Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tuần 30 - Tiết 57: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tuần 30 - Tiết 57: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

1) Kiến thức:

 Nêu được vai trò của thực vật trong việc bảo vệ đất chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, hạn hán, bảo vệ nguồn nước ngầm.

 Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng xói mòn, hạn hán, lũ lụt.

 Giải thích được tác hại việc phá rừng.

2) Kỹ năng: rèn kỹ năng quan sát, phân tích, khái quát hoá.

3) Thái độ: có ý thức trồng và bảo vệ rừng.

II. CÁC KĨ NĂNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI:

- Tìm kiếm, xử lí thông tin, tự tin.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HOC:

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 873Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tuần 30 - Tiết 57: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 30 	NS: 02/04/11
Tiết 57
Thöïc vaät baûo veä ñaát vaø nguoàn nöôùc
I.MỤC TIÊU: 
Kiến thức: 
Nêu được vai trò của thực vật trong việc bảo vệ đất chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, hạn hán, bảo vệ nguồn nước ngầm. 
Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng xói mòn, hạn hán, lũ lụt. 
Giải thích được tác hại việc phá rừng. 
Kỹ năng: rèn kỹ năng quan sát, phân tích, khái quát hoá. 
Thái độ: có ý thức trồng và bảo vệ rừng. 
II. CÁC KĨ NĂNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI:
- Tìm kiếm, xử lí thông tin, tự tin.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HOC:
Khăn trải bàn, vấn đáp tìm tòi, dạy học nhóm
IV. CHUẨN BỊ: Tranh vẽ phóng to hình 47.1 “Lượng nước chảy của dòng nước mưa ở 2 nơi khác nhau”. 
V. CÁC BƯỚC LÊN LỚP :
 1.Ổn định tổ chức lớp :
 2.Kiểm tra bài cũ
Nhờ đâu hàm lượng khí cacbonic và oxi trong không khí được ổn định ? Thực vật điều hoà khí hậu như thế nào ? 
3.Khám phá : Hãy kể những thiên tai (lũ lụt, hạn hán) gần đây mà em biết. 
 4. Hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của thực vật trong việc giữ đất chống xói mòn.
Hoạt động của giáo viên 
Hđ của học sinh
Treo tranh phóng to H 47.1 Hướng dẫn hs chú ý lượng mưa; Yc hs thảo luận nhóm trong 5’: 
Vì sao khi có mưa lượng nước chảy ở 2 nơi khác nhau ? 
Điều gì sẽ xảy ra đối với đất trên đồi trọc khi có mưa ? Giải thích ? 
Cung cấp thêm thông tin về hiện tượng sạt lở bờ sông, biển khi có mưa, bão. 
Cá nhân quan sát tranh, xem thông tin ð, thảo luận nhóm trả lời. 
Đại diện phát biểu, nhóm khác bổ sung. 
 Thực vật rừng nhờ có hệ rễ giúp giữ đất, tán lá cây giúp cản bớt lượng nước chảy do mưa lớn gây ra. 
Hoạt động 2: Thực vật góp phấn hạn chế lũ lụt, hạn hán: 
Hoạt động của giáo viên
H.động của Hs
Sau khi có mưa lớn: với đất trống của đồi trọc thì điều gì sẽ tiếp diễn ra sau đó ở những khu vực thấp hơn ? 
-Kể tên 1 số địa phương thường bị lũ lụt, hạn hán ? Nguyên nhân
Cá nhân đại diện phát biểu, nhóm khác bổ sung. 
Nhờ tác dụng của tán lá và hệ rễ nên thực vật góp phần làm hạn chế lũ lụt, hạn hán. 
Hoạt dộng 3: Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của Hs
Yêu cầu hs xem thông tin ð mục 3: Thực vật bảo vệ nguồn nước ngầm như thế nào ? 
Cá nhân đọc thông tin. 
Đại diện phát biểu, nhóm khác bổ sung. 
 * Nhờ thực vật mà sau khi mưa, nước bị giữ lại 1 phần, thấm dần vào đất tạo thành nước ngầm. 
5/Kiểm tra đánh giá:
Hướng dẫn hs, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 sgk trang 151. 
6/ Hướng dẫn về nhà :
- Học bài , trả lời câu hỏi SGK 
-Đọc mục “Em có biết” cuối trang 151. 
-Sưu tầm tranh ảnh – tư liệu về tác hại do thiên nhiên gây ra .
Tuần 30 	NS: 03/04/11
Tiết 58
Vai troø cuûa thöïc vaät ñoái vôùi ñoäng vaät vaø ñôøi soáng con ngöôøi
I.Mục tiêu: 
Kiến thức: 
Nêu được vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người. 
Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, hoạt động nhóm. 
Thái độ: Có ý thức trồng và bảo vệ thực vật. 
II. CÁC KĨ NĂNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI:
- Hợp tác, lắng nghe tích cực, tìm kiếm thông tin.
- Phân tích, tự tin.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HOC:
Trực quan, vấn đáp tìm tòi, đặt câu hỏi, dạy học nhóm
IV. CHUẨN BỊ: 
Tr.vẽ ph.to hình 48.1, 2 Vai trò làm thức ăn, nơi ở của thực vật với đv. 
V. CÁC BƯỚC LÊN LỚP :
 1.Ổn định tổ chức lớp : 
 2.Kiểm tra bài cũ :
Hãy nêu vai trò của thực vật trong việc bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, hạn hán ? 
Tại sao nói thực vật giúp bảo vệ nước ngầm ? 
 3.Khám phá :
trong thiên nhiên, các sinh vật luôn có mối quan hệ với nhau về thức ăn và nơi sống  
4. Hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Thực vật cung cấp oxi và thức ăn cho động vật.
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Treo tranh, Yêu cầu hs quan sát tranh, đọc thông tin ð và thảo luận nhóm trong 5’ làm bài tập mục Ñ trang 152
 Hãy cho biết: 
 + Lượng oxi mà thực vật nhã ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác (kể cả con người) ? 
 + Các chất hữu cơ do thực vật chế tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên ? 
 + Quan sát H 48.1, hãy kể thêm vài động vật khác cũng ăn thực vật ? 
Bổ sung, hoàn chỉnh nội dung. 
Quan sát tranh theo hướng dẫn; thảo luận nhóm trả lời 3 câu hỏi. 
Đại diện phát biểu, nhóm khác bổ sung. Cung cấp khí oxi cho sự hô hấp và làm thức ăn cho chuỗi thức ăn trong tự nhiên. 
Hoạt động 2: Thực vật cung cấpnơi ở và sinh sản cho động vật .
Hoạt động của giáo viên
H.động của Hs
Cho hs quan sát tranh H 48.2 Yêu cầu hs nhân xét: 
Các hình này cho em biết điều gì ? Kể thêm vài loài động vật khác “Lấy cây làm nhà” mà em biết ? 
Bổ sung, hoàn chỉnh nội dung. 
Cá nhân đại diện phát biểu, nhóm khác bổ sung. 
 * Thực vật là nơi ở và sinh sản cho một số động vật. 
5/Kiểm tra đánh giá:
Hướng dẫn hs, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 sgk trang 154. 
6/ Hướng dẫn về nhà :
Yêu cầu hs xem trước phần II, 
Hướng dẫn học sinh chuẩn bị tranh vẽ về cây thuốc phiện và người nghiện ma tuý. 

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 57-58.doc