; Công nghiệp ñiện tử và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
b,Trung Quốc:
-Là nước đông dân nhất thế giới:1288 triệu người(2002)
-Có đường lối chính sách mở cửa,hiện đại hoá đất nước, nền KT phát triển nhanh 
-Tốc độ tăng trưởng cao và ổn ñịnh
4.Củng cố: 
 -Em hãy nêu tên các nước, vùng lảnh thổ thuộc Đông Á và vai trò của các nước, vùng lãnh thổ 
 đó trong sự phát triển hiện nay trên thế giới 
 -Quan sát bản thống kê số liệu về dân số Đông Á và thế giới năm 2002
Thế giới
Châu Á
Trung 
 Quốc
Nhật
Bản
CHDCND
Triều Tiên
 Hàn
 Quốc
 Đài
Loan
Số dân
(Triệu người)
 6215
 3766
 1288
 127,4
 23,2
 48,4
 22,5
 +Cho biết số dân của khu vực Đông Á Chiếm bao nhiêu % so với Châu Á, và thế giới ?
 +Số dân Trung Quốc chiếm bao nhiêu % so với dân số của Đông Á, Châu Á, Thế giới?
5.HDVN: -Về nhà nắm vững Phần 1, 2 Và rèn kĩ năng phân tích số liệu dân số và Kinh Tế
 -Soạn trước tiết Ôn Tập chuẩn bị thi học kì 1
 +Xem lại : Các khu vực của Châu Á , Tây Nam Á; Nam Á; Đông Á 
 -Về Đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế, xã hội từng khu vực Châu Á
 -Rèn kĩ năng đọc và phân tích số liệu dân số, kinh tế, Phân tích bản đồ , biểu đ
 6.12.2013
Tiết 17:ÔN TẬP HỌC KÌ I
TỪ BÀI 7 ĐẾN BÀI 13
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức :
 -Cũng cố và hệ thống hoá lại kiến thước cơ bản trọng tâm đã học :
 +Phần Châu Á: Đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế, xã hội
 +Phần các khu vực: TNÁ, NÁ, ĐÁ, và nắm được đặc điểm về tự nhiên, dân cư, kinh tế
 xã hội khu vực TNÁ 
2. Kĩ năng :
 -Phân tích các biểu đồ tự nhiên 
 -Phân tích mối quan hệ giữa tự nhiên với kinh tế
 -Sử lí các ... i nhaân taïo
2. Kó naêng :-Reøn kó naêng nhaän bieát phaân tích baûn ñoà ñoâng, thöïc vaät 
 -Xaùc ñònh söï phaân boá caùc loaïi röøng, vöôøn quoác gia.
 -Xaùc laäp moái quan heä giöõa vò trí, laõnh thoå, ñòa hình, khí haäu vaø ñoäng thöïc vaät
3. Thái độ Có trách nhiệm bảo vệ bền vững nguồn sinh vật Việt Nam
II. Các kĩ năng sống cơ bản đuợc giáo duc trong bài:
Hợp tác,giao tiếp, giải quyết vấn đề 
III.Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dung trong bài:
 Thaûo luaän nhoùm, so saùnh tröïc quan .
 IV.Phương tiện dạy học 
-Baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam (Treo töôøng)
 -Taøi lieäu tranh aûnh:
 +Heä sinh thaùi ñieån hình: Röøng ven bieån, haûi ñaûo, ñoàng ruoäng
 +Moät soá loaøi sinh vaät quí hieám
V.Tieán trình baøi giaûng:
1.OÅn ñònh lôùp: (1 phuùt)
2.KTBC(4 phuùt) -Cho bieát ñaëc ñieåm , söï phaân boá vaø giaù trò söû duïng ñaát feralít ñoài nuùi thaáp vaø ñaát phuø sa ôû nöôùc ta
 -Döïa vaøo baûn ñoà haõy giaûi thích :
 +Vì sao nhoùm ñaát feralít chieám dieän tích nhieàu nhaát ôû nöôùc ta.
