Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Đề Kiểm tra: Sinh học (45 phút)

Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Đề Kiểm tra: Sinh học (45 phút)

A) Đã có rễ, thân, lá. Sống ở cạn là chủ yếu. Chưa có hoa, quả. Sinh sản bằng hạt nằm trên lá noãn hở.

B) Có thân, rễ, lá thật. Sống ở cạn là chủ yếu. Có hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả.

C) Thân không phân nhánh, rễ giả. Sống ở nơi ẩm ướt. Sinh sản bằng bào tử.

D) Đã có rễ, thân, lá, có mạch dẫn. Sinh sản bằng bào tử. Cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 774Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Đề Kiểm tra: Sinh học (45 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm
Họ và tờn: . Lớp : 6  
Kiểm tra: Sinh học (45 phỳt)
I. Trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: Hãy lựa chọn nội dung cột (B) phù hợp với nội dung cột (A) rồi điền vào cột trả lời trong bảng sau (1đ)
Cột A
Các ngành TV
Cột B
Đặc điểm
Trả lời
1, Ngành rêu
2, Ngành dương xỉ
3, Ngành hạt trần
4, Ngành hạt kín
a) Đã có rễ, thân, lá. Sống ở cạn là chủ yếu. Chưa có hoa, quả. Sinh sản bằng hạt nằm trên lá noãn hở.
b) Có thân, rễ, lá thật. Sống ở cạn là chủ yếu. Có hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả.
C) Thân không phân nhánh, rễ giả. Sống ở nơi ẩm ướt. Sinh sản bằng bào tử.
D) Đã có rễ, thân, lá, có mạch dẫn. Sinh sản bằng bào tử. Cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.
1 ---...................
2 ---...................
3 ---...................
4 ---...................
Câu 2. Quỏ trỡnh phỏt triển của giới thực vật được chia thành: (0,5đ)
A. Hai giai đoạn B. Ba giai đoạn 
C. Bốn giai đoạn D. Năm giai đoạn
Câu 3. Hỡnh thức dinh dưỡng của địa y: (0,5đ)
A. Cộng sinh B. Hoại sinh 
C. Kớ sinh D. Tự dưỡng
Câu 4. Đặc điểm đặc trưng nhất của cỏc cõy hạt kớn là: (0,5đ)
A. Sống ở trờn cạn B. Cú hoa, quả; hạt nằm trong quả
C. Cú sự sinh sản bằng hạt D. Cú rễ, thõn, lỏ
Câu 5. Hiện tượng giao phấn là: (0,5đ)
A. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.
B. Hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó.
C. Hạt phấn rơi vào đầu nhụy của hoa khác.
D. Hạt phấn nảy mầm xuyên qua đầu nhụy.
Câu 6. Quả thịt khi chín thì:(0,5đ)
A. Vỏ khô ,cứng và mỏng B. Vỏ khô cứng tung hạt ra ngoài.
C. Mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả. D. Mềm có màu đỏ.
Câu 7. Hiện tượng thụ tinh là: (0,5đ)
A. Hiện tượng kết hạt và tạo quả
B. Hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trựng) kết hợp với tế bào sinh dục cỏi (trứng ) tạo thành hợp tử
C. Hạt phấn tiếp xúc đầu nhụy. D. Cả A và C
II. Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: So sỏnh cõy 1lỏ mầm và cây 2 lỏ mầm? ( 2 điểm)
Câu 2: Phõn biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh? ( 1,5 điểm)
Câu 3: Nờu vai trũ của thực vật? ( 2,5 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • dockiemtra2.doc