Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 52: Luyện tập - Nguyễn Hữu Thảo

Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 52: Luyện tập - Nguyễn Hữu Thảo

A) Mục tiêu:

- HS nắm vững hơn về BĐT và hệ quả của nó.

- Rèn kĩ năng trình bày lời giải.

- Vận dụng giải toán thực tế.

B) Chuẩn bị:

GV: Bảng phụ, thước.

HS: Bảng phụ , thước.

C) Tiến trình dạy học:

1) Ổn định lớp (1):

2) Kiểm tra bài củ (7):

Nêu BĐT tam giác? Sửa BT18a/63/SGK.

 3) Bài mới (31):

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng

Hoạt động 1(5): GV cho HS làm vào vở.

Nêu giải thích?

Hoạt động 2(9): Chu vi tam giác tính như thế nào?

Tam giác đã cho biết mấy cạnh?

Ta tìm cạnh còn lại.

Gọi x là độ dài cạnh thứ ba ta có gì?

X = ? biết tam giác đã cho cân.

Hoạt động 3(9): GV cho HS đọc đề.

ABH vuông tại H => ?

ACH vuông tại H => ?

AB + AC > ?

GV cho HS học nhóm.

Hoạt động 4(8): GV sd bảng phụ hình vẽ.

GV minh hoạ thực tế.

Cột C phải đặt như thế nào để từ cột C đến cột A, B là ngắn nhất?

Nếu có đioểm D khác điểm C thì ta có gì?

 2 HS lên bảng.

Chu vi tam giác bằng tổng 3 cạnh của nó.

2 cạnh: 7,9 cm và 3,9 cm.

7,9 - 3,9 < x="">< 7,9="" +="">

4 < x=""><>

=> x = 7,9.

HS đọc BT20/64/SGK.

AB > BH.

AC > CH.

HS trình bày vào bảng nhóm 3.

HS xem hình.

HS nảy sinh nhu cầu giải toán.

A, C, B thẳng hàng, tức là:

AC + CB = AB.

AD + DB > AB BT18 b, c/63/SGK.

b) 1cm, 2cm, 3,5 cm không lập thành tam giác.

c) 2,2 cm; 2 cm; 4,2 cm không lập thành tam giác.

BT19/63/SGK:

Gọi x là độ dài cạnh thứ 3, ta có:

7,9 - 3,9 < x="">< 7,9="" +="">

4 < x=""><>

=> x = 7,9.

Vậy tam giác đã cho là tam giác cân.

Chu vi: 7,9 + 7,9 + 3,9 = 19,7 cm.

BT20/64/SGK:

ABH vuông tại H => AB > BH (1)

ACH vuông tại H => AC > CH (2).

Từ (1) và (2) =>

AB + AC > BH + CH

AB + AC > BC.

BT20/64/SGK:

Điểm C phải là điểm giao với bờ sông và đường thẳng AB, ta có: AC + CB = AB.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 26/03/2021 Lượt xem 73Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 52: Luyện tập - Nguyễn Hữu Thảo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Phước Hưng	Nguyễn Hữu Thảo
Giáo án Hình Học 7	
Tuần 28. Tiết 52.	 	§3. LUYỆN TẬP
Mục tiêu:
- HS nắm vững hơn về BĐT và hệ quả của nó.
- Rèn kĩ năng trình bày lời giải.
- Vận dụng giải toán thực tế.
Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ, thước.
HS: Bảng phụ , thước.
Tiến trình dạy học:
1) Ổn định lớp (1’):
2) Kiểm tra bài củ (7’):
Nêu BĐT tam giác? Sửa BT18a/63/SGK.
 3) Bài mới (31’):
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1(5’): GV cho HS làm vào vở.
Nêu giải thích?
Hoạt động 2(9’): Chu vi tam giác tính như thế nào?
Tam giác đã cho biết mấy cạnh?
Ta tìm cạnh còn lại.
Gọi x là độ dài cạnh thứ ba ta có gì?
X = ? biết tam giác đã cho cân.
Hoạt động 3(9’): GV cho HS đọc đề.
êABH vuông tại H => ?
êACH vuông tại H => ?
AB + AC > ?
GV cho HS học nhóm.
Hoạt động 4(8’): GV sd bảng phụ hình vẽ.
GV minh hoạ thực tế.
Cột C phải đặt như thế nào để từ cột C đến cột A, B là ngắn nhất?
Nếu có đioểm D khác điểm C thì ta có gì?
2 HS lên bảng.
Chu vi tam giác bằng tổng 3 cạnh của nó.
2 cạnh: 7,9 cm và 3,9 cm.
7,9 - 3,9 < x < 7,9 + 3,9
4 < x < 11,8
=> x = 7,9.
HS đọc BT20/64/SGK.
AB > BH.
AC > CH.
HS trình bày vào bảng nhóm 3’.
HS xem hình.
HS nảy sinh nhu cầu giải toán.
A, C, B thẳng hàng, tức là:
AC + CB = AB.
AD + DB > AB
BT18 b, c/63/SGK.
b) 1cm, 2cm, 3,5 cm không lập thành tam giác.
c) 2,2 cm; 2 cm; 4,2 cm không lập thành tam giác.
BT19/63/SGK:
Gọi x là độ dài cạnh thứ 3, ta có:
7,9 - 3,9 < x < 7,9 + 3,9
4 < x < 11,8
=> x = 7,9.
Vậy tam giác đã cho là tam giác cân.
Chu vi: 7,9 + 7,9 + 3,9 = 19,7 cm.
BT20/64/SGK:
êABH vuông tại H => AB > BH (1)
êACH vuông tại H => AC > CH (2).
Từ (1) và (2) =>
AB + AC > BH + CH
AB + AC > BC.
BT20/64/SGK:
Điểm C phải là điểm giao với bờ sông và đường thẳng AB, ta có: AC + CB = AB.
 4) Củng cố (2’):
- Nêu lại BĐT ê và hệ quả của nó?
- Ứng dụng BĐT vào thực tế?
 5) Dặn dò (4’):
Học bài.
BTVN: 22/64/SGK.
Chuẩn bị bài mới.
*) Hướng dẫn bài tập về nhà:
BT22/64/SGK: êABC có 90 – 30 < BC < 90 + 30 hay 60 < BC < 120.
a) Nếu đặt tại C máy phát sóng truyền hình có bán kính 60 km thì thành phố B không nhận được tín hiệu.
b) Nếu đặt tại C máy phát sóng có bán kính 120km thì thành phố B nhận được tín hiệu.
& DẠY TỐT HỌC TỐT &

Tài liệu đính kèm:

  • docT52.doc