 +Vì sao nhoùm ñaát naøy coù nhieàu loaïi ñaát
3.Baøi môùi(1 phuùt) 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung ghi bảng
1.HÑ1:(24/) Ñaëc ñieåm chung 
Hoaït ñoäng: Caëp/nhoùm
-Döïa vaøo kieán thöùc thöïc teá haõy cho bieát caùc loaøi sinh vaät soáng trong moâi tröôøng khaùc nhau?(Moâi tröôøng caïn, nöôùc, ven bieån)
-Nhaän xeùt gì veà giôùi sinh vaät nöôùc ta
-Döïa vaøo SGK cho bieát söï ña daïng cuûa sinh vaät Vieät Nam ñöôïc theå hieän nhö theá naøo ñöôïc theå hieän nhö theá naøo? (Thaønh phaàn loaøi, gen di truyeàn, kieåu heä sinh thaùi, coâng duïng cuûa saûn phaåm)
-Cheá ñoä nhieät ñôùi aåm, gioù muøa cuûa thieân nhieân theå hieän trong giôùi sinh vaät nhö theá naøo?
(-Söï hình thaønh ñoài nuùi, röøng nhieät ñôùi gioù muøa treân ñaát lieàn.
-Söï hình thaønh khu vöïc sinh thaùi bieån nhieät ñôùi)
-Con ngöôøi taùc ñoäng heä sinh thaùi töï nhieân nhö theù naøo?
-Haõy chöùng minh söï giaøu coù veà thaønh phaàn loaøi sinh vaät nöôùc ta?
-Soá loaøi nöôùc ta: 30.000 loaøi SV
+Thöïc vaät > 14.600 loaøi . 9949 loaøi soáng ôû röøng nhieät ñôùi
	 .4675 loaøi soáng ôû röøng aù nhieät ñôùi
+Ñoäng vaät > 11.200 loaøi: .1000 loaøi vaø phaân loaøi chim
 .250 loaøi thuù.5000 loaøi coân truøng.2000 loaøi caù bieån, 500 caù ngoït
-Döïa vaøo voán hieåu bieát neâu nhöõng nhaân toá taïo neân söï phong phuù veà thaønh phaàn loaøi cuûa SV nöôùc ta (Khí haäu, thoå nhöôõng, caùc thaønh phaàn khaùc 
+Thaønh phaàn baûn ñòa chieám 50%
+Thaønh phaàn di cö chieám gaàn 50% töø caùc luoàng SV: Trung Hoa, Hy-ma-lay-a, Ma-lai-xi-a, AÁn Ñoä, Mi-an-Ma)
1 . Ñaëc ñieåm chung 
-Sinh vaät vieät nam phong phuù vaø ña daïng
-Sinh vaät Vieät Nam soáng khaép moïi nôi treân laõnh thoå vaø phaùt trieån quanh naêm
-Moâi tröôøng soán cuûa Vieät Nam thuaän lôïi, nhieàu luoàng SV di cö tôùi
2.HÑ2: (10/ ) Söï ña daïng veà heä sinh thaùi 
Hoaït ñoäng Nhoùm : 4 nhoùm
-Neâu teân vaø söï phaân boá ñaëc ñieåm noåi baät caùc kieåu heä sinh thaùi ôû nöôùc ta 
-Chia lôùp ra thaønh 4 nhoùm tìm hieåu ñieåm noåi baät cuûa 4 heä sinh thaùi Vieät Nam (HST röøng ngaäp maën, HST röøng nhieät ñôùi gioù muøa , HST khu baûo toàn thieân nhieân vaø vöôøn quoác gia ,HST noâng nghieäp)
Bươc 1: Chia nhóm phân công nhiệm vuï.
