Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 5, Bài 3: Góc tạo bởi một đường thẳng giữa hai đường thẳng (Bản 3 cột)

Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 5, Bài 3: Góc tạo bởi một đường thẳng giữa hai đường thẳng (Bản 3 cột)

.MỤC TIÊU

Kiến thức cơ bản:

Hiểu được tính chất sau; Cho hai đường thẳng và một cát tuyến. Nếu có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

Hai góc so le trong còn lạibằng nhau.

Hai góc đồng vị bưàng nhau.

Hai góc trong cùng phía bù nhau.

Kĩ nưang cơ bản:

Nhận biết cựap góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía.

Tư duy: Tập suy luận

B. CHUẨN BỊ:

GV: SGK, thướt thẳng, thướt đo góc.

C.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng

Hoạt động 1 : KIỂM TRA

 - Các bài tập trong sách bài tập toán .

Hoạt động 2. 1 – GÓC SO LE TRONG, GÓC ĐỒNG VỊ

 Nhận biết cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị:

a) Vẽ đt cứat hai đt . Đặt tên cho tám góc tạo thành.

b) BBiết tên hai cặp góc so le trong, 4 cặp góc đồng vị.

 a

 c

 A

 b

 B

 Hai góc và

 và

 được gọi lầni góc so le trong

 4 cặp góc đồng vị là:

 Â1 và

 và

 và

 Â4 và

 1. Góc so le trong, góc đồng vị:

 Ở hình 12 đường thẳng c cắt đường thẳng a tại A và cắt đường thẳng b tại B được đánh số thứ tự như hình vẽ.

 c

 A

 a

 b

 B

 Các cặp góc Â1 và ; Â4 và được gọi là hai góc so le trong.

 Các cặp góc Â1 và ; Â2 và ; Â3 và ; Â4 và được gọi là hai góc đồng vị.

Hoạt động 3: 2:TÍNH CHẤT

Phát hiện quan hệ giữa các góc tạo bởi hai đường thẳng song song và một cát tuyến.

a) Vẽ 1 đường thẳng cắt hai đờng thẳng sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau.

b) Đo các góc còn lại. Sắp xếp các góc bằng nhau thành từng cặp.

Trong các góc bằng nhau đó thì cặp nào so le trong? đồng vị?

c) Phát biểu dự đoán

 c

 A

 a

 b

 B

 Â4 = = 450

Â1 = = 1350

Hai cặp góc so le trong bằng nhau.

Â1 = = 1350

Â2 = = 450

Â3 = = 1350

Â4 = = 450

 4 cặp góc đồng vị bằng nhau 2. Tính chất.

 Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

a) hai góc so le trong còn lại bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 187Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 5, Bài 3: Góc tạo bởi một đường thẳng giữa hai đường thẳng (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3, tiết 5 
§§3. GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CiỨA HAI ĐƯỜNG THẲNG
.MỤC TIÊU
Kiến thức cơ bản:
Hiểu được tính chất sau; Cho hai đường thẳng và một cát tuyến. Nếu có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
Hai góc so le trong còn lạibằng nhau.
Hai góc đồng vị bưàng nhau.
Hai góc trong cùng phía bù nhau.
Kĩ nưang cơ bản:
Nhận biết cựap góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía.
Tư duy: Tập suy luận
B. CHUẨN BỊ:
GV: SGK, thướt thẳng, thướt đo góc.
C.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Hoạt động 1 : KIỂM TRA 
 - Các bài tập trong sách bài tập toán .
Hoạt động 2. 1 – GÓC SO LE TRONG, GÓC ĐỒNG VỊ
 Nhận biết cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị:
Vẽ đt cứat hai đt . Đặt tên cho tám góc tạo thành.
BBiết tên hai cặp góc so le trong, 4 cặp góc đồng vị.
a
 c 
 A
 b 
 B
ß Hai góc và 
 và 
	được gọi lầni góc so le trong
 ß 4 cặp góc đồng vị là:
 Â1 và 
 và 
 và 
 Â4 và 
1. Góc so le trong, góc đồng vị:
 Ở hình 12 đường thẳng c cắt đường thẳng a tại A và cắt đường thẳng b tại B được đánh số thứ tự như hình vẽ.
 c
 A
 a
 b 
 B
 Ú Các cặp góc Â1 và ; Â4 và được gọi là hai góc so le trong.
 Ú Các cặp góc Â1 và ; Â2 và ; Â3 và ; Â4 và được gọi là hai góc đồng vị.
Hoạt động 3: 2:TÍNH CHẤT 
Phát hiện quan hệ giữa các góc tạo bởi hai đường thẳng song song và một cát tuyến.
Vẽ 1 đường thẳng cắt hai đờng thẳng sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau.
Đo các góc còn lại. Sắp xếp các góc bằng nhau thành từng cặp.
Trong các góc bằng nhau đó thì cặp nào so le trong? đồng vị?
c) Phát biểu dự đoán
 c
 A
 a
 b 
 B
 Â4 = = 450
Â1 = = 1350
Hai cặp góc so le trong bằng nhau.
Â1 = = 1350
Â2 = = 450
Â3 = = 1350
Â4 = = 450
	 4 cặp góc đồng vị bằng nhau
2. Tính chất.
 Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
hai góc so le trong còn lại bằng nhau.
Hai góc đồng vị bằng nhau.
Hoạt động 3. TẬP SUY LUẬN
Cho biết Â4 = = 450
a) Tại sao Â1 = = 1350 ?
b)Tại sao Â2 = = 450 ?
 - Phát biểu tính chất? 
Cho biết: Â4 = = 450
a) Ta có: Â1 = 1800 - Â4 = 1800 - 450= 1350
(Hai góc kề bù.)
 = 1800 - = 1800 - 450= 1350
Suy ra : Â1 = 
ta có: = 450 ( cho trước)
Â2 =	Â4 = 450 ( hai góc đối đỉnh)
Â2 = 
Tính chất: (sgk)
Hoạt động 4. LUYÊN TẬP VÀ CỦNG CỐ
- Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng tạo thành cặp góc so le trong bằng nhau thì: 
- 2 góc so le trong còn lại như thế nào?
 - 2 góc đồng vị như thế nào?
Hoạt động 4. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút)
 - Học thuộc các đn, đlý trong bài.
 - Làm lại các bài tập 21 đến 23.
 - Xem trước bài 2 đường thẳng song song. Làm các bài tập trong sách bài tập.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 5.doc