Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 8: Tiên đề Oclit về hai đường thẳng song song (Bản 3 cột)

Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 8: Tiên đề Oclit về hai đường thẳng song song (Bản 3 cột)

.MỤC TIÊU

 + Kiến thức cơ bản:

 + Hiểu được nội dung tiên đề ơclic là công nhận tính: của đường thẳng b đi qua M ( m a) sao cho b //a

 + Hiểu rằng nhớ có tiên đề ơ –cic mới, suy ra được tính chất của 2 đường thẳng song song:” nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song song thì 2 góc so le trong bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau”

Kĩ năng cơ bản:

 + Cho 2 đường thẳng song song và một cát tuyến cho biết số đo của một góc, biết cách tính cách đo của các góc còn lại.

B. CHUẨN BỊ:

 + GV: SGK, thướt thẳng, thướt đo góc.

C.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động 1 : KIỂM TRA

Bài tập 21 đến 26 sách bài tập toán 7.

 Bài 24/78 SBT:

a) AB // CD

b) EG // FH

c) AB // CD // AB // CD

AD // BC // AD // BC

AA // BB // CC // DD

Hoạt động 2. 1 – TIÊN ĐỀ Ơ CLIC

 Tìm hiểu tiên đề ơclic.

a) GV: Thông báo nội dung tiên đề ơ clic.

b) Học sinh phát biểu lại và phân tích nội dung tiên đề ơ clic.

Bài tập; 32 sgk. M a

 b

 M a

 : b/ b đi qua M, b // a

Tiên đề : sgk. 1/ Tiên đề Ơ- clic:

 Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 117Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 8: Tiên đề Oclit về hai đường thẳng song song (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 4, tiết 8
§4. TIÊN ĐỀ ƠCLIC VỀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
A.MỤC TIÊU
 + Kiến thức cơ bản:
 + Hiểu được nội dung tiên đề ơclic là công nhận tính: của đường thẳng b đi qua M ( m a) sao cho b //a
 + Hiểu rằng nhớ có tiên đề ơ –cic mới, suy ra được tính chất của 2 đường thẳng song song:” nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song song thì 2 góc so le trong bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau”
Kĩ năng cơ bản:
 + Cho 2 đường thẳng song song và một cát tuyến cho biết số đo của một góc, biết cách tính cách đo của các góc còn lại.
B. CHUẨN BỊ:
 + GV: SGK, thướt thẳng, thướt đo góc.
C.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : KIỂM TRA 
Bài tập 21 đến 26 sách bài tập toán 7.
Bài 24/78 SBT:
AB // CD
EG // FH
AB // CD // A’B’ // C’D’
AD // BC // A’D’ // B’C’
AA’ // BB’ // CC’ // DD’
Hoạt động 2. 1 – TIÊN ĐỀ Ơ CLIC
 Tìm hiểu tiên đề ơclic.
GV: Thông báo nội dung tiên đề ơ clic.
 Học sinh phát biểu lại và phân tích nội dung tiên đề ơ clic.
Bài tập; 32 sgk.
 M a
 b
 M a
	: b/ b đi qua M, b // a
Tiên đề : sgk.
 1/ Tiên đề Ơ- clic:
 Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
Hoạt động3. 2-TÍNH CHẤT CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Tính chất 2 đườngthẳng song song
 ?
b) H. vẽ.
Nhờ tiên đề ơclic người ta hừa nhận tính chất sau:
Xem lại bài tập số 30; 40
	c
 A 
 a 
b
	B
 a// b
c) Â4 = ; Â2 = 
Tính chất: sgk.
 2/ Tính chất của hai đường thẳng song song:
Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
Hai góc so le trong bằng nhau.
Hai góc đồng vị bằng nhau.
Hai góc trong cùng phía bù nhau.
 c
 A 
 a 
b
	B
Â1 = ; Â2 = (so le trong)
Â1 = ; Â2 = ,..( đồng vị)
Â1 += Â2 + = 1800 ( góc trong cùng phía) 
Hoạt động 4. CỦNG CỐÕÁ
 - Phát biểu tiên đề ơclic, tính chất 2 đường thẳng song song .
BT 35; 36 sgk.
	 c
 A 
 a 
b B
BÀI 36/94 SGK: a // b
 Điền vào chỗ trống trong các câu đã cho:
a) Â1 = (vì cặp góc so le trong)
b) Â2 = ; (vì cặp góc đồng vị)
 c) ( vì là hai góc trong cùng phía)
 d) (vì cùng bằng )
Hoạt động 4. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút)
 + Học bài
 + Về nhà làm lại các bài tập 32, 34, 35, 36/94 SGK.
 + BTVN: 37, 38, 39/95 SGK.
 + 27 đến 30/78,79 SBT.
 + Chuẩn bị giấy kiểm tra 15 phút.
----------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 8.doc