Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 29: Kiểm tra chương II - Năm học 2009-2010

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 29: Kiểm tra chương II - Năm học 2009-2010

I. MỤC TIÊU

- Kiểm tra đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của học sinh qua chương II : góc

- Kiểm tra các kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo , vẽ góc , tam giác, đường tròn , kỹ năng suy luận đơn giản

- Rèn tính trung thực , chủ động khi làm bài

II. ĐỀ RA

Câu 1: (3đ)

 a) Góc là gì ? vẽ góc xoy?

 b) Thế nào là 2 góc bù nhau? cho ví dụ?

Câu 2: a) vẽ có: AB = 3cm; AC = 5cm; BC = 4cm

 b) Đo các góc của vừa vẽ?

Câu 4 : Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia ox vẽ 2 tia ot và oy sao cho

 = 300 ; = 600

 a) Hỏi tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ? vì sao ?

 b) Tính ?

 c) Hỏi tia ot có là phân giác của hay không ? giải thích ?

III. BIỂU ĐIỂM + ĐÁP ÁN

Bài 1:(3đ)

 a) Định nghĩa góc đúng; vẽ

 b) Định nghĩa 2 góc bù nhau đúng :

Bài 2:(3đ)

 a) vẽ đúng :

 b) Đo đúng các góc của :

Bài 4: (4đ)

a) Hai tia ot, oy nằm trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia ox

 = 300 ; = 600  < (300="">< 600="">

 Tia ot nằm giữa 2 tia ox, oy

b) Tia ot nằm giữa 2 tia ox, oy

 + = 300 + = 600  = 600 - 300  = 300

c) Tia ot là tia phân giác vì tia 0t nằm giữa 2 tia ox, oy và = (= 300)

 

doc 1 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 01/03/2021 Lượt xem 90Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 29: Kiểm tra chương II - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Thứ 4, ngày 5 tháng 5 năm 2010.
Tiết 29.	KIỂM TRA CHƯƠNG II
I. MỤC TIÊU
- Kiểm tra đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của học sinh qua chương II : góc 
- Kiểm tra các kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo , vẽ góc , tam giác, đường tròn , kỹ năng suy luận đơn giản 
- Rèn tính trung thực , chủ động khi làm bài 
II. ĐỀ RA
Câu 1: (3đ)
 a) Góc là gì ? vẽ góc xoy?
 b) Thế nào là 2 góc bù nhau? cho ví dụ?
Câu 2: a) vẽ có: AB = 3cm; AC = 5cm; BC = 4cm
 b) Đo các góc của vừa vẽ?
Câu 4 : Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia ox vẽ 2 tia ot và oy sao cho
	 = 300 ; = 600
	a) Hỏi tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ? vì sao ?
	b) Tính ?
	c) Hỏi tia ot có là phân giác của hay không ? giải thích ?
III. BIỂU ĐIỂM + ĐÁP ÁN
Bài 1:(3đ)
 a) Định nghĩa góc đúng; vẽ 
 b) Định nghĩa 2 góc bù nhau đúng :
Bài 2:(3đ)
 a) vẽ đúng :	
 b) Đo đúng các góc của : 	
Bài 4: (4đ)
a) Hai tia ot, oy nằm trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia ox 
 = 300 ; = 600 à < (300 < 600 )
 Tia ot nằm giữa 2 tia ox, oy
b) Tia ot nằm giữa 2 tia ox, oy
 + = 300 + = 600 à = 600 - 300 à = 300
c) Tia ot là tia phân giác vì tia 0t nằm giữa 2 tia ox, oy và = (= 300)

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 29.doc