-Bươc 2: Các nhóm thảo luận
-Bươc 3: Đại diện tưøng nhóm trình bày, 
-Bươc 4: GV chuẩn xác kiến thưùc, nhận xét hoạt ñộng
 *Caùc nhoùm thaûo luaän, ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy, nhoùm khaùc boå sung, GV- chuaån xaùc kieán thöùc, KLuaän
-Röøng troàng vaø röøng töï nhieân coù gì khaùc nhau 
3. Söï ña daïng veà heä sinh thaùi
-Coù 4 HST:
+HST röøng ngaäp maën
+ HST röøng nhieät ñôùi gioù muøa 
+ HST khu baûo toàn thieân nhieân vaø vöôøn quoác gia 
+HST noâng nghieäp
4.Củng coá: (3 phuùt) +Chöùng minh tính ña daïng cuûa sinh vaät Vieät Nam
 +Giaù trò KT – XH cuûa vöôøn quoác gia nhö theá naøo? 
5.HDVN:(2 phuùt) 
 -Veà nhaø caàn naém ñöôïc ñaëc ñieån cô baûn ñaëc ñieåm sinh vaät nöôùc ta 
 -Soaïn tröôùc baøi: 37 Baûo veä taøi nguyeân Sinh vaät Vieät Nam 
 +Haõy chöùng minh taøi nguyeân sinh vaät nöôùc ta coù giaù trò to lôùn veà nhöõng maët naøo?
 +Hieän traïng taøi nguyeân röøng nöôùc ta? Nguyeân nhaân suy giaûm dieân tích röøng nöôùc ta 
 +Haäu quaû söï maát röøng?
 VI. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy
Tuần 31 - Tiết 44
Ngày soạn:2.4.2012
Tuaàn 31 Baøi 38 BAÛO VEÄ TAØI NGUYEÂN SINH VAÄT VIEÄT NAM Ngaøy soaïn: 14.4.2006
Tieát 44 	Ngaøy giaûng: 20.4.2006 
I. Muïc tieâu baøi hoïc:
1. Kieán thöùc : HS caàn Phaûi:
 -Hieåu ñöôïc giaù trò to lôùn cuûa taøi nguyeân sinh vaät Vieät Nam
 -Naém ñöôïc thöïc traïng (Soá löôïng vaø chaát löôïng)nguoàn taøi nguyeân
2. Kó naêng :
 -Ñoái chieáu, so saùnh caùc baûn ñoà, nhaä xeùt ñoä che phuû cuûa röøng.
 -Hieän traïng röøng: Thaáy roõ söï suy giaûm dieän tích röøng Vieät Nam
II.Phöông tieän daïy hoïc 
 -Baûn ñoà hieän traïng taøi nguyeân röøng Vieät Nam (Treo töôøng)
 -Taøi nguyeân, Tranh aûnh caùc vaät quí hieám(Saùch ñoû Vieät nam)
 -Baêng hình veà naïn chaùy röøng, phaù röøng böøa baõi ôû Vieät nam
III.Phöông phaùp: Thaûo luaän nhoùm, so saùnh tröïc quan .
IV.Tieán trình baøi giaûng:
1.OÅn ñònh lôùp: (1 phuùt)
2.KTBC(4 phuùt) 
 +Ñaëc ñieåm chung sinh vaät Vieät nam 
 +Neâu teân vaø söï phaân boá caùc kieåu heä sinh thaùi röøng nöôùc ta 
 +Chöùng minh tính ña daïng cuûa sinh vaät Vieät Nam
3.Baøi môùi(1 phuùt) Giaùo vieân giôùi thieäu baøi môùi
 Hoaït ñoâng thaày vaø troø
 Noäi dung ghi baûng
1.HÑ1:(15/) Giaù trò taøi nguyeân sinh vaät 
a,Muïc tieâu: 
- Hieåu ñöôïc giaù trò to lôùn cuûa taøi nguyeân sinh vaät Vieät NamVeà: Kinh teá, du lòch, moâi tröôøng sinh thaùi
b,Hoaït ñoäng : Caëp/ nhoùm
-Em cho bieát nhöõng ñoà duøng, vaät duïng haèng ngaøy cuûa em vaø gia ñình laøm töø vaät lieïu gì?
