Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 6: Luyện tập - Năm học 2010-2011

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 6: Luyện tập - Năm học 2010-2011

A. MỤC TIÊU

· Kiến thức : Thông qua việc hướng dẫn giải bài tập; củng cố những kiến thức cơ bản về các khái niệm: Điểm; đường thẳng; tia; tia chung gốc; tia đối nhau; giúp HS làm quen với toán suy luận.

· Kỹ năng : Luyện kỹ năng vẽ hình

B. CHUẨN BỊ

· GV : SGK, thước thẳng , bảng phụ

· HS : SGK, thước thẳng

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I/ Ổn định :

II/ Kiểm tra bài cũ : 5 ph

 HS chữa bài tập 24 SGK

 III/ Bài mới : 38 ph

TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung

5 ph Hoạt động 1 : Luyện tập

Em có nhận xét gì về các điểm nằm trên tia AB (Khác A).

Yêu cầu HS kể các tên tia gốc B.

Xác định tia đối; tia trùng nhau. 1 HS đọc đề:

* Cùng phía đối với A (Với B): BM; BA; BM2 Bài 26:

a) B và M nằm cùng phía với A

b) Có 2 trường hợp:

* M1 nằm giữa A; B

* B nằm giữa A và M2

10 ph GV. Treo bảng phụ đã viết sẵn nội dung bài 27

Điểm A có thuộc tia AB không? Có thể vẽ được bao nhiêu tia gốc A? Vẽ hình minh hoạ. 1 HS ghi; HS cả lớp nhận xét và sửa; ghi kết quả

ATia AB

Có thể vẽ được vô số tia

gốc A (Các tia chung gốc) Bài 27:

a) A

b) A

8 ph Nêu thứ tự vẽ hình

Điểm Oxy chia xy thành những tia nào? Các tia ấy là loại tia nào?

Vì sao tia Ax và tia Az không phải là 2 tia đối nhau.

GV. Nếu lấy MAx; NAy ta có quan hệ đặc biệc gì giữa M; A; N.

Hai tia Ny và Mx có phải là 2 tia đối nhau không? Vì sao?

GV. Yêu cầu vẽ 2 tia đối nhau gốc O

Câu nào đúng

1) Hai tia đối nhau thì chung gốc

2) Hai tia chung gốc thì đối nhau.

 Sau đó GV yêu cầu HS nhận xét 2 tia OM; Oy2 tia trùng nhau.

 Tia Oy có mấy tia đối? HS đọc đề_ Nghĩ và vẽ ra nháp.

Vẽ xy OxyMOyNOx

Tia Ox; Oy là 2 tia đối nhau

Vì tia Ax; Az không tạo thành 1 đường thẳng

Ny và Mx không là 2 tia đối nhau vì không chung gốc.

Vẽ đường thẳng a. Lấy Oa

2) Sai

1) Đúng: Do định nghĩa

Là 2 tia trùng nhau(Chung gốc và cùng đi qua 1 điểm)

Mỗi tia có duy nhất 1 tia đối Bài 28:

a) Ox và Oy (hay Ox và OM)

b) O nằm giữa M và N

Ghi nhớ:

Nếu NOx; MOy và Ox; Oy là 2 tia đối nhau.

