Giáo án Hình học Lớp 6 - Tuần 23, Tiết 18: Vẽ góc cho biết số đo - Năm học 2011-2012 - Phạm Quang Sang

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tuần 23, Tiết 18: Vẽ góc cho biết số đo - Năm học 2011-2012 - Phạm Quang Sang

I. Mục tiêu.

 a. Kiến thức. Học sinh hiểu trên nửa mặt phẳng xác định có bờ chứa tia OX bap cũng vẽ được 1 và chỉ một tia OY sao cho XOY =m2 (a<><180). học="" sinh="" biết="" vẽ="" góc="" có="" số="" đo="" cho="" trước="" bằng="" thước="" thẳng="" và="" thước="" cho="">

b. Kĩ năng. Học sinh đo, vẽ cẩn thận chính xác.

c. Thái độ. HS yêu thích môn học

II. Chuẩn bị của GV & HS:

 a. Giáo viên: SGK, Thước thẳng, bảng phụ.

 b. Học sinh: SGK, thước thẳng

III. Tiến trình bài dạy.

 1. ổn định lớp

 2. Kiểm tra bài cũ:

? Khi nào thì XOY + YOZ = XOZ?

? Cho AOB = 600 tia OI nằm giữa 2 tia OA, OB, BOI = 1/4 AOB

 * Đáp án: Tính BOI, AOI? (BOI = 15; AOI = 450)

 3.Dạy nội bài mới

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

Đọc ví dụ 1

GV nêu cách vẽ trên nửa mặt phẳng cho trước có chứa bờ chứa tia OX, bao giờ cũng 1 va chỉ 1 tia OY sao cho XOY =m (độ).

Tương tự như ví dụ 1: Hãy vẽ góc ABC biết ABC = 300.

Học sinh nêu cách vẽ.

Yêu cầu học sinh vẽ vào vở.

Thao tác lại cách vẽ góc 300.

Vẽ góc YOZ trên cùng nửa mặt phẳng YOZ= 450.

Có nhận xét gì ví trí 3 tia OX, OY, OZ?

Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OX vẽ XOY = m0, XOZ = n0 m<>

? Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại. 1> Vẽ góc trên nửa mặt phẳng.

Ví dụ: Cho tia OX góc XOY: XOY = 400.

Cách vẽ góc: SGK – 83.

Ví dụ 2: Hãy vẽ góc ABC biết ABC = 300.

Giải:

- Vẽ tia BC bất kỳ.

- Vẽ tia BA tạo với tia BC góc 300.

ABC là góc phải vẽ.

2. Vẽ hai góc trên nửa OY.

Ví dụ3: SGK – 84.

Giải;

Vẽ 2 tia OX và OZ.

Ta thấy tia OY nằm giữa 2 tia OX

và OY,OZ (vì 300 <>

Nhận xét:

XOY = m0

XOZ = n0

Vì m0 <>

nên tia OY nằm giữa 2 tia õ và OZ.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 05/01/2021 Lượt xem 230Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tuần 23, Tiết 18: Vẽ góc cho biết số đo - Năm học 2011-2012 - Phạm Quang Sang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 02/2/2012
Tuần : 23, tiết 18 
vẽ góc cho biết số đo
I. Mục tiêu.
 a. Kiến thức. Học sinh hiểu trên nửa mặt phẳng xác định có bờ chứa tia OX bap cũng vẽ được 1 và chỉ một tia OY sao cho XOY =m2 (a<m<180). Học sinh biết vẽ góc có số đo cho trước bằng thước thẳng và thước cho trước.
b. Kĩ năng. Học sinh đo, vẽ cẩn thận chính xác.
c. Thái độ. HS yêu thích môn học
II. Chuẩn bị của GV & HS:
 a. Giáo viên: SGK, Thước thẳng, bảng phụ.
 b. Học sinh: SGK, thước thẳng
III. Tiến trình bài dạy.
	1. ổn định lớp
 	2. Kiểm tra bài cũ:
? Khi nào thì XOY + YOZ = XOZ?
? Cho AOB = 600 tia OI nằm giữa 2 tia OA, OB, BOI = 1/4 AOB
	* Đáp án: Tính BOI, AOI? (BOI = 15’; AOI = 450)
 	3.Dạy nội bài mới
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Đọc ví dụ 1
GV nêu cách vẽ trên nửa mặt phẳng cho trước có chứa bờ chứa tia OX, bao giờ cũng 1 va chỉ 1 tia OY sao cho XOY =m (độ).
Tương tự như ví dụ 1: Hãy vẽ góc ABC biết ABC = 300.
Học sinh nêu cách vẽ.
Yêu cầu học sinh vẽ vào vở.
Thao tác lại cách vẽ góc 300.
Vẽ góc YOZ trên cùng nửa mặt phẳng YOZ= 450.
Có nhận xét gì ví trí 3 tia OX, OY, OZ?
Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OX vẽ XOY = m0, XOZ = n0 m<n.
? Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại.
1> Vẽ góc trên nửa mặt phẳng.
Ví dụ: Cho tia OX góc XOY: XOY = 400.
Cách vẽ góc: SGK – 83.
Ví dụ 2: Hãy vẽ góc ABC biết ABC = 300.
Giải:
- Vẽ tia BC bất kỳ.
- Vẽ tia BA tạo với tia BC góc 300.
ABC là góc phải vẽ.
2. Vẽ hai góc trên nửa OY.
Ví dụ3: SGK – 84.
Giải;
Vẽ 2 tia OX và OZ.
Ta thấy tia OY nằm giữa 2 tia OX 
và OY,OZ (vì 300 < 450)
Nhận xét:
XOY = m0
XOZ = n0
Vì m0 <n0
nên tia OY nằm giữa 2 tia õ và OZ.
4.Củng cổ 
Bài 24/84
Bài 26 (Sgk– 84:))
a.BAC = 200
Ngày 04 thỏng 02 năm 2012
Tuần: 23
b.EFy= 1450
5. Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà
Tập vẽ góc với số đo cho trước . 
V. Rỳt kinh nghiệm
....................................................................................
 .. 

Tài liệu đính kèm:

  • docGA Hinh6 tuan 23.doc