-GV: Ngoaøi nhöõng giaù trò thieát thöïc trong ñôøi soáng cuûa con ngöôøi nhö ñaõ neâu treân. Taøi nguyeân SV coøn coù nhöõng giaù trò to lôùn veà maët kinh teá , vaên hoaù, du lòch, baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi 
-Tìm hieåu B 38.1. Cho bieát moät soá giaù trò cuûa taøi nguyeân thöïc vaät Vieät nam 
-Em haõy neâu 1 soá saûn phaåm laáy töø ñoäng vaät röøng vaø bieån maø em bieát 
*Hoaït ñoäng 3 nhoùm giaù trò sinh vaät nöôùc ta 
+Nhoùm1:Taøi nguyeân SV coù giaù trò veà maëtkinh teá
+Nhoùm2:Taøi nguyeân SV coù giaù trò veà maët Du lòch
+Nhoùm3:Taøi nguyeân SV coù giaù trò veà maët MTST
*Caùc nhoùm thaûo luaän, ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy, nhoùm khaùc boå sung, GV- chuaån xaùc kieán thöùc, KLuaän
1 . Giaù trò taøi nguyeân sinh vaät
-Nguoàn taøi nguyeân SV nöôùc ta raát phong nhöng khoâng phaûi laø voâ taän
+coù gía trò veà : Kinh teá, Vaên hoaù du lichj vaø Moâi tröôøng sinh thaùi 
2.HÑ2: (14/ ) Baûo veä taøi nguyeân röøng
a,Muïc tieâu: Naém ñöôïc thöïc traïng (Soá löôïng vaø chaát löôïng)nguoàn taøi nguyeân röøng 
b,Hoaït ñoäng: caëp nhoùm
-Giôùi thieäu khaùi quaùt veà söï suy giaûm röøng nöôùc ta:
+DT röøng theo ñaàu ngöôøi TB caû nöôùc 0,1 ha( Thaáp nhaát ÑNAÙ 0,07 ha) thaáp hôn caû trò soá TB cuûa chaâu AÙ : 0,4ha/ ngöôøi
+Chæ baèng 1/10 trò soá TB theá giôùi (1,6 ha/ ngöôøi)
-Dieän tích röøng thu heïp nhanh choùng 
 +1943 coøn ½ dieän tích laõnh thoå coøn röøng che phuû (14,3 trieäu ha)
 +1973 coøn 1/3 dieän tích laõnh thoå coøn röøng che phuû 
 +1983 coøn 1/4 dieän tích laõnh thoå coøn röøng che phuû
-Nhaän xeùt xu höôùng bieán ñoäng dieän tích röøng töø 1943 ñeán 2001? 
 +1843 – 1993 giaûm raát nhanh 
GV môû roäng: + DT che phuû röøng toaøn quoác ñaõ ñaït treân 
36,1% heát naêm 2004. Phaán ñaáu 2010 troàng môùi 5 trieäu ha röøng
+ Giai ñoaïn 2006 – 2010 phaûi troàng môùi, khoanh nuoâi taùi sinh 2,6 trieäu ha röøng
-Hieän nay chaát löôïng röøng Vieät Nam nhö theá naøo? Tæ leä che phuû röøng
-Cho bieát nguyeân nhaân suy giaûm taøi nguyeân röøng nöôùc ta 
(Do chieán tranh, chaùy röøng, chaët phaù quaù möùc taùi sinh röøng, quaûn lí coøn baát caäp)
-Röøng laø taøi taùi taïo ñöôïc. Cho bieát nhaø nöôùc ta coù nhöõng bieän phaùp vaø chính saùch baûo veä röøng nhö theù naøo?
-Em coù theå cho bieát nhaø nöôùc ta coù phöông höôùng phaán ñaáu phaùt trieån röøng nhö theá naøo?
