Giáo án Lớp 1 - Tuần 20 và 21 - Năm học 2013-2014

Giáo án Lớp 1 - Tuần 20 và 21 - Năm học 2013-2014

A- MỤC TIÊU: HS biết:

- Biết đọc viết số 11,12,13,14,15. Bước đầu nhận biết số có hai chữ số.

- Làm đúng vở bài tập.

B- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở bài tập toán 1.

C- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I- Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 1:

- GV gọi HS đọc đầu bài

- Trước khi điền số ta phải làm gì ?

- Cho HS làm bài.

- GV nhận xét và cho điểm

Bài 2: HD tương tự bài 1

- GV cho HS tự làm bài.

- GV nhận xét.

Bài 3:

- Bài yêu cầu gì?

- Cho HS làm bài tập.

- GV theo dõi và hướng dẫn thêm

5- Củng cố và dặn dò

- Số 11, 12,13,14,15 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?.

- NX giờ học và giao bài về nhà

- 1 HS đọc: Điền số thích hợp vào ô .

- Đếm số ngôi sao và làm bài

- HS làm và nêu miệng kết quả

- HS làm bài và chữa bài

- 1HS đọc đầu bài

- HS làm bài tập vào vở

- HS trả lời

- HS lắng nghe.

 

doc 10 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 235Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 20 và 21 - Năm học 2013-2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20
Thứ ba ngày 31 thỏng 12 năm 2013
Tiết 4(sáng) Tập viết
Tiết 12: sạch sẽ, tờ lịch, con ếch, máy xúc, quả gấc
A. Mục tiêu:
	- Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: con ong, cây thông, vầng trăng ...theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét.
	- Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 
B.ẹoà duứng daùy hoùc:
 - Chửừ maóu caực tieỏng ủửụùc phoựng to . 
 - Vieỏt baỷng lụựp noọi dung vaứ caựch trỡnh baứy theo yeõu caàu baứi vieỏt.
C.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: 
 I. ổn định tổ chức: 
 II.Kieồm tra baứi cuừ: 
 -Vieỏt baỷng con: nền nhà, nhà in
 III. Bài mới:
1) Hướng dẫn viết bảng.
- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh viết đúng qui trình từng con chữ.
- Giáo viên giải nghĩa nội dung bài viết.
2) Hướng dẫn viết vở:
- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt đến vở sao cho đúng.
- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên bảng lớp.
- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn thành bài viết.
3) Chấm chữa lỗi:
- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp
 IV. CC – D D
- Gv nhận xét giờ học, nhắc HS viết bài ở nhà.
- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao khoảng giữa các âm trong một chữ, giữa các chữ trong một với nhau.
- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các dấu thanh.
- Học sinh tô gió, viết bảng con lần lượt từng con chữ theo giáo viên.
- Học sinh đọc lại nội dung bài viết.
- Học sinh chú ý viết đúng qui trình.
- Học sinh quan sát và viết bài vào vở tập viết.
- Học sinh quan sát và sửa sai trong vở.
Tiết 1: Tiếng việt
đọc viết : uc, ưc
A. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần uc, ưc, đọc, viết được các tiếng, từ có vần uc, ưc.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
B. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
C. Các hoạt động dạy học:
1. Ôn tập: uc, ưc
- GV ghi bảng: uc, ưc, cần trục, máy xúc, cúc vạn thọ, lực sĩ, lọ mực, ...
Con gì mào đỏ
Lông mượt như tơ...
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: cần trục ( 1 dòng)
 nóng nực ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
==============================
Tiết 2: Toán
luyện tập số có hai chữ số
A- Mục tiêu: HS biết: 
- Biết đọc viết số 11,12,13,14,15. Bước đầu nhận biết số có hai chữ số.
- Làm đúng vở bài tập.
B- Đồ dùng dạy học:
- Vở bài tập toán 1.
C- Các hoạt động dạy học:
I- Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1:
- GV gọi HS đọc đầu bài
- Trước khi điền số ta phải làm gì ?
- Cho HS làm bài.
- GV nhận xét và cho điểm
Bài 2: HD tương tự bài 1
- GV cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét.
Bài 3: 
- Bài yêu cầu gì?
- Cho HS làm bài tập.
- GV theo dõi và hướng dẫn thêm
5- Củng cố và dặn dò
- Số 11, 12,13,14,15 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?.
- NX giờ học và giao bài về nhà
- 1 HS đọc: Điền số thích hợp vào ô ...
- Đếm số ngôi sao và làm bài 
- HS làm và nêu miệng kết quả
- HS làm bài và chữa bài
- 1HS đọc đầu bài
- HS làm bài tập vào vở 
- HS trả lời
- HS lắng nghe.
==============================
Thứ sỏu ngày 31 thỏng 3 năm 2013
Tiết 1Toán
luyện tập hai mươi, hai chục
A- Mục tiêu: HS biết: 
- Biết đọc viết số 20. Bước đầu nhận biết số hai mươi ( 2 chục) .
- Làm đúng vở bài tập.
B- Đồ dùng dạy học:
- Vở bài tập toán 1.
C- Các hoạt động dạy học:
I- Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1:
- GV gọi HS đọc đầu bài
- Cho HS làm bài.
- GV nhận xét và cho điểm
Bài 2: Điền số thích hợp...
- GV cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét.
Bài 3: Viết theo mẫu
- Bài yêu cầu gì?
- Cho HS làm bài tập.
- GV theo dõi và hướng dẫn thêm
II- Củng cố và dặn dò
- Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?.
- NX giờ học và giao bài về nhà
- 1 HS đọc: viết theo mẫu.
- HS làm và nêu miệng kết quả
- HS làm bài và chữa bài
- 1HS đọc đầu bài
- HS làm bài tập vào vở 
- HS trả lời
- HS lắng nghe.
