Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 6 - Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường: Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học mới và tổ chức cán bộ lớp

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 6 - Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường: Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học mới và tổ chức cán bộ lớp

.Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh :

- Hiểu rõ nội dung, nội quy, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó.

- Rèn luyện tính tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành tốt nội qui của trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

- Học sinh hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp.

 - Rèn luyện kỹ năng nhận nhiệm vụ và kỹ năng tham gia các hoạt động chung của tập thể.

2.Phương pháp , nội dung và hình thức họat động:

a) Phương pháp :

-Phương pháp diễn đàn

- Phương pháp thảo luận

 

doc 7 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1368Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 6 - Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường: Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học mới và tổ chức cán bộ lớp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3 Ngày thực hiện : 04/09/2010
Hoạt động1+2	 Ngày dạy : 06/09/2010
 Chủ điểm tháng 9: 
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
THẢO LUẬN NỘI QUI VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI 
VÀ TỔ CHỨC CÁN BỘ LỚP 
1.Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh :
Hiểu rõ nội dung, nội quy, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó.
Rèn luyện tính tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành tốt nội qui của trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
Học sinh hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp.
 - Rèn luyện kỹ năng nhận nhiệm vụ và kỹ năng tham gia các hoạt động chung của tập thể.
2.Phương pháp , nội dung và hình thức họat động:
a) Phương pháp :
-Phương pháp diễn đàn 
- Phương pháp thảo luận 
 b)Nội dung: 
Nội quy và ý nghĩa của việc thực hiện nội quy nhnà trường.
Những nhiệm vụ cụ thể của năm học mới và ý nghĩa của nó.
 -Bầu đội ngũ cán bộ lớp.
 -Trao nhiệm vụ cho đội ngũ CB lớp trước tập thể.
 b) Hình thức họat động:
 Thảo luận câu hỏi và liên hệ thực tế.
c) Nhiệm vụ cụ thể được giao:
 Lớp trưởng Thanh Thảo điều khiển trương trình và bạn Tường Vy là thư kí.
+ Ái Vân chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ
 + Tổ 1& 2 T.trí lớp , ghi tiêu đề; - Tổ 3 kê bàn ghế; - Tổ 4 dọn bàn ghế.
+ Mỗi tổ chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ: đơn ca, song ca, múa.
- Từng tổ phân công nhiệm vụ cho tổ viên.
3.Chuẩn bị họat động:+
a)Về phương tiện họat động:
Văn bản nội quy và nhiệm vụ năm học.(nhà trường phát).
Một số câu hỏi về nội dung, ý nghĩa của nội dung,nhiệm vụ năm học và về việc chấp hành nội quy của trường, của lớp trong năm qua:
Câu 1: Bạn hãy cho biết nội dung chính của nội quy nhà trường là gì?
Câu 2: Việc tự giác thực hiện đúng nội quy của nhà trường sẽ có tác dụng gì đối với bản thân bạn?
Câu 3: Theo bạn , điều gì sẽ xảy ra nếu nhà trường không có nội quy?
Câu 4: Theo bạn , việc thực hiện nội quy nhà trường của lớp ta trong năm học vừa qua như thế nào?
Câu 5: Trong năm học này , bạn phải thực hiện tốt những nhiệm vụ gì?