(Hieän nay nhôø voán ñaàu tö cuûa chöông trình PAM. Dieän tích röøng nöôùc ta taêng leân 9 trieäu ha 1993. phaán ñaáu ñeán 2010 troàng theâm 5 trieäu ha röøng 
2. Baûo veä taøi nguyeân röøng
-Röøng töï nhieân nöôùc ta bò suy giaûm theo 
thôøi gian veà dieän tích vaø chaát löôïng
-Töø 1993 -2001 dieän tích röøng ñaõ taêng leân nhôø voán ñaàu tö troàng röøng cuûa chöông trình PAM
-Tæ leä ñoä che phuû röøng nöôùc ta coøn thaáp 
33 – 35% dieän tích ñaát töï nhieân 
-Troàng röøng phuû nhanh ñaát troáng ñoài troït, tu boå, taùi taïo röøng 
-Söû duïng hôïp lí röøng ñang kghai thaùc 
-Baûo veä ñaëc bieät khu röøng phoønh hoä ñaàu nguoàn, du lòch, baûo toàn ña daïng sinh hoïc
3.HÑ3: (5/) Baûo veä taøi nguyeân ñoäng vaät
a,Muïc tieâu: Naém ñöôïc thöïc traïng (Soá löôïng vaø chaát löôïng)nguoàn taøi nguyeân ñoäng vaät 
b,Hoaït ñoäng: Nhoùm/ Caëp
-Maát röøng, aûnh höôûng tôùi taøi nguyeân ñoäng vaät nhö theá naøo?(maát nôi cö truù , huyû hoaïi heä sinh thaùi, giaûm suùt, tuyeät chuûnh caùc loaïi)
-Keå moät soá loaïi ñoäng vaät ñöùng tröôùc nguy cô bò tuyeät chuûng ? (Teâ giaùc, traâu röøng, boø toùt)
-Ñoâng vaät döôùi nöôùc bò giaûm suùt hieän nay do nguyeân nhaân naøo?
-chuùng ta coù bieän phaùp, phöông phaùp baûo veä taøi nguyen ñoäng vaäth nhö theá naøo?
-Vaäy em coù theåû laøm gì ñeå tham gia baûo veä röøng nhö theá naøo?
3. Baûo veä taøi nguyeân ñoäng vaät
-Khoâng phaù röøng  baén gieát ñoäng vaät quyù hieám, baûo veä toát moâi tröôøng 
-Xaây döïng nhieàu khu baûo toàn thieân nhieân, vöôøn quoác gia ñeå baûo veä ñoäng vaät, nguoàn gen ñoäng vaät
4.Cuõng coá: (3 phuùt)
 +Cho bieát giaù trò taøi nguyeân sinh vaät nöôùc ta?
 +Neâu nguyeân nhaân dieän tích röøng bò suy giaûm vaø haäu quaû vieäc maát röøng
 +Cho bieát thöïc traïng nguyeân röøng nöôùc ta?
 +Vaán ñeà baûo veä taøi nguyeân sinh vaät nöôùc ta 
5.HDVN:(2 phuùt) 
 -Veà nhaø caàn naém ñöôïc taøi nguyeân sinh vaät nöôùc ta 
 -Soaïn tröôùc baøi: 39 Ñaëc ñieåm chung töï nhieân Vieät Nam 
 +Thieân nhieân nöôùc ta coù nhöõng ñaëc ñieåm chung naøo?
 +Tính chaát nhieät ñôùi gioù muøa ñöôïc theå hieän nhö theá naøo trong caùc thaønh phaàn töï nhieân Vieät Nam
 +Vì sao caûnh quan töï nhieân nöôùc ta laïi thay ñoåi töø B – N, T – Ñ, T – C ? vaø ñaû taïo ra nhöõng thuaän 
 vaø khoù khaên cho söï phaùt trieån KT – XH ôû nöôùc ta? cho ví duï


Tài liệu đính kèm:

  • docbai soan dia ly 8 kns t15 tro di nha co chinh sua.doc