==============================
Tiết 2: Tiếng việt
đọc viết : iêc, ươc
A. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần iêc, ươc, đọc, viết được các tiếng, từ có vần iêc, ươc
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
B. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
C. Các hoạt động dạy học:
1. Ôn tập: iêc, ươc
- GV ghi bảng: iêc, ươc, xem xiếc, cá diếc, công việc, rước đèn, thước kẻ,...
Quê hương là con diều biếc
Chiều con thả trên đồng...
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: xem xiếc ( 1 dòng)
 rước đèn ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
==============================
Tuần 21
Thứ ba ngày 7 tháng 1 năm 2014
Tiết 4(sáng) Tập viết
Cuốn sách, vui thích, chênh chếch, họp nhóm, múa sạp
A. Mục tiêu:
	- Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: con ong, cây thông, vầng trăng ...theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét.
	- Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 
B.ẹoà duứng daùy hoùc:
 - Chửừ maóu caực tieỏng ủửụùc phoựng to . 
 - Vieỏt baỷng lụựp noọi dung vaứ caựch trỡnh baứy theo yeõu caàu baứi vieỏt.
C.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: 
 I. ổn định tổ chức: 
 II.Kieồm tra baứi cuừ: 
 -Vieỏt baỷng con: nền nhà, nhà in
 III. Bài mới:
1) Hướng dẫn viết bảng.
- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh viết đúng qui trình từng con chữ.
- Giáo viên giải nghĩa nội dung bài viết.
2) Hướng dẫn viết vở:
- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt đến vở sao cho đúng.
- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên bảng lớp.
- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn thành bài viết.
3) Chấm chữa lỗi:
- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp
 IV. CC – D D
- Gv nhận xét giờ học, nhắc HS viết bài ở nhà.
- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao khoảng giữa các âm trong một chữ, giữa các chữ trong một với nhau.
- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các dấu thanh.
- Học sinh tô gió, viết bảng con lần lượt từng con chữ theo giáo viên.
- Học sinh đọc lại nội dung bài viết.
- Học sinh chú ý viết đúng qui trình.
- Học sinh quan sát và viết bài vào vở tập viết.
- Học sinh quan sát và sửa sai trong vở.
-----------------------------------------------------
Tiết1: Tiếng việt
đọc viết : ich, êch
A. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần ich, êch, đọc, viết được các tiếng, từ có vần ich, êch
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
B. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
C. Các hoạt động dạy học:
1. Ôn tập: ich, êch
- GV ghi bảng: ich, êch, tờ lịch, vở kịch, vui thích, con ếch, mũi hếch...
Tôi làm chim chích
Nhà ở cành chanh
Tìm sâu tôi bắt...
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: tờ lịch ( 1 dòng)
 con ếch (1 dòng )
- HS nghe và ghi nhớ.
==============================
Tiết 2 Toán
luyện tập phép cộng dạng 14 +3
A- Mục tiêu: HS biết: 
- HS biết làm tính cộng trong phạm vi 20. biết cộng nhẩm dạng 14 +3.
- Làm đúng vở bài tập.
B- Đồ dùng dạy học:
- Vở bài tập toán 1.
C- Các hoạt động dạy học:
I- Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: Tính
- GV gọi HS đọc đầu bài
- Cho HS làm bài.
- GV nhận xét và cho điểm
Bài 2: Điền số
- GV cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét.
Bài 3: Điền số
- Bài yêu cầu gì?
- Cho HS làm bài tập.
- GV theo dõi và hướng dẫn thêm
5- Củng cố và dặn dò
- NX giờ học và giao bài về nhà
- 1 HS đọc: Tính
- HS làm và lên bảng chữa bài.
- HS làm bài và chữa bài
- 1HS nêu: Điền số thích hợp...
- HS làm bài tập vào vở. HS nêu miệng kết quả.
- HS lắng nghe.
==============================
Thứ sỏu ngày 10 tháng 1 năm 2014
Tiết 1 Toán
luyện tập phép trừ dạng 17 - 3
A- Mục tiêu: HS biết: 
- HS biết làm tính trừ trong phạm vi 20. biết cộng nhẩm dạng 17 -3
- Làm đúng vở bài tập.
B- Đồ dùng dạy học:
- Vở bài tập toán 1.
C- Các hoạt động dạy học:
I- Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: Tính
- GV gọi HS đọc đầu bài
- Cho HS làm bài.
- GV nhận xét và cho điểm
Bài 2: Điền số thích hợp...
- GV cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét.
Bài 3: Điền số thích hợp...
- Bài yêu cầu gì?
- Cho HS làm bài tập.
- GV theo dõi và hướng dẫn thêm
Bài 4: Điền số thích hợp...
- Bài yêu cầu gì?
- Cho HS làm bài tập.
- GV theo dõi và hướng dẫn thêm
- GV nhận xét
II- Củng cố và dặn dò
- NX giờ học và giao bài về nhà
- 1 HS đọc: Tính
- HS làm và chữa bài trên bảng
- HS làm bài và chữa bài
- 1HS đọc đầu bài
- HS làm bài tập vào vở 
- 1HS đọc : Điền số thích hợp vào...
- HS làm bài tập vào vở 
- 2 HS chữa bài trên bảng.
- HS lắng nghe.
==============================
Tiết 2 Tiếng việt
đọc viết : op, ap
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần op, ap, đọc, viết được các tiếng, từ có vần op, ap
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
1. Ôn tập: op, ap
- GV ghi bảng: op, ap, họp nhóm, đóng góp, con cọp, giấy nháp, múa sạp...
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: họp nhóm ( 1 dòng)
 múa sạp ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.

Tài liệu đính kèm:

  • docB 2.T 20,21.doc