Câu 6: Theo bạn , mỗi cá nhân và cả lớp phải làm gì để thực hiện tốt những nhiệm vụ của năm học?
Một số tiết mục văn nghê.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp 
 b)Về tổ chức:
Giáo viên chủ nhiệm :
+ Phổ biến yêu cầu, nội dung, kế hoạch hoạt động.
+ Yêu cầu từng học sinh nghiên cứu nội dung của trường và việc thực hiện nội quy của bản thân , của tập thể lớp trong năm học vừa qua.
+ Gíup cán bộ lớp xây dựng câu hỏi thảo luận và đáp án.
	+ Lớp thảo luận, thống nhất trương trình, hình thức hoạt động và phân công cụ thể:
 + Giúp Hs đưa ra sơ đồ tổ chức lớp 
4.Tiến hành họat động:
*Mở đầu : DCT : Kính thưa quí vị đại biểu , GVCN cùng tất cả các bạn hs lớp 6.2 thân mến . Trước khi đi vào tổ chức chúng ta hãy hát bài ( Em yêu trường em )
DCT: Tuyên bố lí do : Để giúp hs chúng ta Hiểu rõ nội dung, nội quy, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó. Tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành tốt nội qui của trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.Đó là lí do của tiết sinh hoạt hôm nay ( vỗ tay)
 -DCT : Giới thiệu đại biểu : Về dự với lớp chúng ta hôm nay tôi xin giới thiệu GVCN cùng 41 bạn học sinh lớp 6/2 (Vỗ tay ) 
 Tôi : Thanh Thảo ngưới dẩn chương trình 
 BạTường Vy : Thư kí 
 DCT : Sau đây tôi xin thong qua nội dung chương trình :
	1.Hát tập thể 
	2. Tuyên bố lí do 
	3. Giới thiệu đại biểu 
	4. Giới thiệu nộng dung chương trình 
	5. Đọc nội quy nhà trường 
	6. Câu hỏi thảo luận 
	7.Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp
	8.Văn nghệ
	9. GVCN phát biểu ý kiến 
	10. Kết thúc 
* Hoạt động 1:giới thiệu nội qui và nhiệm vụ năm học
 - DCT: Đọc văn bản nội quy và nhiệm vụ năm học.(nhà trường phát)
 -DCT lần lượt nêu từng câu hỏi cho cả lớp thảo luận và tranh luận. 
 Câu 1: Bạn hãy cho biết nội dung chính của nội quy nhà trường là gì?
Câu 2: Việc tự giác thực hiện đúng nội quy của nhà trường sẽ có tác dụng gì đối với bản thân bạn?
Câu 3: Theo bạn , điều gì sẽ xảy ra nếu nhà trường không có nội quy?
Câu 4: Theo bạn , việc thực hiện nội quy nhà trường của lớp ta trong năm học vừa qua như thế nào?
Câu 5: Trong năm học này , bạn phải thực hiện tốt những nhiệm vụ gì?
Câu 6: Theo bạn , mỗi cá nhân và cả lớp phải làm gì để thực hiện tốt những nhiệm vụ của năm học?
Các bạn tự xung phong hoặc được chỉ định để tạo được không khí thảo luận sôi nổi.
Sau khi mỗi bạn trả lời xong mỗi câu hỏi thì dựa vào đáp án, DCT tổng kết lại từng vấn đề đã thảo luận.
 Thục Như : Biểu diễn một số tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị. Xen kẽ một vài tiết mục trong quá trình thảo luận.
* Hoạt động 2 : Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp 
 	- DCT giới thiệu sơ đồ tổ chức lớp.Mời các bạn giới thiệu BCS lớp 
LỚP TRƯỞNG 
UV VĂN THỂ	
LP.HOC TẬP
UV KỶ LUẬT
THƯ KÝ
TỔ TRƯỞNG
UV SAO ĐỎ
TỔ PHÓ
-.HS giới thiệu, GVCN ghi tên các HS được đề cử lên bảng. Tùy theo đặc điểm của lớp mà lựa chọn hình thức thích hợp sao cho cuối cùng đưa ra danh sách đội ngũ CB lớp.
_DCT : Theo sơ đồ trên thì mỗi thành viên sẽ có những nhiệm vụ cụ thể sau :
- Lớp trưởng phụ trách chung.
- Lớp phó học tập : Theo dõi kết quả học tập của từng tổ.
- UV văn thể : Phụ trách họat động văn nghệ, vui chơi, TDTT.
- UV kỷ luật : Theo dõi về kỷ luật, nề nếp của lớp.
- Các tổ trưởng : Phụ trách về kỷ luật, nề nếp của tổ.
- Các tổ phó : Theo dõi kết quả học tập của tổ.
