Giáo án lớp 6 môn học Số học - Tuần 18 - Tiết 56 - Ôn tập học kỳ I

Giáo án lớp 6 môn học Số học - Tuần 18 - Tiết 56 - Ôn tập học kỳ I

 1. Kiến thức : Ôn tập quy tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên, quy tắc cộng trừ số nguyên, ôn tập quy tắc dấu ngoặc, các tính chất phép cộng trong Z.

 2. Kỹ năng : Thực hiện nhanh phép tính, tính giá trị biểu thức, tìm x.

 3. Thái độ : Cẩn thận khi giải bài tập.

II. Chuẩn bị :

 GV : Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ.

 HS : Ôn tập trước bài ở nhà.

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 2138Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn học Số học - Tuần 18 - Tiết 56 - Ôn tập học kỳ I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 18	Ngày soạn :
Tiết 56	Ngày dạy :
ÔN TẬP HỌC KỲ I (TT) 
I. Mục tiêu :
	1. Kiến thức : Ôn tập quy tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên, quy tắc cộng trừ số nguyên, ôn tập quy tắc dấu ngoặc, các tính chất phép cộng trong Z.
	2. Kỹ năng : Thực hiện nhanh phép tính, tính giá trị biểu thức, tìm x.
	3. Thái độ : Cẩn thận khi giải bài tập.
II. Chuẩn bị :
	GV : Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ.
	HS : Ôn tập trước bài ở nhà.
III. Hoạt động trên lớp :
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
14’
15’
15’
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Dạy bài mới : 
- BT 111, SGK trang 99 :
Tính các tổng sau :
a) [(-13) + (-51)] + (-8)
b) 500 – (-200) – 210 – 100
c) 777 – (-111) – (-222) + 20
- BT 114, SGK trang 99 :
Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn :
a) -8 < x < 8
b) -6 < x < 4
c) -20 < x < 21
- BT 115, SGK trang 99 :
Tìm a Z, biết :
a) 
b) 
c) 
d) 
4. Củng cố : 
- HS giải :
a) [(-13) + (-51)] + (-8)
= - 64 + (-8) = - 72
b) 500 – (-200) – 210 – 100
= (500 + 200) – (210 + 100)
= 700 – 310
= 390
c) 777 – (-111) – (-222) + 20
= 777 + 111 + 222 + 20
= 1110 + 20
= 1130
- HS giải :
Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn :
a) -8 < x < 8
x -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
Tổng của chúng :
(-7 + 7) + (-6 + 6) + (-5 + 5) + (-4 + 4) + (-3 + 3) + (-2 + 2) + (-1 + 1) + 0 = 0
b) -6 < x < 4
x -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 
Tổng của chúng :
[(-5) + (-4)] +(-3 + 3) + (-2 + 2) + (-1 + 1) + 0 = -9
c) -20 < x < 21
x -19; -18; -17; . 18; 19; 20
Tổng của chúng :
(-19 + 19) + (-18 + 18) +. + (-1 + 1) + 20 = 20.
- HS giải :
Tìm a Z, biết :
a) 
 a = 5 hoặc a = -5
b) 
 a = 0
c) 
Không thể tìm được a.
d) 
a = 5 hoặc a = -5
- BT 111, SGK trang 99 :
Tính các tổng sau :
a) [(-13) + (-51)] + (-8)
b) 500 – (-200) – 210 – 100
c) 777 – (-111) – (-222) + 20
- BT 114, SGK trang 99 :
Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn :
a) -8 < x < 8
b) -6 < x < 4
c) -20 < x < 21
- BT 115, SGK trang 99 :
Tìm a Z, biết :
a) 
b) 
c) 
d) 
5. Dặn dò : (1’)
- Về nhà xem lại các bài tập đã giải.
-Tiếp tục ôn tập các kiến thức đã học.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 56.doc