Giáo án Lớp 6 - Môn Toán - Tiết 23: Luyện tập

Giáo án Lớp 6 - Môn Toán - Tiết 23: Luyện tập

Mục tiêu:

- Khắc sâu kiến thức đường kính là dây lớn nhất của đường tròn và các định lí về quan hệ giữa đường kính và dây của đường tròn qua một số bài tập.

- Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, suy luận và chứng minh.

II\ Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ, Thước, compa.

- Hs: Thước và compa

 

doc 2 trang Người đăng ducthinh Lượt xem 1061Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 6 - Môn Toán - Tiết 23: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 23	Luyện tập
I\ Mục tiêu:
Khắc sâu kiến thức đường kính là dây lớn nhất của đường tròn và các định lí về quan hệ giữa đường kính và dây của đường tròn qua một số bài tập.
Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, suy luận và chứng minh.
II\ Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ, Thước, compa.
Hs: Thước và compa
III\ Tiến trình bài dạy:
	1\ Ổn định lớp:
	2\ Kiểm tra bài cũ:
HS1:Phát biểu định lí so sánh độ dài của đường kính và dây cung.
	3\ Luyện tập:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1: Cho (O) hai dây AB và AC vuông góc với nhau AB=10; AC= 24
a\ Tính khoảng cách mỗi dây đến tâm.
b\ Chứng minh ba điểm B,O,C thẳng hàng.
c\ Tính bán kính của (O)
Để tính khoảng cách từ O đến AB, AC ta là thế nào?
Để chứng minh ba điểm B,O, C ta làm thế nào?
Bài 2: Cho (O; R) đường kính AB, M thuộc bán kính OA, dây CD vuông góc với OA tại M . Lấy E thuộc AB sao cho ME=MA
a\ Tứ giác ACED là hình gì?
b\ Gọi I là giao điểm của DE và BC Chứng minh I thuộc (O’) có đường kính EB
c\ Cho AM= R/3 Tính SACBD
Tứ giác ACBD có gì đặc biệt?
Diện tích của tứ giác có hai đường chéo vuông góc được tính như thế nào?
Hãy tính CD? 
Ta có CD= 2 CM
CM2= MA.MB=
a\ 
b\ Chứng minh 
rồi suy ra B,O,C thẳng hàng 
c\ Áp dụng định lí pitago trong tam giác vuông HOB 
a\ Tứ giác ACED là hình thoi vì có hai đường chéo CD và AE vuông gòc với nhau tại trung điểm mỗi đường.
b\ Tam giác ABC có trung tuyến CO=AB/2
nên vuông tại C
mà DI//AC suy ra 
vậy I thuộc đường tròn đường kính EB
Tứ giác ACBD có hai đường chéo AB và CD vuông góc với nhau.
Nửa tích hai đường chéo.
SACBD= 
CD=2.R
4\ Hướng dẫn vềnhà:
Vận dụng các kiến thức đã học vào các bài tập 22,23 sbt
IV\ Rút kinh nghiệm:...................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 23.doc