-T hủ quỹ, sao đỏ : Thực hiện các nhiệm vụ do GVCN và Nhà trường đề ra.
BN : Đề nghị các bạn đưa ra ý kến : 
 Mời bạn A,B ,C .
- Cho cả lớp viết sơ yếu lý lịch, GVCN tham khảo.
-Thanh Thảo: Đại diện đội ngũ CB lớp bày tỏ lòng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ
- Đại diện học sinh chúc mừng CB lớp
* Văn nghệ : Ái VÂn cho lớp hát 1 tiết mục văn nghệ : Lớp Chúng Mình Kết Đoàn 
.
5.Kết thúc họat động:
- DCT động viên cả lớp phấn đấu tự giác thực hiện đúng nội dung và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
+Động viên các CB lớp nhiệt tình dẫn dắt lớp ngày càng tiến bộ 
Mời GVCN : GVCN nhận xét tinh thần , thái độ của HS trong việc lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp và yêu cầu các thành viên trong lớp tích cực ủng hộ, giúp đỡ các bạn hoàn thành nhiệm vụ. 
-Động viên đội ngũ CB lớp hoàn thành công việc được giao.
* Tổ chức rút kinh nghiệm – Đánh giá kết quả
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 
1> Nhận xét chung của em về các hoạt động đã tham gia 
A, Rất bổ ích , lí thú 
B, Khá bổ ích 
C, Không bổ ích
2> Em học được điều gì từ các hoạt động này 
A, Biết được nội qui của nhà trường 
B, Tự bầu ra CBL gương mẫu 
C, Có ý thức tự giác trong học tập 
D, Lòng yêu mến mái trương thân yêu
3> Theo em hình thức tổ chức của hoạt động này la : 
A,Rất tốt 
B, Tốt
C, Bình thường 
4> Theo em sự chuẩn bị chung của các hoạt động này là 
A,Rất chu đáo
B,Chu đáo 
C, Bình thường 
D, chưa tốt 
Tuần 5	Ngày thực hiện: 15/09/2001
Hoạt động: 3-4	Ngày dạy : 20/09/2010
NGHE GIỚI THIỆU VỀ TRUYỀN THỐNG
 NHÀ TRƯỜNG KIM ĐỒNG
TẬP CÁC BÀI HÁT QUI ĐỊNH
 I/ Yêu cầu giáo dục : 
- Học sinh nắm được những truyền thống cơ bản của Nhà trường và ý nghĩa của truyền thống đó.
- Xác định nhiệm vụ của HS lớp 6 trong việc phát huy truyền thống Nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch học tập và họat động của cá nhân và của lớp.
- Học sinh hiểu được sự cần thiết phải thuộc và nhớ các bài hát quy định cho lứa tuổi HS THCS.
- Biết cách học và luyện tập các bài hát theo quy định.
- Hào hứng phấn khởi và có trách nhiệm học các bài hát quy định.
- Rèn luyện kĩ năng, phong cách biểu diễn văn nghệ
 II/ /Phương pháp, nội dung và hình thức hoạt động: 
 1Nội dung:
- Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường.
- Truyền thống của Nhà trường về học tập, rèn luyện và các thành tích khác.
- Cơ cấu tổ chức của Nhà trường.
- Câu hỏi thảo luận :
- Những bài hát đã được Nhà trường quy định, mỗi học sinh phải thuộc để sử dụng trong các hoạt động chung của lớp, của trường. Cụ thể những bài hát sau :
- Em yêu trường em, Tiến lên Đoàn viên, Lên đàng.
- Chào người bạn mới đến, Lớp chúng ta kết đoàn.
- Đi học, Em là mầm non của Đảng.
a.Qua những truyền thống của Nhà trường, em học tập được gì ?
b.Em có suy nghĩ gì về hướng phấn đấu của mình để phát huy truyền thống của nhà trường?
 2/ Hình thức : 
- Trình bày bằng lời, bằng sơ đồ.
- Trao đổi thảo luận.
- Phương tiện.
- HS chép các bài hát trên vào sổ sinh hoạt.
- GVCN lập danh sách các bài hát quy định để phổ biến cho học sinh.
- Yêu cầu học sinh nghe trước các bài hát quy định để tập hát.
 3/ Phương pháp :
- Sơ đồ, cơ cấu tổ chức của Nhà trường.
- Kết quả học tập của HS trong nhà trường.
- GVCN chuẩn bị lời giới thiệu, cơ cấu tổ chức của Nhà trường, quá trình phát triển những thành tích trong học tập và rèn luyện, đội ngũ HS giỏi, GV giỏi. 