Thì O nằm giữa M và N

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 427Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 6: Luyện tập - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hình học 6
Ngày soạn : 03 - 10 - 10
Tiết : 6
LUYỆN TẬP 
MỤC TIÊU
Kiến thức : Thông qua việc hướng dẫn giải bài tập; củng cố những kiến thức cơ bản về các khái niệm: Điểm; đường thẳng; tia; tia chung gốc; tia đối nhau; giúp HS làm quen với toán suy luận. 
Kỹ năng : Luyện kỹ năng vẽ hình 
CHUẨN BỊ 
GV : SGK, thước thẳng , bảng phụ
HS : SGK, thước thẳng
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I/ Ổn định : 
II/ Kiểm tra bài cũ : 5 ph 
 HS chữa bài tập 24 SGK
 III/ Bài mới : 38 ph 
TL
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
5 ph
Hoạt động 1 : Luyện tập
Em có nhận xét gì về các điểm nằm trên tia AB (Khác A).
Yêu cầu HS kể các tên tia gốc B. 
Xác định tia đối; tia trùng nhau. 
1 HS đọc đề: 
.A
.
.B
M2
M1
.
* Cùng phía đối với A (Với B): BM; BA; BM2
Bài 26: 
a) B và M nằm cùng phía với A
b) Có 2 trường hợp:
* M1 nằm giữa A; B
* B nằm giữa A và M2
10 ph
GV. Treo bảng phụ đã viết sẵn nội dung bài 27
Điểm A có thuộc tia AB không? Có thể vẽ được bao nhiêu tia gốc A? Vẽ hình minh hoạ. 
x
y
z
.M
 N .
A .
1 HS ghi; HS cả lớp nhận xét và sửa; ghi kết quả 
AỴTia AB 
Có thể vẽ được vô số tia 
gốc A (Các tia chung gốc) 
Bài 27: 
a) A
b) A
8 ph
Nêu thứ tự vẽ hình
Điểm OỴxy chia xy thành những tia nào? Các tia ấy là loại tia nào?
Vì sao tia Ax và tia Az không phải là 2 tia đối nhau.
GV. Nếu lấy MỴAx; NỴAy ta có quan hệ đặc biệc gì giữa M; A; N.
Hai tia Ny và Mx có phải là 2 tia đối nhau không? Vì sao?
GV. Yêu cầu vẽ 2 tia đối nhau gốc O
Câu nào đúng 
.A
a
1) Hai tia đối nhau thì chung gốc 
2) Hai tia chung gốc thì đối nhau.
 Sau đó GV yêu cầu HS nhận xét 2 tia OM; Oy®2 tia trùng nhau. 
 Tia Oy có mấy tia đối? 
HS đọc đề_ Nghĩ và vẽ ra nháp.
Vẽ xy® OỴxy®MỴOy®NỴOx
Tia Ox; Oy là 2 tia đối nhau
Vì tia Ax; Az không tạo thành 1 đường thẳng 
Ny và Mx không là 2 tia đối nhau vì không chung gốc.
Vẽ đường thẳng a. Lấy OỴa
2) Sai
1) Đúng: Do định nghĩa 
Là 2 tia trùng nhau(Chung gốc và cùng đi qua 1 điểm)
Mỗi tia có duy nhất 1 tia đối 
Bài 28: 
a) Ox và Oy (hay Ox và OM)
b) O nằm giữa M và N
Ghi nhớ:
Nếu NỴOx; MỴOy và Ox; Oy là 2 tia đối nhau. 
Thì O nằm giữa M và N
15 ph
Hoạt động 2: Củngcố : 
GV. Cần chú ý thao tác vẽ.
3 điểm A; B; C không thẳng hàng.
2 tia AB và AC
Đường thẳng BC
Cách vẽ 2 tia Ax; Ay
Vẽ đường thẳng BC và tia BC khác nhau như thế nào?
Tìm tia đối của tia MA? 
Hai tia đối nhau có mấy điểm chung. Hai tia duy nhất 1 điểm chung có phải là 2 tia đối nhau không? Qua 3 điểm không thẳng hàng có bao nhiêu cách đặt tên tia? 
Từng HS lên bảng vẽ và trả lời câu hỏi.
Sau đó HS cả lớp nhận xét và sửa nếu có sai sót. 
.A
B .
.C
.M
.N
y
x
Bài 31: 
Ghi nhớ :
Qua 2 điểm : Có 2 cách gọi tên cho tia.
Qua 3 điểm : Có 6 cách 
Qua n điểm có n.(n –1) cách đặt tên cho tia 
IV/ Hướng dẫn về nhà : 2ph
 Ôn tập kỹ lý thuyết.
 Làm các bàt tập 24 , 26 , 28 SBT trang 99
D.Rút kinh nghiệm :

Tài liệu đính kèm:

  • dochinh hoc 6 tiet 5 giao an 4 cot.doc