- HS tự tìm hiểu về truyền thống Nhà trường.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận câu hỏi.
- Chuẩn bị vài bài hát về trường em.
 4/ Nhiệm vụ cụ thể được giao :
- Cử người dẫn chương trình : Thanh Thảo
- Trang trí : Học sinh nam
 III/ Chuẩn bị hoạt động : 
1/ Về phương tiện hoạt động :
- Câu hỏi và đáp án cho phần tim hiểu về truyền thống nhà trường
- Các tiết mục văn nghệ, các bài hát theo qui định của HS trung học cơ sở
2/ Về tổ chức : 
IV/ Tiến hành hoạt động :
1/ .Tuyên bố lí do:
 Chúng ta bây giờ là học sinh của trường THCS Kim Đồng, vì thế ta phải nên tìm hiểu về truyền thống của ngôi trường mà chúng ta đang học. Có như thế chúng ta mới thêm yêu quí và tự hào về mái trường thân yêu, nơi mà ngày ngày chúng ta đến để đón nhận những gì tốt đẹp nhất. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhân trong tiết sinh hoạt sáng hôm nay các bạn nhé!
2/ Giới thiệu đại biểu : Về dự buổi sinh hoạt với lớp chúng ta hôm nay tôi xin giới thiệu GVCN, cùng 36 HS lớp 6/1
- Tôi : Thanh Thảo là người điêu khiển chương trình
- Bạn Tường Vylà thư kí của buối sinh hoạt
3/ Giới thiệu nội dung chương trình
-DCT : Sau đây tôi xin thông qua nội dung chương trình :
1/ Hát tập thể
2/ Giới thiệu nội dung chương trình
3/ Tuyên bố lí do
4/ Giới thiệu cơ cấu trường:
5/ Tập các bài hát qui định
6/ GVCN phát biểu y kiến
7/ Kết thúc
4/ Giới thiệu cơ cấu trường
- Tổng số lớp của trường ta là 20
+ Khối 6: 5 lớp
+ Khôí 7: 5 lớp
+ Khối 8: 5 lớp
+ Khối 9: 5 lớp
- Tổng số GV, CBCNV là: 50 người
- BGH gồm
+ Hiệu trưởng: Thầy giáo: Nguyễn Đắc Duân
+ Hiệu phó: Thầy giáo: Võ Văn Trí và Cô giáo Nguyễn Thị Kim Anh
- BTĐ: thầy Nguyễn Duy Cường
- Tổng phụ trách: Thầy Võ Văn Phước
- HS thảo luận 2 câu hỏi trên.
- Giáo viên tóm tắt những ý kiến của HS đã trình bày, yêu cầu các thành viên trong lớp cùng nhau thi đua để XD lớp tốt.
- Văn nghệ trong lớp.
5/Tập các bài hát qui định
+ GV giới thiệu danh sách các bài hát quy định trên mà học sinh cần phải thuộc.
 + UV văn thể điều khiển lớp hát thử một vài bài hát quy định mà các em đã thuộc.
 + UV văn thể mỹ và GVCN điều chỉnh những lỗi sai, những bài hát chưa chuẩn cho cả lớp, tập bài hát mới.
 + Mời lần lượt cá nhân, nhóm, tổ trình bày bài hát quy định đó.
 + Yêu cầu HS tự ôn luyện cá nhân hoặc theo nhóm để hát vào những buổi sinh hoạt, những họat động tiếp theo.
 V/ Kết thúc họat động :
- Nhận xét về nhận thức của HS, tổ nào thảo luận sôi nổi nhất.
- Tuyên dương và phê bình đối với việc chuẩn bị và tham gia của học sinh.
 - Chuẩn bị cho hoạt động sau : Học thuộc các bài hát quy định.
 VI./ Đánh giá kết quả hoạt động của chủ điểm :
1/ Tự đánh giá kết quả hoạt động của bản thân đạt ở mức độ nào :
 Tốt Khá Trung bình Yếu
2/ Tổ HS đánh giá, xếp loại : 
 Tốt Khá Trung bình Yếu
3/ GV CN đánh giá, xếp loại :
 Tốt Khá Trung bình Yếu
Phiếu đánh giá hoạt động :
1/ Theo em, hình thức tổ chức các hoạt động nầy là :
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
2/ Điều em cảm thấy hài lòng về hình thức tổ chức các hoạt động
 Chúng em được tự thiết kế, tổ chức các hoạt động cho mình
 Mọi người đoàn kết vui vẻ tham gia
 Có sự trợ giúp nhiệt tình của các thầy cô và nhà trường
 Thời gian dành cho hoạt động hợp lí, không gây mệt mỏi 
 Ý kiến khác...................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • dochd1=2t9.doc